X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39951
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W krainie figur geometrycznych - Scenariusz zajęć otwartych w grupie 4-latków

cenariusz zajęć otwartych dla Rodziców
w grupie dzieci 4 - letnich

Prowadząca: Iwona Budzisz
Data: 22 .11.2018 r.
Temat kompleksowy:
Temat zajęć: W krainie figur geometrycznych.
Obszary Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego: I:5,7; II:2,4,8; III: 4,5,6,8; IV:1,2,5,12,15.

Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego „Wokół Przedszkola”
Cele ogólne:
* Uczestniczenie w zabawach ruchowych (warstwa biologiczna)
* Dostrzeganie w otoczeniu domów o różnych kształtach (warstwa psychologiczna)
* Rozpoznawanie znanych figur geometrycznych za pomocą dotyku
(warstwa psychologiczna)
* Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (warstwa psychologiczna)
* Układanie kompozycji domu z figur geometrycznych (warstwa psychologiczna)
* Liczenie wyodrębnionych elementów w zakresie dostępnym dziecku
(warstwa psychologiczna)

Cele szczegółowe:
* Uczestniczy w zabawach ruchowych
* Wypowiada się na temat różnic i podobieństw w wyglądzie domów
* Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne za pomocą dotyku
* Układa dom z figur geometrycznych wg wlanego pomysłu
* Przelicza elementy domu w dostępnym dla siebie zakresie

Metody pracy:
* Słowna, czynna, oglądowa

Forma pracy:
* Grupowa, indywidualna

* Środki dydaktyczne:
Ilustracje przedstawiajcie różne typu domów: blok, dom jednorodzinny, wieżowiec; wycięte kolorowe figury geometryczne: kola, kwadraty, prostokąty, trójkąty; białe kartki, klej; „czarodziejskie” pudło z figurami geometrycznymi; wiatrak matematyczny

Przebieg zajęć:

1. Powitanie przez dzieci i nauczycielkę zaproszonych gości – Rodziców na zajęcia otwarte w grupie.
2. Powitanie dzieci i zaproszenie do wspólnej zabawy” Chodźcie do koła”
Chodźcie do koła, piosenka Nas woła.
Wszystkie dzieci zapraszamy i na Ciebie też czekamy!
Tere fere fruu x2.

3. Rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem ilustracji przedstawiające różne typy domów: dom jednorodzinny, blok, wieżowiec. Wskazywanie przez dzieci najważniejszych elementów domu :kształt budynku, drzwi, okna, dach, komin. Wodzenie palcem po liniach poszczególnych elementów domu. Nauczycielka pyta dzieci: Jaką figurę geometryczna przypomina: dom, okno, drzwi, dach.

4. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiatraka matematycznego „ Zabawy z figurami geometrycznymi”
Wiatrak leży na dywanie, dzieci siedzą w kole przed wstążkami wiatraka trzymając wstążki za uchwyt. Każde dziecko zapamiętuje „swoją” figurę geometryczną i kolor wstążki. W środku koła stoi nauczycielka i wydaje polecenia:
* Dzieci, które maja kwadrat na niebieskiej wstążce wstają i skaczą na jednej nodze.
* Dzieci, które maja koła na białej wstążce, wstają i skaczą obunóż.
* Dzieci, które maja trójkąt na czerwonej wstążce wstają i „ zwijają się” do środka a następnie „odwijają się” na swoje miejsce.
* Dzieci, które mają koła na żółtej wstążce wstają i biegną na około wiatrak i wracaj na swoje miejsce.
* Dzieci, które maja prostokąt na zielonej wstążce wstają i „zwijają się” do środka a następnie „odwijają się” na swoje miejsce
* Dzieci, które maja kola na czarnej wstążce zwijają i wachlują wstążkami (utrudnienie zabawy - nie ma takiego zestawu)
Na polecenie nauczycielki Zmiana miejsc dzieci przesuwają się w prawą stronę o jedno miejsce lub zamieniają się miejscami z dziećmi, które mają tę samą figurę geometryczną i kontynuujmy zabawę.

5. Zabawa „Czarodziejskie pudło”
Dzieci siedzą w kole na dywanie. Na polecenie nauczycielki chętne dziecko zamyka oczy i losuje z pudła figurę geometryczną. Dziecko poprzez dotyk rozpoznaje i podaje nazwę figury.

6. Praca plastyczna: „Dom z figur geometrycznych”
Figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru: duże kwadraty, małe kwadraty, małe prostokąty, duże trójkąty – leżą przygotowane na stolikach, przy których siedzą dzieci. Nauczycielka pokazuje dzieciom domy ułożone z figur geometrycznych o różnej liczbie okien np.: z dwoma oknami, trzema i czterema oknami. Zadaniem dzieci jest ułożenie domu z figur geometrycznych wg własnego pomysłu. Następnie dzieci liczą figury o takich samych kształtach. Zwrócenie uwagi na dokładne wykonanie pracy.

Ewaluacja zajęć:
Nauczyciela zaprasza dzieci na dywan i zadaje pytanie: Jakie poznaliśmy dzisiaj na zajęciach figury geometryczne?; Czy podobały się wam zajęcia? ( dzieci wspólnym okrzykiem „ Tak” wyrażają swoje zadawalanie z zajęć).

7. Pożegnanie w kręgu „Iskierka przyjaźni” .Dzieci i Rodzice stoją w kręgu, trzymają się za ręce. Nauczycielka mówi słowa: „Puszczam iskierkę w krąg - niech powróci do mych rąk”. Przyjazny uścisk wędruje po kole miedzy dziećmi oraz Rodzicami i wraca do nauczycielki.
8. Podziękowanie i pożegnanie Rodziców przez dzieci i nauczycielkę.
9. Sprzątanie miejsca pracy dzieci – stolików po zajęciach. Wystawka prac dzieci.

Iwona BUDZISZ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.