X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39921
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w baśni J. CH. Andersena pt. "Brzydkie kaczątko". Konspekt zajęć rewalidacyjnych

Opracowanie:
Ewa Adwent-Giemza

Konspekt zajęć rewalidacyjnych
dla uczennicy klasy V z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim, z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Cel główny : usprawnianie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności czytania
i pisania.

Temat : Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w baśni J. CH. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”. Ustalenie kolejności zdarzeń. Pisownia wyrazów z ó wymiennym.
Cele operacyjne:
Dziecko potrafi :
• czytać głośno i wyraziście;
• określić nastój w utworze i związane z tym przeżycia;
• ustalić kolejność zdarzeń zgodnie z przebiegiem akcji;
• opisać postać za pomocą zgromadzonego słownictwa;
• rozpoznać części mowy;
• wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną ( ó wymienne );

Metody pracy: praca z tekstem, działań praktycznych
Forma nauczania: indywidualna
Środki dydaktyczne:
• treść baśni i ilustracje;
• elementy gotowe: ilustracja kaczątka
• karteczki z zadaniami dydaktycznymi;
• wydrukowane punkty planu wydarzeń;
• fiszki z wyrazami i zdaniami;

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna – zaangażowanie – rozbudzanie motywacji, zainteresowanie tematem zajęć.

1. Powitanie.
2. Uczeń otrzymuje rozsypankę wyrazową. Układa z sylab wyrazy i odczytuje je głośno. Zapisuje na tablicy oraz w zeszycie.

KA TKO BRZY CZĄ DKIE (zał.1)

(Brzydkie Kaczątko)

3. Nauczyciel czyta głośno baśń. Następnie uczeń czyta głośno i wyraźnie początkowy fragment baśni.
4. Rozmowa na temat przeczytanej baśni. Wrażenia ucznia po wysłuchaniu utworu.
5. Uczeń opowiada treść przeczytanej baśni. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze.

II. Badanie.
6. Uczeń otrzymuje paski z planem wydarzeń i układa je w kolejności. (zał.2)
7. Sprawdzenie poprawności wykonania. Uczeń głośno odczytuje plan wydarzeń, a następnie wkleja go do zeszytu.
8. Nauczyciel eksponuje ilustrację brzydkiego kaczątka i prosi, aby uczeń opisał wygląd ptaka poprzez dobieranie wyrazów dopasowując etykiety: (zał.3)
SZEROKI DZIÓB
MAŁA GŁÓWKA
KRÓTKIE NÓŻKI
SZARE PIÓRKA
9. Uczeń układa krótki opis kaczątka, wykorzystując powstałe w poprzednim ćwiczeniu zwroty, np.
Kaczątko miało małą główkę i szeroki dziób. Jego nóżki były krótkie, a piórka szare.
10. Nazwanie wykorzystanych do opisu części mowy.
SZEROKI DZIÓB
MAŁA GŁÓWKA
KRÓTKIE NÓŻKI
SZARE PIÓRKA

przymiotniki rzeczowniki

11. Utrwalanie zasady pisowni wyrazów z ó, gdy wymienia się na a, e, o. Analizowanie wypisanych rzeczowników pod względem ortograficznym.
Zapisanie wymiany w zeszycie, zaznaczając wymieniające się litery na kolorowo:

dziób – dzioby
główka – głowa
nóżki – nogi
piórka – pierze

12. Rozmowa na temat uczuć i tego, co czuło brzydkie kaczątko. Nazywanie uczuć, np. smutek, żal, rozpacz, samotność.
13. Uczeń próbuje pocieszyć „kaczątko” formułując odpowiednie zdania - „zd. pocieszające”.

III. Usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości.

14. Nauczyciel daje uczniowi kartkę z poleceniem wyjaśnienia pisowni wyrazów z ó oraz zaznaczenia wymiany ó. Uczeń odczytuje głośno polecenie, a następnie samodzielnie wykonuje ćwiczenie. (zał.4)

rów
dół
wrócę
stół
pióro

15. Uczeń głośno odczytuje pary wyrazów.
16. Sprawdzenie wiadomości zasady pisowni wyrazów z ó wymiennym poprzez dokończenie zdania i zapis w zeszycie:

Wyrazy z ó piszemy wtedy, gdy wymienia się na........................................

17. Ocena pracy ucznia .
18. Podanie i wyjaśnienie pracy domowej. (zał.5)
Przepisz podane zdania uzupełniając brakującą literę ó. Zaznacz wymianę ó na o, a, e.
a)Tatuś kupił w leśniczówce sł......j miodu.
To mi......d z leśnych zi......ł.
b)Chodź na dw......r. To nasz ogr......d.
Jaki tu miły chł.......d. Wynieśmy st......ł.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.