X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39900
Przesłano:

Innowacja. Uczymy i bawimy się razem!

TEMAT INNOWACJI: UCZYMY SIĘ I BAWIMY RAZEM!
AUTORZY INNOWACJI: mgr Ewa Adwent-Giemza, mgr Małgorzata Madej,
mgr Katarzyna Gwóźdź,

I. RODZAJ INNOWACJI: innowacja wychowawczo - programowa

II. ZAKRES INNOWACJI:
Innowacją zostaną objęci uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi. Realizacja innowacji odbywać się będzie na zajęciach lekcyjnych realizowanych wspólnie dla wszystkich uczniów objętych działaniami w formie zajęć warsztatowych. Uczniowie będą pracować w grupach mieszanych, złożonych z dzieci
w różnym wieku i z różnych klas. Głównym założeniem innowacji jest integracja zespołów klasowych, nauczenie dzieci współpracy i chęci niesienia pomocy drugim, a także zdobycie nowych umiejętności i wiadomości. Ponadto innowacja zakłada wzbogacenie dzieci w takie cechy jak wrażliwość, aktywność, asertywność i otwartość, akceptacja i odpowiedzialność.

Przewidywany czas realizacji innowacji: od września 2018 r. do czerwca 2019r.

III. ZAKRES MERYTORYCZNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:
Innowacja ta jest propozycją cyklu zajęć w formie zajęć warsztatowych, wspólnych dla wszystkich uczniów z klas I-III. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu i będą skupiać się wokół jednego tematu. Na wszystkich lekcjach tego dnia uczniowie będą pracować
w grupach mieszanych i wykonywać wspólnie przygotowane zadania z różnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej. Pracując w grupach mieszanych, uczniowie będą musieli nauczyć się współdziałania i współpracy, dostosować tempo pracy do wszystkich członków swojej grupy, pomóc młodszym kolegom i koleżankom w wykonaniu zadań trudniejszych. Niektóre ćwiczenia będą wymagały przygotowania scenki dramowej, prezentacji czy recytacji, dlatego uczniowie będą musieli właściwie podzielić między siebie zadania, uwzględniając swoje możliwości, predyspozycje i talenty.
Innowacja stwarza możliwość rozwijania wielu pozytywnych cech u dzieci, przede wszystkim odpowiedzialności, otwartości, wrażliwości na potrzeby koleżanek i kolegów, chęci niesienia pomocy, życzliwości.
Zakłada się wykorzystanie: dramy, inscenizacji, recytacji, różnorodnych form pracy
z tekstem, form plastyczno – muzycznych, ćwiczeń i zadań matematycznych, zabaw integracyjnych i ruchowych, przygotowanie wspólnych uroczystości, przedstawień dla dziadków i rodziców.

CELE INNOWACJI
GŁÓWNY CEL INNOWACJI:
 Integracja zespołów klasowych.
 Nauczenie dzieci umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
 Rozbudzenie takich cech, jak wrażliwość na potrzeby drugiego, otwartość, chęć niesienia pomocy.
 Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Zintegrowanie zespołów klasowych, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności.
 Pokazanie i nauczenie dzieci właściwego, kulturalnego traktowania innych, odnoszenia się do siebie nawzajem z życzliwością i szacunkiem.
 Wskazanie, jak ciekawie, twórczo i bezpiecznie spędzać razem czas na zabawie i nauce.
 Przygotowanie części artystycznej na uroczystości szkolne – Dzień Babci i Dziadka.
 Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak np. tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, pomysłowość.
 Rozwijanie i doskonalenie podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania, wypowiadania się, liczenia, recytacji, poprzez wspólną zabawę i naukę.
 Wykorzystanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci: plastycznych, muzycznych, ruchowych, tanecznych.
 Rozbudzanie w dzieciach patriotyzmu narodowego i lokalnego.
 Poznawanie tradycji, zwyczajów, obrzędów związanych z różnymi świętami.
 Nauczenie szacunku dla osób starszych oraz do osób pracujących dla dobra innych.
 Rozwijanie twórczej aktywności dzieci i wykorzystanie ich naturalnej ciekawości.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Czym jest dla mnie Ojczyzna? – zajęcia warsztatowe. (IX)
 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 rozbudzanie patriotyzmu wśród uczniów, poczucia dumy narodowej;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

2. Integracyjne spotkanie przy ognisku. (X)
 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

3.Andrzejkowe wróżby i zwyczaje. (XI)
 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 poznanie zwyczajów i tradycji;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych;
 wspólna zabawa.

4. Wigilijne spotkanie. (XII)
 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 poznanie zwyczajów i tradycji;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych;
 wspólna wigilia i kolędowanie.

5. Dzień Babci i Dziadka. (I)

 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności pięknej recytacji;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

6. Czytam bo lubię! (II)

 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 uwrażliwienie na wartość książek i czytania;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

7. Odkrywamy tajemnice kalendarza. (III)

 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 poznanie przysłów związanych z porami roku, miesiącami, patronami kolejnych dni;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

8. Świąteczne zwyczaje. (IV)

 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych;
 malowanie pisanek - wykonanie palmy wielkanocnej;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

9. Dzień Strażaka. (V)

 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 budzenie szacunku do osób pracujących dla dobra innych;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

10. Bezpieczne wakacje. (VI)

 rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
 kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozumienia tekstów i poleceń;
 zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych osób w czasie odpoczynku i zabawy;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.

METODY I FORMY PRACY:

 działania twórcze
 metody aktywizujące
 pogadanka
 praca w grupie
 burza mózgów
 drama, improwizacja
 recytacja
 wycieczka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 mapy, plansze
 karty pracy, kolorowanki, wycinanki
 chusta animacyjna
 tablica interaktywna
 odtwarzacz CD

OCZEKIWANE REZULTATY:
Dla szkoły:
 stworzenie atrakcyjnej formy zajęć,
 budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako placówki dbającej o wszechstronny rozwój uczniów,
 podniesienie jakości pracy szkoły.
Dla ucznia:
 potrafi współdziałać w grupie i dobrze się w niej czuje,
 rozwija swoje umiejętności,
 zdobywa nowe wiadomości,
IV. EWALUACJA
Ewaluacja innowacji dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań uczniów w trakcie pracy. Uczniowie będą prezentować samodzielnie wykonane prace i działania na każdych zajęciach w ramach innowacji.
Na zakończenie innowacji uczestnicy podsumują swój udział, zaangażowanie i stopień atrakcyjności proponowanych działań w formie ankiety.
Ewaluacja będzie przeprowadzana po zakończeniu innowacji, aby poznać efekty włożonej pracy i wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Ciekawą formą ewaluacji będzie również wystąpienie na przestawieniu z okazji Dnia Babci i dziadka, uznanie widowni, to też najlepsza ocena wysiłku za trud włożony w przygotowanie występu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.