X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39838
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Opowiadanie o jesiennym liściu A. Sykuły-Bogdy. Zabawy wyrazami, literami, głoskami. Prezentowanie poziomu opanowanych umiejętności dzieci w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania

Scenariusz zajęcia z rozwijania mowy i myślenia w grupie dzieci 5-6 letnich

Grupa wiekowa: 5 -6–latki

Temat kompleksowy: „Piękno jest wszędzie”.
Temat zajęcia : Opowiadanie o jesiennym liściu A. Sykuły-Bogdy. Zabawy wyrazami, literami, głoskami. Prezentowanie poziomu opanowanych umiejętności dzieci w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.

Cel ogólny: Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).

Cele szczegółowe (operacyjne)
Dziecko:
śpiewa i ilustruje ruchem piosenkę na powitanie i na pożegnanie
rozwiązuje zagadkę ,dostrzega zmiany w krajobrazie jesiennym, wypowiada się na ich temat
globalnie czyta napisy: Złota Polska Jesień rozumie i odczytuje wykreślankę
w grupach
odszukuje swoje imię spośród innych, dzieli na sylaby
uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania
dzieli na sylaby podane nazwy obrazków
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetyczne, układa schemat struktury głoskowej podanych wyrazów;
odwzorowuje poznane głoski za pomocą patyczków
improwizuje i naśladuje treść piosenki „Kolorowe liście”
dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania i nauki pisania;
cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej
rozumie kierowane do niego polecenia i wykonuje je
rozumie polecenie typu ; naklej swoje imię w prawym, górnym rogu kartki
aktywnie uczestniczy w zajęciu.

Pomoce dydaktyczne: sylweta drzewa, kolorowe listki z imionami dzieci, wykreślanka Polska złota jesień, 3 maty do pracy w grupach, ilustracje do bajki o jesiennym liściu, poznane litery : T, O, I, A, E, M, kolorowe obrazki z napisami dla każdego dziecka , patyczki, okienka, karty pracy, 3 duże liście do ewaluacji (wyrażające emocje) nagranie CD „Wszyscy są”„Bravado – Idziemy na spacerek” – wg Batti Strauss , dywaniki.
Metody: które będą wykorzystane podczas zajęcia:
podające: zagadka, opowiadanie, rozmowa, objaśnienie, pokaz
-poszukujące /rozmowa/: rozmowa kierowana,
-aktywizujące: zabawa integracyjna, zabawy dydaktyczne o charakterze czytelniczym, ekspresja i improwizacja ruchowa do muzyki
-praktycznego działania: metoda zadań stawianych do wykonania- globalne odczytanie wyrazów- wykreślanka, odczytywanie sylab głosek, karty pracy przy stoliku, / analiza karty pracy/
Formy pracy:
z całą grupą , w grupach, indywidualna

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zabawa integrująca grupę w opracowaniu KLANZA „Wszyscy są, witam Was”.

2. Zagadka o jesieni.
To łatwa zagadka, tak mi się wydaje
Jaka pora roku po lecie nastaje?/jesień/

3.Co przynosi nam jesień?- wypowiedzi dzieci.

4. Wykreślanka w grupach. Dzieci podzielone na 3 grupy .Ich zadaniem jest wykreślić co drugą literę i odczytać hasło:
- Polska
-Złota
- Jesień.

5. Zaproszenie na jesienny spacerek do muzyki „Bravado – Idziemy na spacerek” – wg Batti Strauss - ilustrowanie ruchem treści zabawy
Dzieci maszerują po kole parami w prawą i lewą stronę I. Idziemy na spacerek 3x II. Zatrzymujemy się
Ref.: Uuu, Uuu, raz, dwa, trzy
I kręcimy się 3x  III. Wracamy ze spacerku 3x
Zatrzymujemy się . Ref.: Uuu, Uuu, raz, dwa, trzy
I kręcimy się 3x .

6. Jesienne drzewo z kolorowymi listkami- dzieci szukają swoich imion , kolejno dzielą ich na sylaby.

7. Zaproszenie do wysłuchania bajki pt. „O jesiennym liściu” A. Sykuły-Bogdy.
Pytania do bajki:
- O jakiej porze roku opowiadał liść?
- Z jakiego drzewa pochodził liść?
- Gdzie spadł liść Kolnu?
- Co za potwór stanął nad liściem?
- Dlaczego chłopiec nie podbiegł do liścia?
- Kto przyniósł mu liść?
- Czy widok liścia ucieszył chłopca?
- Jak poczuł się liść? Dlaczego?

8. Zabawa z improwizacją ruchową i śpiewem do piosenki „Kolorowe liście”.

9. Kartoniki z obrazkami.
Każde dziecko dostaje kartoniki z obrazkami , okienkami i patyczkami :
Na polecenie nauczyciela dzieci rozkładają obrazki w odpowiedniej kolejności
Dzielą na sylaby, głoski, wskazują obrazki na daną literę.
Z patyczków odwzorowują poznane głoski A, I, O, E, M, T,

10. Praca przy stolikach -Karta pracy
Rysowanie kresek w ramce , ile sylab ma każdy obrazek.
Rysowanie tyle okienek, ile głosek ma każdy wyraz.
Kolorowanie obrazków , w których nazwie słychać „t”, „o”.

11. Ewaluacja „Jesienne liście”- dorysowywanie odpowiednich emocji. Podsumowanie zajęć.

12. Zakończenie zajęć walczykiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.