X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39785
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 4, -5 letnich na marzec

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 4,-5 letnich na marzec.

1. Witaminki w kąciku przyrody.

2. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

3. Witaj wiosno!

4. Poznajemy nasze emocje.

Cele ogólne:

- założenie hodowli w kąciku przyrody, systematyczna opieka i prowadzenie obserwacji, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
- zaznajomienie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie domowym, pracą rolnika i narzędziami używanymi podczas prac na wsi;
- zachęcanie dzieci do interesowania się przyrodą;
- określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny, wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku;
- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, porządkowych i samoobsługowych;
- poznanie podstawowych emocji towarzyszących w życiu, określanie, czy dana emocja wspiera nas w życiu, czy utrudnia nam życie.

1 Tydzień: Witaminki w kąciku przyrody
Formy i metody pracy:

PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających prace ogrodnika oraz rosnących roślin itp .
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, ocena poprzednich.
- „Witaminki”, zabawa gramatyczna, określanie nazw i wyglądu warzyw i kwiatów za pomocą przymiotników, udzielanie pojedynczych odpowiedzi.
- Ćwiczenia poranne 1/III/19.
-Czynności higieniczno – porządkowe.
- Słuchanie opowiadania „Zosia sadzi cebulkę” zb. wł. – historyjka obrazkowa, uważne słuchanie utworu, ukazanie dzieciom skutków niepodlewania roślin.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/III/19, prowadzony metodą stacyjną, pomoce: tamburyno, skakanki, piłki, kosz, ławeczka gimnastyczna, wprowadzenie zestawu, prawidłowa reakcja na sygnał.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody.
- Relaks poobiedni – słuchanie płyty CD, bajka.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Przeskocz przez kałużę”.
- „Woda i słońce – zabawy w kąciku przyrody.
- Zabawy dowolne dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wypowiada się na temat ilustracji
- pełni dyżury i nakrywa do stołu
- wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym
- reaguje na sygnał wzrokowy
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
-wypowiada się na temat
wysłuchanego opowiadania
- odczuwa przynależność do zespołu
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- wie, że należy odpoczywać
- skacze obunóż
- swobodnie wypowiada się na zadany temat
- wyrażanie rozumienia świata poprzez zabawy w kąciku przyrody
- sprząta zabawki po zabawie

Obszar z pp.
IV,5 I,3 IV,2 I,5 IV,5 III,2 II,11 I,4 I,5 IV,5 IV,2 I,7

WTOREK
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Dmuchamy na papierowe kwiatki”, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na bibułkowe kwiaty: zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Ćwiczenia poranne 1/III/19.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- Słuchanie piosenki „Wiosna tuż, tuż”, sł. B. Lewandowska, muz. L. Miklaszewski, zabawa ilustrująca słowa piosenki, zabawa rytmiczna „Cebula bywa uszczypliwa”, muzykowanie z użyciem instrumentów podczas śpiewania refrenu piosenki.
- „Witaminki”, praca plastyczna, podpisanie pracy, podpisanie pracy wyrazem utworzonym z liter.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy kołowe.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski do domu, pieski na spacer”.
- „Cebule i cebulki”, zabawa badawcza w kąciku przyrody.
- W zabawie „Zdrowie w moim domu”, przypomnienie adresu zamieszkania.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych przedstawiających warzywa i owoce.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- sprzątają po skończonej zabawie
- dmucha na kwiatki: mocno, umiarkowanie, słabo
- biega na paluszkach
- używa serwetki
- uważnie słucha piosenki
- gra na instrumentach perkusyjnych
- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
- podpisuje pracę plastyczną wyrazem drukowanym
- bezpiecznie bawi się w ogrodzie
- prawidłowo czworakuje w przód
- segreguje i przelicza cebulki
- posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem iadreems zamieszkania
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z pp.
I,7 IV,2 I,5 IV,7 IV,8 IV,4 I,5 I,5 IV,12 III,3 I,9

ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie do zabaw tematycznych.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Burza mózgów „Kto potrzebuje słońca, wody, ziemi?”.
- Ćwiczenia poranne 1/III/19.
– „Zakładamy hodowlę w kąciku przyrody”, posadzenie rzeżuchy, groszku, owsa, rozmowa na temat pielęgnacji roślin.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/III/19, prowadzony metodą stacyjną, pomoce: tamburyno, skakanki, piłki, kosz, ławeczka gimnastyczna, ćwiczenie mięśni brzucha.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po śliskim lodzie”.
- Zabawa tematyczna w kąciku dla lalek „Urodziny dla przyjaciół”.
- Zabawy w małych grupkach, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dziecko odpowiada, nauczyciel zapisuje
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- sadzi w ziemi
- wie, że możemy korzystać z dóbr ziemi
- celnie rzuca do celu prawą i lewa ręką
- prawidłowo porusza się w parach
utrzymuje równowagę
- estetycznie nakrywa stół
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,4 IV,2 I,5 IV,18 I,8 II,7 I,8 I,3 I,7

CZWARTEK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa paluszkowa „Fasolka i groszek”.
- Ćwiczenia poranne 1/III/19.
- W łazience – dokładne mycie rąk i wycieranie się własnym ręcznikiem.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ilustracyjna do piosenki „Wiosna tuż, tuż”, opowieść ruchowa „Polka, fasolka”, zabawy muzyczno – ruchowe „Sadzimy cebulkę”, „Cebulka i buraczek”, wprowadzenie podstawowego kroku walca.
- „Zdrowo i kolorowo”, rozmowa z dziećmi na temat zdrowych i niezdrowych produktów.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawa bieżna „Kto pierwszy dobiegnie do
celu?”.
Relaks poobiedni, słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę „100 mądrych opowieści dla dzieci”, autor nieznany.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Samochody”.
- „Gimnastyka buzi i języka”, „Odgłosy z kuchni”.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- dokładnie ilustruje wiersz ruchem dłoni
- rozwija zwinność całego ciała, sprawność i koordynację
- ilustruje treść piosenki ruchem
- zna krok walczyka
- wie, które produkty należy jeść, aby być zdrowym
- szanuje wszystkich ludzi, wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
- bezpiecznie bawi się z kolegami
- zna potrzebę odpoczynku
- biega bez potrącania
- dokładnie wymawia zgłoski podane przez nauczycielkę
-poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,4 IV,2 I,9 IV,7 I,5 IV,18 III,9 IV,8 II,7 I,4 II,7 I,5
IV,2 III,9

PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Opowiem Ci bajkę” – zabawa paluszkowa, kształtowanie sprawności dłoni i palców.
- Ćwiczenia poranne 1/III/19.
- Na podstawie opowiadania nauczycielki „Tup- ogrodnik”, zabawa matematyczna, przeliczanie zbiorów wzrastających i malejących do 4l, 4l i do 7 5l i w granicach możliwości, porównywanie wielkości warzyw.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/III/19, prowadzony metodą stacyjną, pomoce: tamburyno, skakanki, piłki, kosz, ławeczka gimnastyczna,
- Spacer w okolicy przedszkola – samodzielne ubieranie i zdejmowanie ubrania, okazjonalne rozmowy na temat „Dnia Słońca” i znaczenia promieni słonecznych dla życia roślin, ludzi i zwierząt.
- Zabawa ruchowa z elementem wspinania „Wysoko - nisko”.
- Rozmowa z dziećmi nt. „Jakie sa Twoje ulubione warzywa i owoce”, swobodne wypowiedzi dzieci.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, zwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- pokazuje paluszkami mówiony przez nauczycielkę tekst
- doskonali zmysł równowagi
- biega bez potrącania
- przelicza przedmioty
- prawidłowo wykonuje pokazane ćwiczenia
- samodzielnie ubiera się i rozbiera
- wspina się na palce
- prawidłowo stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- wypowiada się na zadany temat
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni

Obszar z pp.
III,9 IV,2 I,5 IV,15 I,8 I,2 I,5 IV,2 I,9

2 Tydzień: Zwierzęta na wiejskim podwórku

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci w zabawie „Przesyłam powitalny promyk uśmiechu”.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poszanowanie emocji swoich i innych podczas zabawy.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, samoocena poprzednich dyżurnych.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Rozwiązywanie zagadek „Co słychać na podwórku u rolnika?”.
- Ćwiczenia poranne 2/III/19.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Oglądanie ilustracji „Zwierzęta w gospodarstwie?” nazywanie zwierząt, podział słów na sylaby 4l, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie 5l, wypowiedzi na temat ilustracji i opowiadania.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/III/19, prowadzony metodą stacyjną, pomoce: tamburyno, skakanki, piłki, kosz, ławeczka gimnastyczna, ćwiczenie mięśni stóp.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na urządzeniach ogrodowych, obdarzanie uwagą inne dzieci i nauczycielki.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po linie”.
- Zabawa tematyczna w kąciku dla lalek „Urodziny dla przyjaciół”.
- Zabawy w małych grupkach, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania
- szanuje emocje swoje i innych
- rozwiązuje zagadki
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
- wykonuje czynności samoobsługowe
- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- rozwija zwinność całego ciała
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu, komunikuje potrzebę odpoczynku
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
- reaguje na sygnał muzyczny
- kontynuuje rytmy
- współdziała z innymi dziećmi w zabawie

Obszar z pp.
III,4 II,2 IV,5 I,5 I,7 I,2 IV,5 IV,2 I,5 I,8 I,4 III,8 IV,7
IV,12 III,5

WTOREK
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Patataj”- zabawa paluszkowa.
- Ćwiczenia poranne 2/III/19.
- Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy posiłkach.
- Słuchanie i nauka piosenki „Na podwórku”, słowa E. Stadmuller, muz. A. Kuszcze, zabawa ilustracyjna do piosenki, wyklaskiwanie refrenu, zabawa muzyczno – ruchowa „Uwaga na zwierzątka”.
- „Zwierzęta w gospodarstwie”, praca plastyczno – techniczna.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na bujankach.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Rodzina do zagrody”.
- W łazience, rozmowa połączona z działaniem – prawidłowe korzystanie z ręczników, przypomnienie etapów mycia rąk.
-Zabawa gramatyczna pt. „Jakie zwierzątka lubię”, prawidłowe stosowanie form fleksyjnych w mowie potocznej.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych, granie w gry planszowe.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
- biega bez potrącania
- rysuje kredką woskową i zamalowuje tło farbą akwarelową
– zna słowa piosenki i ilustruje ruchem jej treść
- określa pogodę
-reaguje na sygnał słuchowy
wypowiada się na temat ilustracji
- rozpoznaje litery drukowane
- respektuje w czasie zabawy prawa i obowiązki swoje i innych

Obszar z pp.
III,9 IV,2 I,5 IV,8 IV,7 II,11 I,5 IV,5 IV,4 III,7

ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Dobieramy obrazki”, rozwijanie słuchu fonologicznego poprzez dobieranie obrazków, których nazwy rymują się.
- Ćwiczenia poranne 2/III/19.
- „Zwierzęta wiejskie”, słuchanie utworu A. Bator, wzbogacenie słownika o nazwy zwierząt wiejskich oraz określeń: ptaki, ssaki, dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/III/19, prowadzony metodą stacyjną, pomoce: tamburyno, skakanki, piłki, kosz, ławeczka gimnastyczna, ćwiczenie mięśni brzucha.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na zjeżdżalni.
- Obiad – spożywanie posiłku w ciszy.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Duże i małe zwierzątka”.
- „Jakie zwierzątka”, manipulowanie liczmanami, doskonalenie liczenia do 5 i dalej 4l, do 7 i dalej 5l.
- Zabawy dowolne dzieci, komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi podczas zabawy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wyraża szacunek wobec innych w zabawie
− dobiera obrazki, które się rymują
- rozwija sprawność ruchową
- zna i nazywa zwierzęta wiejskie, wie, że należy się o nie troszczyć
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie bawi się w ogrodzie, szuka wsparcia w sytuacjach trudnych`
- reaguje na sygnał słowny
- przelicza elementy zbioru w dostępnym zakresie
- komunikuje się z innymi

Obszar z pp.
III,1 IV,2 I,5 II,10 I,8 I,5 IV,1 II,7 IV,15 III,9

CZWARTEK
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, szanowanie wytworów prac kolegów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Kwoka”, słuchanie i nauka na pamięć fragmentów wiersza J. Brzechwy, dostrzeganie humoru tekstu literackiego.
- Ćwiczenia poranne 2/III/19.
- Czynności samoobsługowe, nakrywanie do stołu przez wybranych dyżurnych.
-„Zwierzęta z gospodarstwa”, praca techniczna.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ruchowa do piosenki „Dziwne rozmowy”, uwrażliwianie na zmiany nastroju i tempa w muzyce, zabawa emisyjna „Głosy zwierząt”, rozwijanie wyobraźni muzycznej, ćwiczenie aparatu głosowego.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Skoki na jednej nodze”.
-„Co nam dają zwierzęta?”, rozumienie korzyści, jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa, rozpoznawanie wartości związanych z zachowaniami społecznymi.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- bawią się z kolegami
- recytuje wiersz
- dostrzega elementy świata fikcji od rzeczywistości
- skacze obunóż w miejscu
- bezpiecznie wycina nożyczkami
- ilustruje treść piosenki ruchem
- dostrzega zmiany tempa w muzyce
- bezpiecznie porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- wie, co nam dają zwierzęta
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,9 IV,5 IV,3 I,3 IV,8 IV,7 II,7 I,5 IV,18 III,6

PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Czyj to głos?”, ćwiczenia słuchowe, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.
- „Na podwórku koło bramy”, słuchanie wiersza H. Łochockiej, przyporządkowanie do zwierząt dorosłych ich potomstwa i nazywanie ich, „Piórka”, ćwiczenia oddechowe.
- Ćwiczenia poranne 2/III/19.
- Zabawa dydaktyczna „Wesołe zwierzątka”, podział zbioru na podzbiory wg różnych właściwości.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/III/19, prowadzony metodą stacyjną, pomoce: tamburyno, skakanki, piłki, kosz, ławeczka gimnastyczna, ćwiczenia mięśni ramion.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawa „Wyścigi konne z przeszkodami”.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Kto pierwszy do mety”.
- „Rozmowy w zwierzyńcu”, słuchanie utworu A. Banchierego, poznanie instrumentu dętego blaszanego – puzonu.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- rozpoznaje głosy zwierząt
- dmucha na piórka
- utrzymuje równowagę
- klasyfikuje przedmioty według wielkości i przeznaczenia
- prawidłowo biega na palcach
- zna zasady bezpiecznej zabawy
- biega na potrącania
- wie, jak wygląda puzon
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
III,7 IV,7 IV,5 I,8 IV,12 I,5 II,11 IV,5 III,4

3 Tydzień: Witaj wiosno

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, z dziećmi chętnymi układanie z patyczków liter znanych dzieciom, próby czytania prostych wyrazów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-Zabawa dydaktyczna „Wiosenne kolory”, rozumienie określenia „Paleta farb”, dostrzeganie wiosennej kolorystyki, nazywanie wiosennych miesięcy.
- Ćwiczenia poranne 3/III/19.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/III/19, pomoce: gazety, płyta CD, metoda: zadaniowa, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, wprowadzenie zestawu, ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.
- „O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie”, słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej, układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń, podział wyrazów na sylaby 4l, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie 5l.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody wiosną.
- Zabawa ruchowa z elementem skoku „Skoki przez kałużę”
- Umieszczenie w kąciku przyrody gałązek bazi, forsycji i leszczyny, prowadzenie obserwacji.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- układa proste litery i czyta wyrazy
- wyraża rozumienie świata za pomocą języka mówionego
- posługuje się nazwami miesięcy
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
- rozwija zwinność całego ciała
- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- dzieli słowa na sylaby 4l
- wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu, posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
- reaguje na sygnał muzyczny
- prowadzi obserwacje w kąciku przyrody
- odkładają zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie

Obszar z pp.
IV,3 IV,2 IV,16 I,5 I,7 I,5 IV,5 IV,2 IV,18 IV,7 II,11 III,7

WTOREK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających wiosnę.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Powrót bocianów”, słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej połączone z pracą z obrazkiem „Powróciły ptaki”, nazywanie ptaków powracających do nas na wiosnę: bocian, kukułka, jaskółka.
- Ćwiczenia poranne 3/III/19.
- Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy posiłkach.
- Słuchanie piosenki „Wiosna w błękitnej sukience ” sł. i muz. St. Marciniak, zabawa ruchowa do słów piosenki, zabawa słuchowa „W oczekiwaniu na wiosnę”, uwrażliwianie na zmiany nastroju w muzyce, rozróżnianie słuchem dur i mol, zabawa muzyczno – ruchowa „Uwaga na kałuże”.
- „Marzanna”- wykonanie Marzanny z nieużytków, zapoznanie z tradycją pożegnania Zimy.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na bujankach.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Schowaj się szybko”.
- Zabawa dramowa: „Listek niemowlaczek” – wdrażanie do uważnego słuchania, ilustrowanie ruchem opowieści nauczycielki.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych, granie w gry planszowe.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wypowiada się na temat ilustracji
- uważnie słucha wiersza
- nazywa ptaki, posługuje się pojęciem „sezonowa wędrówka ptaków”
- biega na paluszkach
- kulturalnie zachowuje się przy stole
- uważnie słucha piosenki
-ilustruje treść piosenki ruchem
- reaguje na sygnały muzyczne
- składa elementy według wzoru, bezpiecznie korzysta z nożyczek
- bezpiecznie bawi się na bujankach
- prawidłowo czworakuje w przód
- ilustruje ruchem opowieść nauczycielki
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- godzi się z przegraną
- gratuluje koledze, który wygrał

Obszar z pp.
IV,4 IV,5 IV,18 I,5 I,3 IV,7 IV,8 II,7 I,5 IV,2 IV,6 IV,5
II,6

ŚRODA
- Zabawy swobodne w wybranych kącikach, wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych, zagospodarowanie przestrzeni.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy na gorące jedzenie”, ćwiczenia oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej przy dmuchaniu.
- „Już wiosna”, rozwiązywanie zagadek, rozwijanie logicznego myślenia.
- Ćwiczenia poranne 3/III/19.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/III/19, pomoce: gazety, płyta CD, metoda: zadaniowa, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, doskonalenie skoku obunóż i rozpoznawanie nazw kolorów.
- „Wiosenne zabawy matematyczne”, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: po prawej, po lewej, nad, pod w stosunku do własnej osoby i innych przedmiotów.
- Spacer, bezpieczeństwo w parach.
- Obiad, prawidłowe korzystanie ze sztućców.
- Relaks poobiedni - czytanie legend polskich wybranych przez dzieci, przypomnienie nazw i wyglądu symboli narodowych.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Samochody”.
- „Ile zdań, ile wyrazów?”, liczenie wyrazów w zdaniach i zdań w wypowiedziach.
- Rozmowy w małych zespołach podczas zabaw dowolnych, wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy, zachęcanie do oglądania książek.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się w grupie
- wydłuża fazę wydechu
- rozwiązuje zagadki
- utrzymuje równowagę
- utrzymuje porządek wokół siebie
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
- prawidłowo porusza się w parach
- spożywa posiłki z użyciem sztućców
- rozpoznaje symbole narodowe
- reaguje na sygnał muzyczny
- liczy wyrazy w zdaniach i zdania w wypowiedziach
- odkłada zabawki na swoje miejsce

Obszar z pp.
IV,11 IV,2 IV,5 I,5 I,7 I,5 IV,14 II,7 I,3 IV,10 IV,7 IV,2
III,9 IV,19

CZWARTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – wdrażanie do odkładania zabawek na swoje miejsce.
- Zabawa gramatyczna „Lubię wiosnę bo jest...”, stosowanie przymiotników w mowie potocznej.
- Ćwiczenia poranne 3/III/19.
- „Pani Wiosna”, praca plastyczna metoda collage.
- Zajęcia rytmiki, zabawa inscenizowana do piosenki „Wiosna w błękitnej sukience”, zabawa muzyczno – ruchowa z elementem liczenia „Ile kałuż”, opowieść ruchowa „Biegniemy do domu , bo pada deszcz”, odzwierciedlenie ruchem opowiadania nauczycielki, rozwijanie twórczych pomysłów.
- „Pierwszy dzień wiosny”, spalenie Marzanny, korowód wokół przedszkola, wytworzenie miłej i radosnej atmosfery.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas leżakowania, wdrażanie dzieci do spokojnego odpoczynku.
- Zabawa ruchowa pobudzająco - hamująca pt. „ Jajko i kura”.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zwiastuny wiosny” – rozmowa przy obrazkach, poznanie pierwszych wiosennych kwiatów, wyjaśnienie pojęcia rośliny chronione.
- Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- odkłada zabawki na swoje miejsce
- prawidłowo stosuje przymiotniki w mowie potocznej
- skacze obunóż w miejscu
- prawidłowo planuje pracę
- rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne
- prawidłowo porusza się w parach
- spokojnie odpoczywa po obiedzie
- reaguje na sygnał
- podejmuje dyskusje na zadany temat
- chętnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,9 IV,1 I,5 IV,8 IV,7 II,7 III,8 I,2 I,8 I,5 IV,2 III,4

PIĄTEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „ Kotki marcowe” – słuchanie i nauka wiersza J. Kulmowej połączone z oglądaniem i dotykaniem kotków wierzbowych, rozumienie wieloznaczności określenia „kotki”.
- Ćwiczenia poranne 3/III/19.
- „Chomik szuka wiosny”, słuchanie opowiadania A. Galicy połączone z zabawą inscenizacyjną „Wiosenny teatrzyk”, utrwalenie wiadomości dotyczących zmian w przyrodzie wczesną wiosną, udział w prostej inscenizacji z podziałem na role i z dialogiem.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/III/19, pomoce: gazety, płyta CD, metoda: zadaniowa, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego,, doskonalenie prawidłowej postawy ciała.
- Spacer, obserwacja wiosennej aury.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- Zabawa dydaktyczna „Głuchy telefon”, rozwijanie wrażliwości słuchowej, przestrzeganie reguł zabawy.
- „Światowy Dzień Wody”, rozmowy z dziećmi na temat oszczędzania i użytkowania wody.
- Zabawa grafomotoryczna, „Jakie to zwierzę?”, łączenie kropek, kolorowanie.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- uważnie słucha wiersza
- recytuje wiersz
- rozwija zwinność całego ciała
- wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji teatralnych
- prawidłowo czworakuje w przód
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- reaguje na sygnał słowny
- przestrzega reguł gry
- wie, że należy oszczędzać wodę, dbać o środowisko przyrodnicze
- wykazuje koordynacje wzrokowo – ruchową
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z pp.
III,4 IV,2 IV,5 I,8 IV,2 I,5 II,11 I,5 III,5 IV,18 I,9 IV,8

4 Tydzień: Poznajemy nasze emocje

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci, zachęcanie dzieci do podejmowania różnego rodzaju zabaw: konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, plastycznych .
- Zabawa dydaktyczna „Co przedstawia twarz?”, rozmowa na temat prezentowanych twarzy.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, samoocena poprzednich dyżurnych.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Ćwiczenia poranne 4/III/19.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Wysłuchanie wiersza D. Gellner „Zły humorek”, swobodne wypowiedzi dzieci na temat wiersza i ilustracji, podział słów na sylaby 4l, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie 5l.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/III/19, pomoce: gazety, płyta CD, metoda: zadaniowa, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.
- Spacer w okolicy przedszkola – utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się w grupie.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Kulawy kogut”.
- Zabawa dydaktyczna „Emocje”, układanie emocji z figur geometrycznych.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poszanowanie emocji swoich i innych podczas zabawy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje itp.
- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
- wykonuje czynności samoobsługowe
- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- rozwija zwinność całego ciała
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu,
- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań
- reaguje na sygnał muzyczny
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
- współdziała z innymi dziećmi w zabawie
- szanuje emocje swoje i innych

Obszar z pp.
III,6 II,1 I,5 I,7 I,2 IV,5 IV,2 I,5 III,8 IV,8 IV,12 III,9
II,2

WTOREK
- Zabawy w wybranych kącikach tematycznych, wyrażanie swoich oczekiwań wobec innych.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-W zabawie pt. „Teraz ja”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, ćwiczenia usprawniające język: pionizacja, aktywizacja środkowej części języka, masaż języka.
- Ćwiczenia poranne 4/III/19.
- „Moje emocje”- malowanie farbami przy użyciu palców do muzyki Sonata księżycowa L. van Beethowena.
- „Co czuje Misio Mniam, Mniam” – słuchanie piosenki zb. wł., zabawa ruchowa i rytmiczna przy piosence, wyklaskiwanie refrenu, nazywanie emocji występujących w piosence, zabawa rytmiczna „Silny i słaby”.
- Spacer w okolicy przedszkola – określanie pogody, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. - porz. „ Idź za mim głosem ”.
- „Zgadnij ”, odgadywanie emocji jedynie po mimice, opisywanie cech charakterystycznych.
- Zabawy inicjowane przez dzieci, zabawy konstrukcyjne z drewnianych klocków, doskonalenie koordynacji ręka- oko w zabawie „Kto wyżej?”.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
- biega bez potrącania
- maluje palcami
– zna słowa piosenki i ilustruje ruchem jej treść
- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne
- określa pogodę
- reaguje na sygnał słuchowy
- przedstawia swoje emocje i uczucia
- respektuje w czasie zabawy prawa i obowiązki swoje i innych

Obszar z pp.
III,9 IV,2 I,5 IV,7 IV,8 II,6 II,11 I,5 IV,5 II,4 III,7

ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Jak mogę pomóc”, zabawa dydaktyczna, rozbudzanie empatii.
- Ćwiczenia poranne 4/III/19.
- „Dobre i złe”, klasyfikowanie sposobów radzenia sobie ze złością na dobre i złe, podpisywanie słowami tak, nie, zabawa ruchowa z elementem dramy „Nadchodzę”, znalezienie dla siebie „Przytulnego kącika”, zorganizowanie takiego kącika w sali przedszkolnej.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/III/19, pomoce: gazety, płyta CD, metoda: zadaniowa, ćwiczenia mięśni brzucha.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na zjeżdżalni.
- Obiad – spożywanie posiłku w ciszy.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Podróż do miłej krainy”.
- „W jakiej sytuacji”, giełda pomysłów, wymyślanie, w jakiej sytuacji można odczuć daną emocję.
- Zabawy dowolne dzieci, komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi podczas zabawy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wyraża szacunek wobec innych w zabawie
− wczuwa się w emocje innych
- rozwija sprawność ruchową
- klasyfikuje emocje
- odczytuje wyrazy tak, nie
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie bawi się w ogrodzie, szuka wsparcia w sytuacjach trudnych`
- reaguje na sygnał słowny
- zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania.
- komunikuje się z innymi

Obszar z pp.
III,1 II,9 I,5 II,6 IV,4 I,8 I,5 IV,1 II,7 II,8 III,9

CZWARTEK
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, szanowanie wytworów prac kolegów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Uczuciowa kostka”, klasyfikowanie emocji, scenki dramowe „ W jakiej sytuacji?”, odgrywanie roli.
- Ćwiczenia poranne 4/III/19.
- Czynności samoobsługowe, nakrywanie do stołu przez wybranych dyżurnych.
- „Poprawiacz nastroju”, praca techniczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ruchowa do piosenki „Co czuje Misio Mniam, Mniam?”, zabawa muzyczno - naśladowcza „Emocje misia”, wyrażanie swoich emocji przy pomocy instrumentów muzycznych.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Skoki na jednej nodze”.
- „Teatr uczuć”, zabawa w uzewnętrznianie uczuć w sposób pantomimiczny, przedstawianie scenek przedszkolnych.
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa, rozpoznawanie wartości związanych z zachowaniami społecznymi.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- bawi się z kolegami
- klasyfikuje emocje
- odgrywa role
- skacze obunóż w miejscu
- bezpiecznie wycina nożyczkami
- ilustruje treść piosenki ruchem
- gra na instrumentach muzycznych
- bezpiecznie porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- przedstawia emocje i uczucia w sposób pantomimiczny
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,9 II,6 II,4 I,5 IV,8 IV,7 II,7 I,5 II,4 III,4 I,5

PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Lustro”, zabawa w parach, naśladowanie ruchów kolegów.
- „Co się ze mną dzieje?”, próba identyfikacji fizycznych odczuć podczas przeżywania emocji, „Łzy” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat tego, po co łzy i skąd się biorą, zabawy językowe.
- Ćwiczenia poranne 4/III/19.
- Zabawa dydaktyczna „Który dłuższy?”, mierzenie długości przedmiotów za pomocą dłoni, stopy, buta, sznurka.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/III/19, pomoce: gazety, płyta CD, metoda: zadaniowa, ćwiczenia mięśni ramion.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawa „Slalom między przeszkodami”.
-Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Kto pierwszy?”.
- „Ile jest wyrazów w zdaniu?”, zabawa doskonaląca percepcję słuchową.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych. Zabawa w sklep z wykorzystaniem monet i banknotów.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie współdziała w parach
- wykonuje własne eksperymenty językowe
- utrzymuje równowagę
- mierzy długość przedmiotów
- prawidłowo biega na palcach
- zna zasady bezpiecznej zabawy
- biega na potrącania
- liczy wyrazy w zdaniu
- rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
III,4 I,5 IV,6 I,8 IV,13 I,8 II,7 I,2 IV,2 IV,17 III,7

Literatura:
- Program Wychowania Przedszkolnego, „Kocham przedszkole” - WSiP 2017
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Raabe – super zajęcia dla grup młodszych i starszych
- „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk - Kolczyńska
- „Kolekcja przedszkolaka”, wybór tekstów literackich
- Poznanie środowiska przyr. – społ. – H. Woźniak
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. Bogdanowicz
- W wierszu i w piosence – B. Forma
- Przedszkolaki, krok drugi – Polska fundacja dzieci i młodzieży
- Gimnastyka przy muzyce – A. Wacławski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.