X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39764
Przesłano:

Kiedy Internet jest (nie)bezpieczny? Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej bezpieczeństwa w internecie
w ramach Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2019
Temat: Kiedy Internet jest (nie)bezpieczny?
Cele ogólne:
- uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania
z komputera,
- zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie Internet,
- zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Sieci.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna funkcje Internetu; korzyści płynące z prawidłowego korzystania z Internetu; zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu; wpływ „niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie; objawy uzależnienia od Internetu; potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu; znaleźć alternatywne źródło spędzania wolnego czasu.
Metody i formy: praca grupowa (3 – 4 grupy) pogadanka, dyskusja, burza mózgów.
Środki dydaktyczne: arkusze papieru, kredki, mazaki,
Czas pracy: 1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Powitanie i czynności organizacyjne.
2. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem BEZPIECZEŃSTWO

1. B andaż 2. tel E fon 3. Z agrożenie 4. P omoc 5. hel I kopter
6. t E st 7. apte C zka 8. po Z ycja 9. l E karstwo 10. ko Ń czyna
11. ob S zar 12. s T raż 13. W oda 14. p O wódź
Pytania do haseł:
1.W apteczce, może być elastyczny.

2.Alarmowy, np. na straż pożarną.

3. np.powodzią, zawaleniem.

4.Pierwsza p....

5.Najszybszy środek powietrzny w policji lub pogotowiu.

6.Sprawnościowy.

7.Pudełko, w którym jest bandaż i inne opatrunki.

8.Bezpieczna, ułożenie rannego.

9.Środek na chorobę.

10. Noga lub ręka.

11.Inaczej teren.

12.Może być nabrzeżna lub pożarna.

13.Niezbędna do życia.

14.Zalanie przez wodę jakiegoś obszaru.

3. Omówienie celów lekcji i podanie tematu.
Faza realizacji
1. Rozmowa na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od komputerów, laptopów, smartfonów i zagrożeniami związanymi
z korzystaniem z Internetu wg pytań:
- dlaczego korzystacie z Internetu?
- jakie są wasze doznania, emocje, gdy korzystacie z Internetu?
- ile czasu średnio spędzacie w ciągu dnia przed komputerem?
- czy zdarza wam się myśleć o komputerze będąc w szkole?
- co o waszym graniu czy czasie spędzonym przed komputerem sądzą rodzice?
- czy rodzice ograniczają wam czas przeznaczony na komputer, co wtedy czujecie?
- czy zdarzyło wam się zaniedbać jakieś obowiązki, ponieważ komputer był ważniejszy?
- czy rodzice mają wpływ na to, w jakie gry grywacie?
- co sądzicie o grach brutalnych?
- wyobraźcie sobie, że jesteście dorośli – czy pozwolilibyście swojemu dziecku spędzać tyle czasu przed komputerem i grać w gry z dużą dawką agresji?
- czy można uzależnić się od gier lub Internetu i jak to się waszym zdaniem objawia?

2. Praca w 4 grupach metodą burzy mózgów.
(klasa podzielona na 4 grupy, każda grupa otrzymuje papier i flamastry) Grupy prezentacją własne pomysły na temat:
a. Pozytywne aspekty Internetu (funkcja: informacyjna, wychowawcza, rozrywkowa oraz integracji społecznej) lub konkretne przykłady zastosowań
b. problemy i zagrożenia związane z Internetem (zawieranie znajomości z nieznajomymi, ujawnianie prywatnych danych, łamanie praw autorskich, strony tylko dla dorosłych, gloryfikacja zabawy i rozrywki, zatracenie poczucia granicy pomiędzy rzeczywistością a fikcją, wszechobecność przemocy, uzależnienie od komputera i Internetu, słaba komunikacja
w rodzinie)
c. zasady właściwego korzystania z Internetu (wybiórczość, ostrożność, wspólne korzystanie z dorosłymi)
d. ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego, bez korzystania
z komputerów, tabletów, smartfonów itp., czyli znalezienie alternatywnej rozrywki np. prace plastyczne i konstrukcyjne, nauka gry na instrumencie, hobby, sport, czytanie książek, turystyka, gry planszowe itp.)
Prezentacja wyników prac w grupach.
3. Wspólne ustalenie ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE - metodą dyskusji zakończonej wnioskami:
☺ Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania!
☺ Nigdy nie spotykaj się z kimś poznanym w Internecie!
☺ Mów rodzicom o wszystkim, co cię zaniepokoiło w Internecie.
☺ Nigdy nie podawaj w Internecie swoich danych, nie wysyłaj zdjęć.
☺ Korzystaj ze stron przeznaczonych dla dzieci i spędzaj przed komputerem nie więcej niż godzinę!
☺ Więcej czasu spędzaj z ludźmi, a nie z komputerem!
Zakończenie:
Rozmowa kierowana podsumowująca lekcję np. Jakie wnioski, dobre propozycje na spędzenie czasu wolnego będziecie próbować wdrożyć do codziennego życia?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.