X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39763
Przesłano:

Czekanie jest gorsze niż tęsknota. Scenariusz lekcji języka polskiego

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 6

Temat: „Czekanie jest gorsze niż tęsknota”.
Do podręcznika: „Teraz polski” wyd. Nowa Era

Cele lekcji
Uczeń:
• Doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem.
• Wyszukuje i selekcjonuje informacje na wskazany temat.
• Bogaci słownictwo o nowe związki frazeologiczne i porównania.
Realizacja podstawy programowej
Uczeń:
Rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych.
Pytanie kluczowe: Dlaczego czekanie bywa gorsze niż tęsknota?
NaCoBeZu: Precyzja odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.
Formy pracy: grupowa, indywidualna
Metody: praca z tekstem, metoda niedokończonych zdań, metoda „Kapusty”.
Środki dydaktyczne: pytania sprawdzające umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, „Kapusta”, podręcznik „Teraz polski” str. 231.
Tok lekcji
1. Zapoznanie z tematem lekcji i uświadomienie celów lekcji w języku ucznia.
2. Podanie pytania kluczowego i NaCoBeZu.
3. Ciche czytanie ze zrozumieniem P. str. 231 ukierunkowane pytaniami dla poszczególnych grup:
I Gdzie i o jakiej porze dnia rozgrywa się sytuacja przedstawiona przez narratora?
II Kim jest osoba, która opowiada o swoich przeżyciach? Jaki typ narracji jest
w tym tekście?
III Jakich szczegółów o życiu dziewczynki dowiadujemy się z fragmentów książki?
IV Jak sądzisz, czy dziewczynka mówi prawdę, kiedy wypowiada słowa: „Nie przywiązuję do swojej sytuacji specjalnego znaczenia. Można nawet powiedzieć, że traktuję tę kwestię dość beztrosko”? Uzasadnij swoją opinię.
V W jakich chwilach dziewczynce najbardziej brakuje rodziców?
VI Co to znaczy „biadolić? Zastosuj wyraz w zdaniu.
VII Co znaczy zwrot „krzywo patrzeć”? Zastosuj go w zdaniu.
4. Prezentacja prac w grupach – ocena koleżeńska.
5. Na podstawie tekstu zredaguj krótką wypowiedź będącą odpowiedzią na pytanie kluczowe. Zapisz ją w zeszycie. Prezentacja wypowiedzi przez chętnego ucznia.
6. Nawiązanie do treści z innych dziedzin wiedzy oraz własnych doświadczeń – TIK
Podział na 3 grupy:
Wyszukaj w internecie informacji i dokonaj selekcji, aby zaprezentować najtrafniej:
1. Czym jest lawa? Czym różni się od magmy? (Geografia – geologia)
2. Co to są całki? Jakim symbolem są zapisywane? (Matematyka)
3. Czym są fale elektromagnetyczne? Gdzie mają zastosowanie? (Fizyka)
7. Utworzenie porównań i związków frazeologicznych – praktyczne zastosowanie – metoda „Kapusty”.
8. W zdaniu: „Stęskniona dziewczynka w łóżku ogląda zdjęcia.” określ części zdania.
Podsumowanie i ewaluacja lekcji:
Uczniowie głośno odczytują wybrane przez siebie zdanie i proponują zakończenie zgodne z ich odczuciami po lekcji.
Na lekcji najtrudniejsze było..............................., ponieważ...............................
Najbardziej podobało mi się................................., gdyż.....................................
Najchętniej ćwiczyłam-em....................................., ponieważ..........................
Uważam, że lekcja była........................................, gdyż....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.