X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39748
Przesłano:

Jezus oddaje za nas życie - scenariusz zajęć

KATECHEZA - KLASA III Szkoły Podstawowej (wyd. WAM)
Nauczyciel: .....................
DATA : ................

Temat: JEZUS ODDAJE ZA NAS ŻYCIE.

Cele katechetyczne:

• Ukazanie Eucharystii jako tajemnicy wiary uobecniającej ofiarę Chrystusa i Kościoła
• Zapoznanie z wydarzeniami męki i śmierci Jezusa na krzyżu oraz ich religijnym
znaczeniem
• Uwrażliwienie na obecność Jezusa w Eucharystii, ustanowionej podczas Ostatniej
Wieczerzy
• Wychowanie do ufności i wiary w nieskończoną Miłość Boga

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

Wiedza:
• wie, że Jezus sam ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy i zna Ewangelię o
pojmaniu, skazaniu i śmierci Jezusa

Umiejętności:
• potrafi opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy i jej związku z Msza Świętą oraz powiązać
ofiarę na krzyżu z ofiarą Mszy Świętej

Postawy:
• pragnie być blisko Jezusa w czasie ofiary – podczas Mszy Świętej

Metody : modlitwa, śpiew, rozmowa kierowana, pogadanka, drama, czytanie Pisma Świętego, praca z tekstem z podręcznika ilustrowana obrazem , „Ostatnia Wieczerza” fragment filmu https://youtu.be/jK9NeNhxqsc, rozsypanka (wydarzenia paschalne), prezentacja multimedialna

Pomoce: podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Pismo Święte, świeca, obrus, kwiaty, kielich, chleb, pomoce multimedialne, kartka dydaktyczna - pomoc na katechezę dla każdego ucznia, kartki z napisanymi ważnych wydarzeń paschalnych

1.WPROWADZENIE DO KATECHEZY - modlitwa, przywitanie, temat spotkania

• W Wielkim Poście często rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Zanim wziął na siebie okrutne cierpienie z miłości do nas, pragnął pozostać z nami na zawsze, bo bardzo nas ukochał. Co więc uczynił na nim poszedł droga krzyżową? (wypowiedzi uczniów)
• Postanowił spotkać się ze swoimi najbliższymi, czyli wybranymi Apostołami i przekazać im coś ważnego. Polecił przygotować miejsce na ucztę – wyjątkową. Zanim zasiądą do stoły ze swoim Nauczycielem i Mistrzem, Jezus wykona gest służebny. Zobaczmy to na filmie.

2.ODKRYWANIE WEZWANIA BOŻEGO

- film wprowadzający do spotkania przy stole w Wieczerniku (gest służebny mycia nóg) youtube.be/j.K9NeNhxqsc
- DRAMA .Wyobraźmy sobie, że zostaliśmy zaproszeni na Ostatnią Wieczerzę. Kto z was chciałby przygotować nakrycie stołu, a my w tym czasie śpiewamy „Idzie mój Pan...”.

K. umieszcza na tablicy symbole eucharystyczne i prosi o przeczytanie l Kor 11,23b-25 (katechizm ucznia). Karta dla ucznia.

Piosenka:
RYSUJĘ KRZYŻ Z KROPELKĄ KRWI I Z JEDNĄ DUŻĄ ŁZĄ.
ZA KRZYŻEM DRZWI DO NIEBA DRZWI DLA MNIE OTWARTE SĄ!
ZA TEN KRZYŻ I TWOJE ŁZY, ZA SERDECZNE KROPLE KRWI – JEZU DZIĘKUJE CI!ZA OTWARTE NIEBA DRZWI, DRÓŻKĄ, KTÓRĄ SZEDŁEŚ TY – JEZU DZIĘKUJĘ CI!

3.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE BOŻE
Analiza treści z podręcznika i współpraca z ćwiczeniami ucznia:
- Ostatnia Wieczerza
- Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym
- Jezus pojmany
- Jezus przed Piłatem
- Jezus biczowany
- Jezus cierniem ukoronowany
- Jezus ukrzyżowany
- Jezus złożony do grobu

4.UTRWALENIE - Jezus ofiaruje się za nas w każdej Mszy Św.
Zachęcenie uczniów do najczęstszego korzystania i przeżywania Eucharystii.
Prezentacja.
Modlitwa. Dzielenie się chlebem po lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.