X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39744
Przesłano:

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych dotyczących poznanych części mowy - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć w klasie II

Przedmiot: Edukacja polonistyczna.
Prowadzący: Edyta Żebrowska
Data: 14.01.2018r.
Temat edukacji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych dotyczących poznanych części mowy.
Cele operacyjne - uczeń:
- porządkuje i systematyzuje wiadomości o częściach mowy
- nazywa i rozróżnia poznane części mowy
- buduje zdania pojedyncze z podanych części mowy
- tworzy liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, czasowników i przymiotników
- układa wyrazy w kolejności alfabetycznej
- stosuje wiedzę w praktycznych ćwiczeniach
- dobiera określenia do rzeczowników
Cele zajęć:
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych części mowy
- doskonalenie umiejętności czytania, pisania z pamięci
- budowanie zdań pojedynczych i złożone z podanych części mowy
- rozwijanie myślenia logicznego i klasyfikowania
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
Cele wychowawcze:
- utrwalanie umiejętności uważnego słuchania poleceń nauczyciela
- wyrabianie przestrzegania zasad norm przyjętych podczas pracy na zajęciach
Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia:
- będę ćwiczyć pamięć, refleks i szybkość podczas zajęć
- przyporządkuję wyrazy do odpowiedniej części mowy
- rozwiążę zadania związane z rozpoznawaniem części mowy
- będę zgodnie współpracować podczas zajęć
Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
- przydzielanie uczniom zadań na miarę ich możliwości
- uczeń Hubert J. zamiast uzupełniania tabelki pismem, odszukuje wyrazy drukowane i wkleja
- uczniom Pawłowi D., Filipowi G. przydzielane są do czytania wyrazy dwu, trzy sylabowe.
- w pracy grupowej uczniów słabszych wspierają uczniowie zdolniejsi,

Metody pracy: słowne, pisemne, operatywne (praktycznego działania), problemowe, praca z tekstem.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa jednolita, zróżnicowana
Środki dydaktyczne: zeszyt, przygotowane przez nauczyciela zestawy ćwiczeń, karty pracy, laptop, komputer stacjonarny.

PRZEBIEG LEKCJI:
Część wstępna:
• Metryczka dnia – ( Określenie dnia, miesiąca, pory roku, temperatury, pogody)
• Poinformowanie uczniów o treści i celach lekcji.
Część właściwa:
• Przypomnienie wiadomości o utrwalanych częściach mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik).
• Wspólne przygotowanie planszy informacyjnej na tablicę klasową z częściami mowy.
• Odczytywanie wyrazów, rozpoznawanie wskazanych części mowy przez poszczególnych uczniów, przyporządkowanie w właściwe miejsce w tabeli.
- określanie czasu czasowników
- określanie rodzajów danych rzeczowników
- stopniowanie przymiotników.
• Podział uczniów na trzy grupy – ułożenie wyrazów danej części mowy według kolejności alfabetycznej.
• Uzupełnianie ćwiczeń w kartach pracy dotyczących poszczególnych części mowy
Zajęcia końcowe
• Podsumowanie lekcji – zapoznanie z obsługą komputerowego programu edukacyjnego ,, Części mowy – hop do głowy’’ materiałami ćwiczeniowymi (dotyczące tylko treści znanych uczniom). (TIK)
• Ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.