X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39632
Przesłano:

Potyczki nie tylko sportowe - scenariusz Turnieju Międzyszkolnego

Intencją organizatorek konkursu była chęć pokazania jakie możliwości daje integracja międzyprzedmiotowa w edukacji wczesnoszkolnej w praktyce. Przy okazji tworzenia scenariusza zrodził się pomysł, by wykorzystać konkurs do nawiązania współpracy z nauczycielami i uczniami klas pierwszych szkół podstawowych znajdujących się w najbliżej okolicy. Niezbędnym elementem organizacji przedsięwzięcia okazało się nawiązanie współpracy z instytucjami w środowisku lokalnym. Pozyskanie sponsorów, bo o nich mowa, pozwoliło na wręczenie wszystkim uczestnikom konkursu atrakcyjnych nagród. Dzięki takim działaniom mogłyśmy pokazać, że szkoła to nie tylko żmudna praca, ale także zabawa, wszechstronny rozwój, nawiązywanie relacji i szeroko rozumiana współpraca.
SCENARIUSZ MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU DLA KLAS I
„POTYCZKI NIE TYLKO SPORTOWE”
1.Cele turnieju:
•Rozwijanie zdolności uczniów.
•Pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej.
•Wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce.
•Kształtowanie właściwych postaw i zachowań: współpraca w zespole, rywalizacja fair-play.
2.Przewidywane efekty:
•Poprawne wykorzystanie zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności w sytuacjach zadaniowych.
•Umiejętne wykorzystanie doświadczeń społecznych w pracy zespołowej.
•Zdolność radzenia sobie w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

3.Zakres wiadomości i umiejętności obejmujących konkurs:
•Podstawowe wiadomości i umiejętności nabyte w toku realizacji podstawy programowej
w klasie pierwszej z edukacji: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.
4.Miejsce: sala gimnastyczna
5.Reprezentacja szkół: drużyny 8-osobowe.
6.Przewidywany czas: 1,5 do 2 godzin
Przebieg turnieju:
Turniej przebiega w 6 konkurencjach, do których warto zgromadzić niezbędne materiały: koperty, kleje, ołówki, woreczki, papierowe kule, kartony, pudełka plastikowe, łyżki, małe piłeczki itp.
1.Bieg z literkami
Materiały: koperty z pociętymi literami, klej, kartka do przyklejenia wyrazów.
Dwoje dzieci z drużyny siada po przeciwnej stronie sali (będą układać dwa wyrazy z otrzymanych liter). Każdy uczeń z pozostałych 6 otrzymuje kopertę z literami. Uczeń biegnie z kopertą i przekazuje ją siedzącym naprzeciw kolegom, wraca na miejsce. Startuje kolejny zawodnik. Po otrzymaniu wszystkich kopert kończy się wyścig. Dwoje uczniów rozpoczyna układanie wyrazów z otrzymanych liter.
Punkty: kategoria 1 – szybkość – dotyczy dzieci biegnących z kopertami,
kategoria 2 – poprawność – dotyczy poprawnego ułożenia wyrazów
(dla ułatwienia można podać dzieciom kategorie, np.: zwierzę, roślina itp.)

2.Rzut do celu
Materiały: woreczki, papierowe kule, kartony.
Uczeń z woreczkiem gimnastycznym na głowie idzie do pachołka. Przy pachołku zatrzymuje się, wrzuca jedną papierową kulę do kartonu i wraca z woreczkiem na głowie na miejsce. Startuje kolejny zawodnik.
Punkty: kategoria 1 – szybkość – która drużyna szybciej ukończy zadanie,
kategoria 2 – celność – ilość trafień do kartonu.

3.Skoki w workach
Materiały: worki gimnastyczne do skoków.
Drużyna dzieli się na 2 grupy po 4 zawodników. Uczniowie siadają po przeciwnych stronach sali. Pierwszy zawodnik skacze w worku do kolegi po przeciwnej stronie. Przekazuje worek i siada na końcu rzędu. Startuje następna osoba. Wygrywa drużyna, której uczestnicy szybciej zamienią się miejscami.
Punkty: kategoria 1 – szybkość.

4.Piramida z pudełek
Materiały: pudełka plastikowe np. po margarynie dla każdego uczestnika, schemat piramidy narysowany na kartce.
Zadaniem uczniów jest ułożenie piramidy z pudełek wg podanego schematu. Pierwszy uczeń biegnie w podporze tyłem z pudełkiem na brzuchu. Przenosi pudełko w wyznaczone miejsce, wraca biegnąc. Kolejna osoba przenosi następne pudełko, dokłada do już ułożonych, wraca itd. Jeśli piramida upadnie, trzeba ułożyć ją od nowa.
Punkty: kategoria 1 – szybkość,
kategoria 2 – poprawność ułożenia piramidy.

5.Marsz z piłeczką na łyżce
Materiały: po 1 łyżce dla drużyny, kulki otwierane (np. z automatów) dla każdego dziecka, karteczki z działaniami, ołówek.
Jeden uczestnik z drużyny siada po przeciwnej stronie sali (będzie obliczał działania znajdujące się
w ostatniej kulce). Pozostałe kulki są puste (zamiast kulek mogą być piłeczki ping-pongowe).Pierwszy uczeń idzie z kulką na łyżce, wrzucaj ją do pudełka i wracaj biegnąc z łyżką. Przekazuje łyżkę następnemu zawodnikowi, który znowu idzie z kulką, wrzuca, wraca. Ostatni siódmy zawodnik idzie z kulką, w której jest karteczka z działaniami. Oddaje ją uczniowi siedzącemu po przeciwnej stronie, wraca. Część szybkościowa jest zakończona. Uczeń wyjmuje karteczkę, oblicza działania, zapisuje wyniki.
Punkty: kategoria 1 – szybkość,
kategoria 2 – poprawność wykonania zadania.

6.Dbamy o środowisko
Materiały: reklamówki dla każdej drużyny ze śmieciami (po 3 papierowe, 2 plastikowe, 2 aluminiowe), pojemniki na śmieci z napisami: papier, plastik, metal.
Uczeń biegnie na środek, gdzie jest ustawiona reklamówka ze śmieciami, wyjmuje jeden z nich
i zanosi do odpowiedniego pojemnika na końcu sali. Wraca biegnąc, startuje kolejna osoba, bierze śmieć, wrzuca itd.
Punkty: kategoria 1 – szybkość,
kategoria 2 – poprawność umieszczenia śmieci w pojemnikach.

7.Dogrywka – sprawne ręce
Materiały: sznurki, korale (drewniane klocki) do nawlekania.
Trzej uczniowie z drużyny siedzą w kole, każdy ma swój sznurek. Na środku stoi pojemnik z koralami. Każdy nawleka na swój sznurek korale przez 30 sekund. Wygrywa drużyna, której zawodnicy nawloką więcej korali.
Autorzy: Joanna Dera, Małgorzata Sikorska, Elżbieta Bakunowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.