X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39597
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawa w teatr - program autorski edukacji teatralnej

Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole”
w Konstancinie - Jeziornie

Wstęp

W dzisiejszych czasach świat mediów zdominował życie. Można to zauważyć już u dzieci w wieku przedszkolnym. Komputery, telefony i tablety z których korzystają dzieci już od 3 roku życia powodują ogromne zaburzenia we wszystkich sferach rozwoju dzieci: poznawczej, intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i językowej. Obserwujemy to na co dzień w swojej pracy. Nasi wychowankowie mają coraz większe problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, współpracą, wyrażaniem własnych emocji i odbieraniem emocji innych. U wielu z nich obserwujemy obniżony czas koncentracji, skupienia, często nie potrafią zapamiętać nawet krótkich tekstów, sekwencji. Sprawia im trudność wcielanie się w role, inicjowanie zabaw, ekspresja ruchowa ukierunkowana na konkretny cel. Dzieci nawet w czasie wolnym wykazują brak twórczego działania, oczekują wskazówki i pomocy dorosłego. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – dzieci 3 – letnie potrafią posługiwać się zaledwie dwoma wyrazami (co wykazały wyniki logopedycznych badań przesiewowych w naszym przedszkolu). Ponad połowa dzieci przedszkolnych uczęszcza na terapię logopedyczną. Dzieci te posiadają różne wady artykulacyjne, słabą sprawność aparatu artykulacyjnego oraz ubogie słownictwo. Uboga wyobraźnia utrudnia przedszkolakom wyrażanie się w różnych technikach plastycznych.
Wszystkie te obserwacje zainspirowały nas do podjęcia współpracy wewnątrzprzedszkolnej.
W naszym przekonaniu „Zabawa w teatr” będzie najlepszym sposobem aby pomóc dzieciom we wszechstronnym ich rozwoju. Każda ze współautorek wniesie do programu dziedzinę, która jest jej szczególnie bliska: mowa, muzyka, plastyka, taniec.

Ogólne założenia programu:

• Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
• Pobudzanie aktywności i kreatywności dziecka;
• Rozbudzanie zainteresowania literaturą i teatrem;
• Kształtowanie postaw społecznych;
• Wzbogacenie słownictwa;
• Wzmacnianie pamięci, uwagi, koncentracji.

Cele szczegółowe:

• Dziecko odtwarza lub samodzielnie tworzy role w inscenizacjach;
• Zgodnie współdziała z innymi;
• Wzbogaca słownictwo;
• Potrafi odpowiednio intonować i interpretować tekst;
• Wykonuje proste dekoracje i rekwizyty do inscenizacji;
• Jest kreatywne;
• Potrafi wyrażać ruchem i muzyką uczucia i emocje (taniec, pantomima, śpiew, gra na instrumentach);
• Przełamuje nieśmiałość;
• Potrafi zachować się kulturalnie w teatrze;
• Zna podstawowe pojęcia związane z teatrem.

Metody:

• Pogadanka;
• Opis;
• Pokaz;
• Dialog;
• Obserwacja;
• Swobodna rozmowa;
• Pantomima;
• Drama;
• Gry i zabawy integracyjne.

Formy:

• Indywidualna;
• Grupowa;
• Zespołowa.

Warunki organizacyjne:

• Organizowanie kącików teatralnych w sali;
• Gromadzenie rekwizytów;
• Włączanie do współpracy szerszego grona pedagogicznego i personelu przedszkolnego;
• Organizowanie przeglądów teatralnych na terenie placówki;
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Realizacja programu przewidywana jest na 3 lata (09.2018 r. – 06.2021r.) i obejmuje dzieci
w wieku 4-6 lat. Nasz program będzie realizowany w oparciu o plany miesięczne, wzbogacając jednocześnie ich treści. Wspólne przedsięwzięcia (przegląd teatralny) planujemy 3 razy w roku.

Harmonogram realizacji programu na rok szkolny 2018/2019:

• Wrzesień: „Oto jestem” – co wiem o sobie, autoprezentacja;
• Październik: przygotowanie do uroczystych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości;
• Listopad: Czym jest wolność?
- występy z okazji obchodów odzyskania niepodległości;
- udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu narodowego;
• Grudzień: Świąteczne życzenia
- przedstawienia świąteczne;
• Styczeń: Spotkanie z babcią i dziadkiem
- występy z okazji Dnia Babci i Dziadka;
• Luty: Aktor, scena, widz...
- zapoznanie z pojęciami związanymi z teatrem;
• Marzec: Jestem widzem
- wycieczka do teatru;
• Kwiecień: Czym jest teatr jednego aktora?
- wcielanie się w role związane z symbolami świąt wielkanocnych;
• Maj: Mamo, Tato, kocham Was
- występy z okazji Dnia Mamy i Taty;
• Czerwiec: Co już wiem o teatrze
- quiz wiedzy o teatrze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.