X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39594
Przesłano:

Nauka ortografii w kl. III z wykorzystaniem TIK

Opracowanie: Grażyna Przybylak
Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

Edukacja wczesnoszkolna kl. III, ortografia
pisownia „ rz” po spółgłoskach d, t w , f, g , k , w, ch, j.

Nauka ortografii z wykorzystaniem narzędzi TIK jest ciekawsza i dużo atrakcyjniejsza dla dzieci od tradycyjnych metod. Pisanie w zeszytach nie daje możliwości zmiany litery tak, by nie było tego widać. Uczniowie chętnie korzystają z komputerów, gdyż jest tu bogata grafika. Ważne jest także, że uczeń jest w stanie od razu sam sprawdzić, czy popełnia dużo błędów i przećwiczyć wyrazy, z których pisownią ma jeszcze problemy. Wpływa to pozytywnie na samoocenę dziecka. Uczeń ma możliwość wyboru dyktanda o różnym stopniu trudności i dostosowania jego poziomu do własnych możliwości. Może wybrać tematykę, która go interesuje. Nauka ortografii z wykorzystaniem narzędzi TIK przyczynia się do lepszego opanowania wzrokowego wyrazu z ortogramem.

Prowadząca:
Grażyna Przybylak

Rodzaj zajęć: edukacja wczesnoszkolna

Temat lekcji:
Utrwalenie pisowni wyrazów z „rz”
po spółgłoskach d, t w , f, g , k w, ch, j.

Cele główne lekcji:
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem.
•Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
•Utrwalenie pisowni wyrazów z” rz”
po spółgłoskach d, t w , f, g , k , w, ch, j.

Cele operacyjne
•Uczeń prawidłowo włącza i wyłącza komputer.
•Potrafi samodzielnie wyszukiwać określone strony i programy komputerowe.
•Wie, jak korzystać z platformy edukacyjnej Squla.
•Samodzielnie wpisuje swój login i hasło.
•Korzysta z gier wyznaczonych przez nauczyciela.
•Czyta ze zrozumieniem.
•Zna reguły ortograficzne pisowni wyrazów ”rz” po spółgłoskach d, t w , f, g , k , w, ch, j i potrafi je zastosować w praktyce
•Uczeń sam ocenia, które wyrazy sprawiają mu jeszcze problem, ćwiczy ich pisownię

Zadania dla ucznia
1.Uczniowie otrzymują adres strony internetowej
( www.dyktanda.net), na której znajdą teksty dyktand.
2.Uczniowie otrzymują swoje loginy i hasła do platformy edukacyjnej SQULA.
3.Instrukcję słowną nauczyciel podaje powoli etapami:
•Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz stronę www.dyktanda.net.
•Wybierz dyktando MARZENIA
•W każdym wyrazie zaznacz w okienku brakującą literę.
•Po zakończeniu pracy zaznacz okienko” sprawdź dyktando.
•Wyrazy które napisałeś poprawnie są zaznaczone na zielono, a wyrazy z błędami na czerwono.
•Popraw błędy w wybranym dyktandzie.
•Możesz uzupełnić ten tekst jeszcze raz, aby lepiej zapamiętać pisownię trudniejszych wyrazów.
•Zapisz adres strony internetowej do zeszytu w celu kontynuowania ćwiczeń w domu.
4.Zamknij program i wróć do przeglądarki wpisując stronę www.squla.pl.
5.Wejdź w zakładkę zaloguj i wpisz swój login i hasło.
6.Wejdź na swoje konto.
7.Kliknij zakładkę- PRZYGODA Z POLSKIM
8.Wybierz kategorię ORTOGRAFIA
9.Wybieraj dowolne quizy zawierające pisownię „ rz”
po spółgłoskach d, t w , f, g , k , w, ch, j.
10.Zbieraj punkty, zaznaczając okienka z prawidłową odpowiedzią.
11.Na końcu wykonaj jeszcze raz zadania, w których popełniłeś błędy.
12.Zamknij program i komputer

Wskazówka
Pracę z dyktandami on-line można modyfikować, np. korzystając z tradycyjnego słowniczka ortograficznego przed sprawdzeniem dyktanda przez komputer.

Sprzęt, narzędzia TIK zasoby, źródła
Komputer dla każdego ucznia z dostępem do Internetu.
Strona internetowa: http://www.dyktanda.net/dyktanda.php
Strona internetowa: https://www.squla.pl/
Wcześniejsza rejestracja klasy na portalu edukacyjnym SQULA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.