X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39453
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania

Scenariusz zajęcia dydaktycznego
w grupie V

Temat: Zabawy przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania
Data: 21.11.2018 r.; godz. 10.00
Prowadząca: Ewelina Piwońska
Obserwujący: grono pedagogiczne
Cele główne:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy........

Cele szczegółowe:
Dziecko:

• skupia uwagę podczas czytanego przez n-la listu.
• potrafi wymienić pory roku
• buduje proste zdania podczas wypowiedzi
• zna zapis swojego imienia
• dzieli słowa sylaby
• zaznacza kropkami ilość usłyszanych sylab na kartce papieru
• uczestniczy w zabawie ruchowej
• układa tyle kasztanów ile jest słów w zdaniu
• dodaje i odejmuje na konkretach
• potrafi określić kierunki na kartce papieru
• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
• ozdabia litery wg własnego pomysłu
• współdziała podczas pracy w małych grupach
METODY:
• czynna – zadania stawiane do wykonania
• słowna –pogadanka, instrukcje
• oglądowa – pokaz

FORMY PRACY:
• grupowa, zespołowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
List Pani Jesieni, kartki z bloku technicznego, napisy do globalnego czytania, ołówki, płyta CD z piosenką, sztalugi, flamastry, wizytówki, litery z rozsypanki wyrazowej, koperty, kasztany, brystol.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanka wg M. Bogdanowicz.
Wszyscy są witam Was
zaczynamy już czas,
jestem Ja jesteś Ty
raz, dwa, trzy.

2. Dzieci. stoją w kole z nauczycielką i trzymają się za ręce. Na słowa nauczycielki:
„Witam osoby, które mają jako pierwszą głoskę imienia „E”- te osoby kłaniają się”,
„Witam wszystkich na „A”- te osoby klaszczą w dłonie,
3.
„Deszcz wizytówek” wg metody Ireny Majchrzak.
Następnie dzieci siedzą w kole, nauczycielka podrzuca wizytówki dzieci, ich zadaniem jest odszukać swoją. Wszyscy przeliczają ile wizytówek pozostało.

4. List od Pani Jesieni.
Drogie dzieci piszę do Was ten list, ponieważ widzę, że bardzo mnie lubicie, chętnie spacerujecie po najbliższej okolicy oglądając zmiany zachodzące w przyrodzie o tej porze roku. Braliście udział w konkursie plastycznym na „Jesienny ludzik”.
Ja też lubię na was zerkać zza drzew i spadających liści. W tym liście chcę Was powoli pożegnać, ponieważ już za niedługi czas zawita do Was Zima i zapomnicie
o mnie podczas zabaw na śniegu. Chcę Was dzisiaj zaprosić do zabawy z waszą Panią. Czy pobawicie się z nią? (nauczyciel czyta dzieciom treść listu w którym są zamieszczone zadania).
Dzieci siadają w 3 rzędach

Zadanie 1.
Proszę powiedzieć mi jakie mamy pory roku (pokaz wyrazów: wiosna, lato, jesień, zima)
- podział słów na sylaby.

Zadanie 2:
Podziel nazwy obrazków na głoski: kot, lala, okno, dom, koza, fotel, telefon . Narysuj tyle kropek, ile głosek ma każdy wyraz. (KARTKA PAPIERU, OŁÓWEK)

Zadanie 3:
Ćwiczenie kształtujące orientację w przestrzeni- dziecko wykonuje polecenia np.:
• Narysuj na środku kartki domek.
• Na domku komin.
• Z prawej strony domu narysuj drzewo.
• W lewym górnym rogu narysuj słońce. (KARTKA PAPIERU, OŁÓWEK)

Zadanie 4:
Posłuchaj zdania: „Tomek narysował psa”. Policz słowa w zdaniu. Połóż tyle kasztanów, ile słów jest w zdaniu. (KASZTANY)

Zadanie 5:
Zabawa matematyczna. (KASZTANY)
Mama miała pięć jabłek. Dwa dała córce Marysi. Ile jabłek zostało mamie?
Igor dostał od mamy 4 cukierki i od Zosi 3 cukierki. Ile razem cukierków miał Igor?

Zadanie 6:
(KOPERTY Z LITERAMI)
Zabawa pt „Rebus fonematyczny”
Układanie wyrazów z pierwszych głosek usłyszanych słów.

kino – oko – tata → kot
deska – owca – mak → dom
mama – lody – ekran - kapusta – oko- → mleko

Zadanie 7:
Zabawa ruchowa przy piosence A. Chartanowicz „LATA”

Zadanie 8:
Zabawa „ Liczymy litery”
Dopasuj kartonik z odpowiednią liczbą kropek do napisu - Nauczyciel pisze na tablicy wyraz.
Kacper – 6 kropek
tata – 4 kropki
las – 3 kropki
ul – 2 kropki
kotek- 5 kropek itp.

Zadanie 9:
Zabawa plastyczna przy sztalugach.
Dzieci podzielone na grupy mają ozdobić w dowolny przez siebie sposób narysowane litery, zgodnie ze sobą współpracując.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.