X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39450
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rola optymistycznej bajki w pobudzaniu wyobraźni dziecka, wzmacnianiu pozytywnych emocji i eliminowania negatywnych zachowań. Scenariusz zajęć dydaktycznych - hospitacja diagnozująca

Scenariusz zajęć dydaktycznych- hospitacja diagnozująca

Rola optymistycznej bajki w pobudzaniu wyobraźni dziecka, wzmacnianiu pozytywnych emocji i eliminowania negatywnych zachowań

Grupa wiekowa: 4- latki

Data:3 grudnia 2013

Cele ogólne:
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; .
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

Cele operacyjne:
Dziecko:
• uważnie wysłucha treść czytanego opowiadania;
• poprawnie odpowiada na zadawane pytania;
• potrafi w skupieniu czekać na swoją kolej;
• poprawnie wykonuje zadania z gazetą;
• nazywa i poprawnie opisuje wylosowane uczucia i emocje;
• poprawnie klasyfikuje:pozytywne i negatywne;
• estetycznie wykonuje prace plastyczną;
• porządkuje swoje stanowisko pracy;

Metody pracy:
podające (opowiadanie, bajka);
• eksponujące (pokaz z elementami przeżycia);
• praktyczne ;

Formy pracy:
- Indywidualna;
- Zespołowa;

Środki dydaktyczne:
- Treść opowiadania;
- Szablon drzewa;
-kartoniki z napisami ;
-klej;
- listki z uczuciami;
- gazety;
- płyta z muzyką relaksacyjną;

Przebieg zajęć:

1.Wstęp
Nauczyciel wprowadza dzieci z tematyką zajęć przedstawiając postać Misi Michała. Zaprasza dzieci do uważnego słuchania bajki pt.”Jestem odpowiedzialnym misiem”.

„JESTEM ODPOWIEDZIALNYM MISIEM MAMUSIU!”

W małym domku pod lasem mieszkała rodzina Misiów. Mama zajmowała się domem ,
pielęgnowała ogród, tata zaś pracował w lesie . Mały Miś- Michał chodził do szkoły w
pobliżu domu razem z Zajączkiem Witkiem, Wiewiórką Wiesią i Szopem Szymonem.
...
-Mamo, mamusiu!-rozniosło się wołanie po całym domu. Zasapany , zadyszany wbiegł do
kuchni i wtulił się w maminy fartuch.
Mama ze spokojem i cierpliwością pogłaskała go po głowie a gdy ucichło jego szlochanie
zapytała:
-Synku, czy już teraz możesz opowiedzieć mi co się stało?
-Nie pójdę więcej do szkoły!Koniec i kropka!-powiedział stanowczo i ponownie wtulił się .
Mama jednym ruchem ręki ściągnęła opasły tornister z jego pleców , wzięła go na ręce i
posadziła na dużym drewnianym stołku.
-A teraz słucham Kochanie-powiedziała mama.
Podniósł powoli głowę a jego duże , czarne, smutne oczy mówiły mamie ,że czeka ich
długa i niełatwa rozmowa.
-Mamusiu zrobiłem coś strasznego , dlatego już nigdy więcej nie pójdę do szkoły. Tak mi
wstyd...Pozwól mi zostać z tobą w domu, mamo....
-Ależ synku, co ty mówisz, co takiego się stało, słucham...
-Bawiliśmy się na przerwie piłką...- przerwał misiu ocierając łzę spływającą po policzku, gdy
zupełnie niechcący Mamusiu zniszczyłem rabatkę z kwiatami Pani Sowy. Nie
przyznałem się a winą obarczyłem Zajączka Witka ...Rozumiesz ?!
-Oj Misiu!-westchnęła mama stawiając na stole szklankę soku.
Jesteś już dużym Misiem i musisz zrozumieć, że postąpiłeś źle. Musisz się przyznać do
winy i na pewno przeprosić dwie osoby. Przyznanie się do winy jest trudne i dużo nas
kosztuje ale przynosi ulgę i ukojenie. Źle zrobiłeś oczerniając swojego kolegę i okłamując
Panią Sowę.
- Tak mamusiu, dlatego mi tak wstyd i chciałbym zapaść się pod ziemię.
-Synku, pomyśl jak możemy rozwiązać tą sytuację...
... Nazajutrz Miś Michał z
naręczem ogrodowych kwiatów poszedł do szkoły. Przed lekcjami
przeprosił Panią Sowę i wyjaśnił wczorajsze zajście. Zajączka przeprosił w obecności całej
klasy i przyznał się do zniszczenia kwiatów w ogrodzie. Po lekcjach razem z przyjacielem
Zajączkiem zasadzili nowe sadzonki kwiatów w szkolnym ogrodzie.
...
-Mamo, mamo!-wbiegł tak szybko do ogrodu , że zapomniał zamknąć za sobą furtki.
-Mamo, dziś naprawiłem wszystkie wyrządzone szkody.
Mamo już rozumiem, że muszę ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i mimo tego , że
trudno przyznać się do winy, przeprosić i naprawić szkodę to tak należy i koniec - bo
jestem odpowiedzialnym Misiem Mamo!

Autor: mgr Iwona Świrska

2.Pytania do tekstu. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania dotyczące treści wysłuchanej bajki.
• Kto jest bohaterem opowiadania?
• Co wydarzyło się w szkole?
• Czy Misiu Michał postąpił dobrze, należycie?
• Czy Misiu naprawił wyrządzone zło?
• W jaki sposób to zrobił?
• Czy macie swoje propozycje dla misia , jak powinien postąpić?
• Co waszym zdaniem znaczy być odpowiedzialnym? Podajcie przykłady.
3.Zabawa ruchowa „Darcie gazety”
Nauczyciel reprezentuje dzieciom sposób radzenia sobie ze złością za pomocą gazety (gniecenie, darcie, skakanie).
4. „Drzewo uczuć dobrych i złych”
Nauczyciel prezentuje dzieciom drzewo z widoczną zaznaczoną linią dzielącą drzewo na dwie części. Wokół drzewa rozłożone są kolorowe kartki z napisami uczuć i emocji pozytywnych i negatywnych. Zadaniem dzieci jest krótkie opisanie wylosowanej nazwy i odłożenie na odpowiednią połówkę drzewa .Pozytywne uczucia i emocje są na kolorowych kartkach a negatywne na białych.
5.”Moje drzewko uczuć”
Zadaniem dzieci jest ozdobienie drzewka listami na których wypisane są pozytywne emocje i uczucia. W tle słuchać relaksacyjną muzykę. Dziecko które skończy swoją pracę wywiesza je na drzewku, sprząta swoje stanowisko pracy , ogląda prace rówieśników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.