X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39434
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wycieczka z Kartoludem po krainie ożywionych śmieci

1. Temat: ,,Wycieczka z Kartoludem po krainie ożywionych śmieci” różne formy sprzyjające aktywności ruchowej dzieci w ogrodzie przedszkolnym
2.Cele zajęcia:
Cel ogólny: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy
Obszar podstawy programowej:
I. 5) Uczestniczy w zabawach ruchowych , w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
Cele szczegółowe:
NAUCZYCIEL:
- organizuje gry i zabawy grupowe
-stwarza sytuacje edukacyjne uczące poszanowania przyrody
- organizuje zajęcia dzienne z uwzględnieniem pobytu dzieci na świeżym powietrzu
- doskonali u dzieci umiejętność segregowania odpadów i rozwija u nich świadomość konieczności takiego postępowania dla dobra środowiska przyrodniczego

DZIECKO:
-uczy się wykorzystywać odpad do bezpiecznej zabawy
- wie, że nie wolno pozostawiać śmieci w dowolnym miejscu
- umie segregować odpady według ich rodzaju
- doskonali umiejętność odtwarzania rytmu za pomocą prostych elementów: marsz
-reaguje na sygnał słowny
- doskonali zręczność i szybkość rzutu
-rozumie symbole: wie, że ,,inteligentny obrazek” może zostać użyty do przekazania wiadomości
-ćwiczy rozszyfrowywania wiadomości wizualnych
- przedstawia ruchem treść słyszanego utworu muzycznego
- współpracuje w parach
- doskonali umiejętność poruszania się we wskazanych kierunkach
3. Formy pracy:
Zabawa ruchowa o charakterze dydaktycznym
4. Metody:
- odtwórcze (zabawowo-naśladowcza, ścisła)
- twórcze (opowieści ruchowej, improwizacji ruchowej do muzyki)
5. Organizacja zajęcia:
Zajęcia można przeprowadzić na terenie ogrodu przedszkolnego. Wcześniej należy wyznaczyć poszczególne stanowiska z zadaniami, mogą być ponumerowane i zilustrowane, tak, by dzieci mogły je odnaleźć samodzielnie. Wprowadzeniem do zabaw jest powitanie dzieci przez ,,Kartoluda” – stworka z kartonu, który wysyła dzieciom wiadomość z prośbą o pomoc przyjaciołom śmieciom, które nie zostały posegregowane i zanieczyszczają środowisko. Niektórym zabawom ruchowym towarzyszy muzyka, dlatego konieczny będzie magnetofon przenośny lub głośniki. Dobrze byłoby zaangażować drugą osobę, która pomoże obsłużyć sprzęt do odtwarzania muzyki, wówczas gdy nauczyciel będzie prowadził zabawy. Wszystkie ,,śmieci” wykorzystane do zabaw, po zajęciach muszą trafić do koszy oznaczonych właściwym kolorem (do niebieskiego gazety , do żółtego butelki plastikowe).
6. Środki dydaktyczne:
• Karton średniej wielkości (trochę większy od tego po butach) , z otworem na ,,paszczę” , przez którą nauczyciel wyjmie ukryte wiadomości, listy od ,,Kartoluda”, stare słuchawki
• oznaczenia do zawieszenia np. na drzewach do poszczególnych stanowisk z zadaniami,
• magnetofon przenośny,
• butelki plastikowe - ciężarki do ćwiczeń- 0,5 litra po jednej dla każdego dziecka , wypełnione ¾ farbowaną wodą, w różnych kolorach,
• pogniecione gazety z doklejonymi dużymi papierowymi oczami,
• pachołki, plastikowe krążki, inne przeszkody , które zostaną wykorzystane do toru przeszkód
• paski bibuły w koszyku
• piktogramy na kartach przedstawiające figury do wykonania przez dzieci np. zarys ludzika stojącego na baczność, z uniesionymi rękami, w przysiadzie itd.
• Hula-hoopy- tyle, by starczyło na parę
• Muzyka z marszem, lub nagranie perkusyjne imitujące marsz
• muzyka o różnej dynamice ( do improwizacji tanecznej z wstążką bibuły)
7. Przygotowanie nauczycielki
- przygotowanie postaci ,,Kartoluda” z kartonu
- wydrukowanie wiadomości od Kartoluda
- przygotowanie ludzików papierowych z gazet ,,Gazetoludów”
- zebranie i napełnienie wodą butelek plastikowych 0,5 litra, po jednej dla każdego dziecka ( wodę można zabarwić pędzlem z farbą )
- przygotowanie tekturowych tabliczek z numerami i rysunkami dotyczących zadania
- poszukanie podkładów muzycznych do marszu i własnej improwizacji tanecznej dzieci
8. Czas trwania zajęcia: ok. 40 min.
9.Przebieg zajęcia
I. Wstęp - Powitanie dzieci przez Kartoluda poprzez odczytanie zapisanej wiadomości, która ,,pojawia” się w jego ,,paszczy”, przedstawienie celu podróży.
Wiadomość od Kartoluda:
,,Drogie dzieci!
Nazywam się Kartolud. Jak się pewnie domyślacie, nazywam się tak, bo jestem cały z kartonu. Znalazłem się tu, w waszym przedszkolnym ogródku, ponieważ pewna pani zamiast wyrzucić mnie do pojemnika z makulaturą (wiecie zapewne jakiego koloru ten pojemnik) to wyrzuciła mnie na ulicę. Moi przyjaciele: Gazetoludy i Plastikoludy, jak się okazało, znalazły się w podobnej sytuacji. Dlatego mam do Was ogromną prośbę! Czy wyruszycie ze mną w podróż do gazetolandii i plastikolandii, żeby im pomóc?”
Uwaga! Z paszczy ,,Kartoluda” prócz pierwszej wiadomości, wypadają również ukryte wcześniej słuchawki . To przez nie dalej nauczyciel kontaktuje się z ,,Kartoludem” w celu poznania kolejnych zadań. Słuchawka w uchu zastąpi listy- wiadomości i ułatwi dalsze prowadzenie zajęć nauczycielowi.
-,,Marsz dla kartoluda” – rytmiczny marsz (Kartolud sprawdza umiejętność marszu u dzieci celem podjęcia decyzji czy mogą wyruszyć w długą drogę)
II. Stanowiska z zadaniami (Kartolud wyjaśnia zadania , przekazując informacje nauczycielowi przez słuchawkę)
1 stanowisko: ,,Wyprawa w poszukiwaniu rozrzuconych przez wiatr Gazetoludów”- opowieść ruchowa - przechodzenie przez gęste krzaki, przenoszenie pnia drzewa, przerzucanie kamieni do strumyka, przeskoki po kamieniach, pchanie osła, bieg )
2 stanowisko: ,,Jak pomóc Gazeto-ludom trafić do domu?” - zabawy ruchowe z gazetami
• Zbieranie gazeto ludów i sprzątanie ( skłony z sięganiem rękami do ziemi)
• Przeprawa przez rzekę (skoki obunóż z gazetą między nogami)
• Gazetoludy wracają do domu (ugniatanie gazety i rzut do celu)
3 stanowisko: ,,Podróż do Plastikolorandii”- tor przeszkód
4 stanowisko: ,,Przepis na koktajl dla Kartoludka”- zabawy z wykorzystaniem plastykowych butelek z, wypełnionych kolorową wodą
1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach.
2. W staniu, butelka w jednej ręce – półprzysiady i wyprosty, z jednoczesnym zataczaniem kół butelką prawą i lewą ręką na zmianę.
3. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.
4. Postawa, butelka leży na podłodze – różne formy przeskoków przez butelkę: obunóż i jednonóż w przód, w tył, w bok, z półobrotami.
5. W staniu, butelka w jednej ręce – przekładanie butelki z ręki do ręki, wolno skłaniając się w przód aż do pełnego skłonu. Zatoczenie pełnego koła po podłożu i powolny wyprost tym samym sposobem, zmieniając kierunek podawania butelki.
6. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy –przekazywanie butelki z ręki do ręki .

5 stanowisko: ,,Pomoc w odczytaniu ukrytych znaków”
-,,Kartolud” prosi dzieci o odczytanie niezrozumiałych dla niego symboli – gra rozwijająca
6 stanowisko: ,,Skarb Kartoluda”
– nagroda za wykonanie zadań – ciepłe płomyki (paski bibuły) inspirujące do wykonania improwizacji ruchowej do muzyki .

III. Zakończenie
Powrót do przedszkola- ,,przeprawa łódkami” – zabawa w parach z obręczami- pływanie w parach łódką we wskazanych kierunkach, a potem pod prąd, czyli w kierunkach przeciwnych niż te, które wskazuje nauczyciel.
Pożegnanie ,,Kartoluda”, segregowanie ,,Gazetoludów” i ,,Plastikoludów”, bibuł, do pojemników z odpowiednim kolorem. Powrót do przedszkola.

Literatura:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli... Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017
2.Jadwiga Pytlarczyk ,,W kręgu zabawy” Program wychowania przedszkolnego , wydawnictwo OCDN MASTERMETODYKA 2017

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.