X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39431
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji pracy wyrównawczej i wspomagającej w grupie dzieci 6-letnich

Sprawozdanie z realizacji pracy wyrównawczej i wspomagającej w grupie V dzieci 6-letnich w II półroczu 2017/2018

Pracę z dziećmi prowadzono w /g opracowanego planu.
Celem głównym –wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Pod kątem usprawniania zaburzonej sprawności manualnej pracę prowadzono z : ..
Przykładowe rodzaje prowadzonych ćwiczeń :
-malowanie farbami dużych formatów
-kolorowanie obrazka
-wypełnianie kolorem całej powierzchni
-modelowanie plasteliną,modeliną,ciastoliną,masą solną
-nawlekanie koralików
-wydzieranka
-przetwarzanie obrazu ruch na obraz graficzny
-temperowanie kredek
-składanie modeli
Wszystkie dzieci poczyniły znaczne postępy w tym zakresie
Ćwiczenia zaburzonej orientacji przestrzennej
Zintensyfikowania ćwiczeń w tym zakresie wymagali; ...
Rodzaje wykonywanych ćwiczeń ;
-Opis ilustracji
-odtwarzanie kompozycji w określonym układzie
-rozpoznawanie źródeł odgłosów dochodzących z otoczenia
-określanie położenia przedmiotu w przestrzeni względem siebie i innych

Praca z dzieckiem zdolnym:
Udział dzieci zdolnych w konkursach, proponowanie dodatkowych ćwiczeń rozwijających umiejętności manualne o zwiększonym stopniu trudności: ...
Ćwiczenia w zakresie rozwijania mowy i myślenia;
Zajęcia prowadzone były indywidualnie lub zespołowo w zależności od potrzeb dziecka.
Celem było usprawnienie narządów mowy ,bogacenie słownictwa .Pracy nadal wymagali : ...
W/w dzieci nadal korzystały z zajęć terapii logopedycznej
Duże postepy zrobili w I półroczu :...- w II półroczu nie wymagali już udziału w terapii logopedycznej.
Rodzaje prowadzonych ćwiczeń:
-ćwiczenia słuchowe, prace nad bogaceniem s łownictwa biernego i czynnego, praca nad usprawnianiem motoryki narządów mowy, ćwiczenia logorytmiczne.
Ćwiczenia w zakresie rozwijania myślenia:
Cel ogólny; rozwijanie inteligencji dzieci
Rodzaje prowadzonych ćwiczeń:- praca z ilustracją, historyjką obrazkową, tekstem, działania na zbiorach ,indywidualne karty pracy. Dzieci wymagające pracy w I półroczu ; ...
Dalszej pracy nie wymagał w II półroczu: ...
Praca z dzieckiem zdolnym:
Proponowanie dodatkowych ćwiczeń o zwiększonym stopniu trudności ,zajęcia w kąciku matematycznym; ..

Nadwrażliwość emocjonalna dzieci ;
Celem było wzmacnianie poczucia własnej wartości ,minimalizowanie lęków i niepokojów. Prowadzone było postępowanie w kierunku ;-zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania stopniowego usamodzielniania dziecka, integracji w grupie, terapia bajką.
W II półroczu kontynuowano pracę z dziećmi; ... Zaobserwowano widoczną zmianę w zachowaniu tych dzieci : podniesienie własnej samooceny, rozstawanie się z rodzicem bez płaczu ,coraz chętniejszy udział w prezentowaniu własnych umiejętności podczas występów, konkursów-znaczne przełamanie lęków i nieśmiałości.

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową;
Cel;- Usprawnianie aparatu słuchowego poprzez rozpoznawanie różnych dźwięków, ćwiczenie pamięci słuchowej, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej
Kontynuowano pracę w II półroczu z dziećmi ;...

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową;
Cele;- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej ,rozwijanie pamięci wzrokowej,
Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
Kontynuowano pracę do rozwijania w/w umiejętności ; ...
Rodzaje ćwiczeń;
-różnicowanie przedmiotów pod względem kształtów, wielkości ,koloru
-dopasowywanie takich samych obrazków
-odwzorowywanie obrazków
-dokończenie zaczętego wzorku
-loteryjka obrazkowa
-układanka z pociętych obrazków
-wyszukiwanie różnic i podobieństw
-domino obrazkowe
-zabawa typu ‘’Co się zmieniło?”
-porządkowanie historyjek
-układanie wyrazów z rozsypanki literowej
-puzzle
Praca z dzieckiem zdolnym:
Dzieci samodzielnie czytające dłuższy materiał tekstowy ; ...

Metody wykorzystywane w pracy :
-Elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
-elementy Kinezjologii edukacyjnej G.Dennisona
-muzykoterapię
-bajkoterapię
-wybrane techniki relaksacyjne
-ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
-„Dziecięcą matematykę’’ E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
-Metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborn
-elementy metody pedagogiki zabawy
-elementy metody Gleena Domana
-elementy odimiennej nauki języka I.Majchrzak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.