X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39286
Przesłano:

Przyroda - Co nam w kiszkach gra? Scenariusz zajęć obserwowanych

Klasa: IV
Lekcja: Przyroda
Temat lekcji: Co nam w kiszkach gra?

Cele główne lekcji:
uczeń zna nazwy narządów układu pokarmowego,
uczeń zna funkcje układu pokarmowego,
uczeń wie, jak wędruje pokarm przez przewód pokarmowy,
uczeń współpracuje w grupie.

Cele operacyjne w języku ucznia:
znasz nazwy narządów układu pokarmowego PP p. 4.1,
wiesz, co dzieje się w poszczególnych narządach układu pokarmowego PP p. 4.1,
wiesz, jak wędruje pokarm przez przewód pokarmowy PP p. 4.1,
potrafisz znaleźć ma schemacie elementy budujące układ pokarmowy PP p. 4.2
zgodnie współpracujesz w grupie i rzetelnie wywiązujesz się ze swojego zadania (kompetencje kluczowe, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
przestrzegasz zasad gry (indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

NACOBEZU do zadania 1.
wiesz, że układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego oraz 3 narządów wspomagających jego pracę,
dopasowujesz poprawnie narządy do ich funkcji,
odczytujesz ukryte hasło i zapisujesz je na kartce,
potrafisz wskazać, gdzie zachodzi trawienie i wchłanianie,
potrafisz wskazać na ilustracji poszczególne narządy układu pokarmowego,
potrafisz zgodnie współpracować w grupie.

NACOBEZU do zadania 2.
wiesz przez jakie narządy przechodzi kolejno pokarm przez układ pokarmowy,
znasz funkcje poszczególnych narządów,
gdy usłyszysz opis funkcji swojego narządu – wprawiasz go w ruch,
potrafisz przydzielić sobie rolę w grupie lub wywiązujesz się z powierzonego ci przez grupę zadania, przestrzegasz zasad gry.
zgodnie współpracujesz w grupie.

Metody pracy:
aktywizujące ucznia

Formy pracy :
praca całą klasą
praca w mniejszych zespołach (parach, grupach)

Przebieg lekcji:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji.
2. Przedstawienie celu lekcji i kryteriów sukcesu do zadania pierwszego.

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI

1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3 – 4 osobowe, zapoznaje uczniów z kryteriami sukcesu do zadania 1, rozdaje karty z zagadkami oraz materiały potrzebne do wykonania zadania. Uczniowie dopasowują na podstawie tekstu narządy z funkcjami (Załącznik 1 ), skanują powstałe kody i odgadują hasło (Układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego i 3 narządów wspomagających jego pracę.).
2. Nauczyciel wspomaga uczniów w wykonywaniu zadania, sprawuje kontrolę nad czasem, monitoruje proces realizacji celów lekcji.
3. Nauczyciel próbuje uzyskać od uczniów odpowiedź na pytanie jak długi jest układ pokarmowy człowieka (Odp. Około 9 metrów). Uczniowie szacują długość i zapisują odpowiedzi w zeszycie.
4. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nacobezu do zadania 2. Następnie chętni uczniowie losują nazwę narządu (Załącznik 2) i próbują umiejscowić się na sznurku, który reprezentuje układ pokarmowy. Nauczyciel opisuje funkcję danego narządu a dany uczeń posiadający jego nazwę – zaczyna się poruszać.
5. Uczniowie grają w grę Miloner, dotyczącej prawidłowego sposobu dbania o układ pokarmowy.
https://learningapps.org/display?v=pcattp65519

ZAKOŃCZENIE

1. Uczniowie wykonują podsumowanie lekcji – podpisują indywidualnie nazwy narządów układu pokarmowego.
2. Zadanie domowe dla chętnych: Zeskanuj w domu kod QR i przynieś odpowiedź na następną lekcję.

ZADANIE DODATKOWE dla uczniów o szybkim tempie pracy

Gra na tablicy interaktywnej „Dopasowywanie na czas – układ pokarmowy”

Załącznik 1.

Jama ustna

To miejsce, gdzie zęby rozdrabniają pokarm, a język miesza go ze śliną. Tu rozpoczyna się trawienie cukrów.
Gardło

Kieruje pokarm do przełyku. Łączy się z układem oddechowym.
Przełyk

Transportuje pokarm do żołądka.
Żołądek

jest narządem, w którym odbywa się mieszanie i trawienie pokarmu.
Jelito cienkie

to narząd, w którym zachodzi ostatni etap trawienia, a także wchłanianie cząstek składników pokarmowych do krwi.
Jelito grube

jest narządem, w którym z niestrawionych resztek pokarmu formuje się kał.
Odbyt

to otwór kończący jelito grube, przez który jest usuwany kał.
Wątroba

jest największym narządem układu pokarmowego, unieszkodliwia trujące substancje oraz wytwarza żółć, która umożliwia trawienie tłuszczy.
Trzustka

wytwarza sok trzustkowy, zawierający enzymy trawienne.

Załącznik 2.
JAMA USTNA
GARDŁO
PRZEŁYK
ŻOŁĄDEK
JELITO CIENKIE
JELITO GRUBE
ODBYT
ŚLINIANKI
WĄTROBA
TRZUSTKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.