X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39258
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 "POD KRASNALEM" W PARCZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Koordynator działań: Małgorzata Klej

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do troski o środowisko naturalne. Za problemy bowiem z jakimi dziś boryka się przyroda w znacznej mierze odpowiada człowiek, który – mimo, że jest częścią natury wciąż podejmuje działania pogarszające jej stan. Każdy niezakręcony kran, niepotrzebnie zapalona żarówka czy wyrzucony papierek dają w sumie tysiące litrów wylanej wody, megawaty zmarnowanej energii oraz góry odpadów. Jeśli nie chcemy ponosić kosztów zdrowotnych i ekonomicznych takich działań, to zmiany musimy zacząć już teraz, od własnego podwórka.

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole zostało po raz czwarty w dn. 23.09.2017 r. zgłoszone do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Treści programu realizowane były w czterech grupach wiekowych:
oddz. II 3, 4 - latki
oddz. III 4 - latki
oddz. IV 5 - latki
oddz. V 5 - latki
Treści programu wpisane zostały w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej i zrealizowane były w podanych wyżej grupach wiekowych zgodnie z wytyczonymi wymaganiami i założeniami programu.
Zrealizowane zostały 4 obowiązkowe scenariusze zajęć zamieszczone w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli:
1. "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
2. "Ruch to ważna sprawa, Kubuś dzieciom podpowiada"
3. "Dzień Marchewki"
4. "Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy"
W ramach realizacji scenariusza zajęć "Kubusiowi Przyjaciele Natury" przedszkolaki w październiku 2017 r. zostały zapoznane z głównym bohaterem programu "Kubusiem" oraz poszerzyły wiedzę na temat zachowań proekologicznych. Uczyły się zasad pielęgnacji roślin. Wczesną wiosną dzieci samodzielnie zasiewały przyniesione nasiona do doniczek, sadziły cebulki kwiatów i warzyw. W "kącikach przyrody" w salach założone zostały "małe hodowle" roślin, które dzieci pielęgnowały.
W ramach realizacji scenariusza zajęć "Ruch to ważna sprawa, Kubuś dzieciom podpowiada" przedszkolaki ćwiczyły razem z "Kubusiem". Do przeprowadzenia zajęć nauczycielki wykorzystały materiały edukacyjne z płyty - Ćwiczenia "Rusz się z Kubusiem", stanowiły one dużą atrakcję do dzieci. Głównym celem zajęć było propagowanie wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznych, takich jak zabawa ruchowa, spacer, wybrana dyscyplina sportowa, gra zespołowa czy gimnastyka.
Podczas zorganizowanego "Dnia Marchewki" dzieci dowiedziały się, że marchew jest warzywem niezwykle wartościowym nie tylko dla ludzi – to przysmak wielu zwierząt. Dzieci miały doskonałą okazję poznać te zwierzęta, nazywać je i rozpoznawać na ilustracji. Przedszkolaki podczas zajęć zostały zapoznane z wszystkimi walorami odżywczymi marchewki, aby podkreślić wyjątkowość tego dnia, wszyscy ubrani byli na pomarańczowo! Dzieci poprzez wzrok, dotyk i smak określały jaka jest marchewka, że można spożywać ją w różnej postaci, na surowo i ugotowaną. Dowiedziały się, jak wiele witamin niezbędnych dla ich zdrowia jest w niej zawartych. Przedszkolaki podczas zajęć pod bacznym okiem nauczycielki przygotowały sok z marchewki, a jego degustacja sprawiła wszystkim wiele przyjemności. "Dzień marchewki" został przeprowadzony w oddz. III dzieci czteroletnich.
W ramach realizacji scenariusza zajęć "Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy" uczestnicy utrwalali pojęcie recyklingu. Dzieci uczyły się rozpoznawać materiał, z jakiego zrobiony jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów. Ponad to dowiedziały się jak wygląda proces powstawania surowców i ich przetwarzania. Kształtowały umiejętności manualne i umiejętność współdziałania w grupie. Pięciolatki wykonały wspaniałe prace przestrzenne z wykorzystaniem różnorodnych opakowań i innych materiałów. Wytwory prac dzieci z oddz. IV zostały zaprezentowane w holu przedszkola na wystawie zatytułowanej "Recyklingowy zawrót głowy".
Dodatkowo utrwalając wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zachęcania do codziennego spożywania owoców, pełnych witamin w oddz. IV i V (dzieci 5 - letnie) przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne. Dzieci z oddz. IV samodzielnie wykonały kolorowe, owocowe szaszłyki, a dzieci z oddz. V sałatkę owocową.
Bohaterem wszystkich zajęć był "Kubuś", który towarzyszył przedszkolakom i pokazywał bogactwo natury, uczył, jak chronić najbliższe środowisko oraz jak dbać o własne zdrowie. Natura jest wszystkim co nas otacza, dzieci dowiedziały się, jak każdy z nas – nawet najmłodszy, może dbać o środowisko naturalne, a także poznały zasady właściwego odżywiania i korzyści płynące z aktywnego wypoczynku i ruchu. Przedszkolaki dzięki zrealizowanym treściom zawartym w programie, pozyskały szeroką wiedzę na temat:
•bogactwa otaczającej je natury (lasy, łąki, pola, jeziora, morza, oceany, zwierzęta, rośliny oraz oczywiście ludzie tworząc jeden wspólny zbiór zasobów naturalnych Ziemi)
•poznawały i uczyły się zachowań proekologicznych tj. dbania o zwierzęta domowe i dzikie; zasad pielęgnacji roślin,
•uczyły się oszczędzania wody pitnej
•uczyły się o tym, jakie korzyści daje ruch dla ich zdrowia
•Jak zadbać o czysty świat? Czy wszystko można wyrzucić do kosza? (pojęcie - recykling)
•uczyły się z jakiego materiału wykonany jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów
•Dlaczego warto oszczędzać energię elektryczną?
W ramy realizacji w/w programu wpisały się również dodatkowe działania prowadzone pod kierunkiem pani Małgorzaty Klej w ścisłej współpracy z innymi nauczycielkami takie jak:
•propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci oraz spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznych tj. zabawy ruchowe, spacery, wybrane dyscypliny sportowe, gry zespołowe, czy gimnastyka
•wycieczka do lasu jesienią "Rezerwat Przyrody - Jezioro Obradowskie", której celem była obserwacja przyrody, nasłuchiwanie odgłosów lasu jego mieszkańców oraz bezpośredni kontakt z naturą, przedszkolaki szukały również oznak jesieni
•wycieczka do lasu zimą w celu dokarmiania zwierząt
•powitanie Wiosny - "Zielony dzień" w przedszkolu; zorganizowana została ogólnoprzedszkolna uroczystość
•zorganizowane zostały obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, którym patronował Kubuś - przyjaciel Natury i przyjaciel wszystkich dzieci naszego przedszkola. Podczas ogólnoprzedszkolnej uroczystości, każda z grup promowała hasła ochrony świata przyrody, odbyła się krótka inscenizacja i segregacja śmieci do odpowiednich pojemników; przedszkolaki recytowały również wiersze o ochronie przyrody i śpiewały piosenki, rozwiązywały zagadki i świetnie się bawiły. Na zakończenie spotkania i na pamiątkę tego wydarzenia każda grupa otrzymała symboliczny Dyplom Miłośnika Przyrody.
Ważnym celem programu było również zwrócenie uwagi na oszczędzanie energii. Nawyk oszczędzania energii należy wyrabiać już od najmłodszych lat. Tylko w ten sposób można zadbać o ciągle zmniejszające się zasoby środowiska naturalnego. Realizując treści ekologiczne programu staraliśmy się przybliżyć dzieciom znaczenie energii dla życia człowieka. W czasie zajęć, zabaw, wycieczek przekazywana była dzieciom wiedza na temat źródeł energii i sposobów jej oszczędzania oraz na źródła odnawialne. Wszystkie te działania miały na celu uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
Udział w programie - "Kubusiowi Przyjaciele Natury" dostarczył przedszkolakom mnóstwa wrażeń. Radość podczas podejmowanych działań, chęć współpracy i ogromne zaangażowanie utwierdziły wszystkie nauczycielki w tym, że proponowane działania były atrakcyjne, wyzwoliły aktywność przedszkolaków, pozwalały poprzez zabawę przekazać trudne zagadnienia związane z ekologią, budziły postawy proekologiczne i prozdrowotne.
Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele zyskali dostęp do merytorycznych materiałów, które pomogły im w proekologicznej edukacji. Były to bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez metodyków. Płyta CD z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli zawierająca 4 obowiązkowe scenariusze zajęć, plakat, karty pracy, tablice edukacyjne; książeczka przedszkolaka, nagranie zestawu ćwiczeń "Rusz się z Kubusiem" oraz bajki do słuchania "Taniec z pszczołami"; "W pogoni za Zrobkiem".
Program umożliwił utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska. Efekty uzyskane na skutek wdrożenia w/w programu to:
•utrwalenie proekologicznych zachowań
•poszerzenie ekologicznej wiedzy i doświadczeń wśród dzieci
•poszerzenie wiedzy o recyklingu
•poszerzenie wiedzy i doświadczenia wszystkich nauczycieli
•pobudzenie ciekawości otaczającym światem przyrody
•poznanie zasad ochrony środowiska
•wzrost świadomości i kultury ekologicznej w rodzinach przedszkolaków
•podniesienie sprawności oraz aktywności fizycznej przedszkolaków
•przedszkole zdobyło certyfikat X edycji programu potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
•promocja placówki na szczeblu ogólnopolskim (zgłoszenie placówki do udziału w ogólnopolskim programie)

Parczew dn. 25.06.2018 r.
Sporządziła Małgorzata Klej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.