X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 39238

Świeć gwiazdeczko - scenariusz zajęć w klasie II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Klasa II
Prowadząca: Ewa Kozieł
Krąg tematyczny : Światło.
Temat : Świeć gwiazdeczko.

WYMAGANIA OGÓLNE:
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej
-rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki
- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat

TREŚCI NAUCZANIA:
Uczeń:
- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia
-słucha i czeka na swoją kolej
- wypowiada się płynnie, wyraziście
- czyta i rozumie teksty
- recytuje wiersze
-pisze odręcznie, czytelnie
-korzysta z różnych źródeł informacji
- odejmuje od liczby dwucyfrowej liczbę jednocyfrową
-analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe
-opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka
- wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się
-śpiewa piosenkę, tworzy improwizacje ruchowe

CELE ZAJĘĆ:
Uczeń:
- wypowiada się na podany temat
- umie tworzyć skojarzenia do podanego wyrazu
- potrafi przeczytać tekst
- potrafi wymienić naturalne i sztuczne źródła światła
- umie recytować wiersz
- potraf odejmować liczbę jednocyfrową od dwucyfrowej
- potrafi zaznaczyć prawidłową odpowiedź
- umie rozwiązać zadanie tekstowe
- umie zaśpiewać piosenkę

METODY I FORMY PRACY:
Metody pracy: słowne, oglądowe, czynne
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE/POMOCE:: karty z działaniami matematycznymi, ilustracje przedstawiające naturalne i sztuczne źródła światła, wystawka książek z informacjami nt. naturalnych źródeł światła, plansza Powstanie światła, teksty z lukami dla pracy w grupach, karty pracy, radiomagnetofon , płyta z piosenką „ Gimnastyka na dywanie” wystawka przedmiotów, które są źródłem światła sztucznego, podręcznik „Szkolni przyjaciele” kl. II


Przebieg zajęć
1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do tematu- wykonanie obliczeń matematycznych, uporządkowanie wyników rosnąco, odczytanie hasła ŚWIATŁO.
3. Podanie celów zajęć i nacobezu.
4. Praca w grupach – tworzenie skojarzeń do słowa ŚWIATŁO, prezentacja skojarzeń przez grupowych.
5. Wyjaśnienie przez nauczyciela, że światło możemy podzielić na naturalne i sztuczne. Czytanie przez uczniów informacji z podręcznika nt. naturalnych i sztucznych źródeł światła P str. 54-55. Przedstawienie informacji nt. wynalazcy lampy naftowej oraz wynalazcy żarówki.
6. Prezentacja ilustracji przedstawiających naturalne i sztuczne źródła światła, właściwe ich przyporządkowanie przez uczniów. Przedstawienie uczniom wystawki książek, w których znajdą informacje o naturalnych źródłach światła.
7. Praca w grupach- uzupełnianie zdań z lukami dotyczącymi powstania światła. Prezentacja planszy „ Powstanie światła”.
8. Śpiewanie piosenki „ Gimnastyka na dywanie”- naśladowanie ruchem słów piosenki.
9. Omówienie wystawki przedstawiającej przedmioty , które są źródłem światła sztucznego, uporządkowanie ich chronologicznie.
10. Wykonanie zadań na karcie pracy- ponumerowanie obrazków „ Co było pierwsze”, ( zad 1), zaznaczenie poprawnych odpowiedzi ( zad 2)
11. Rachunek pamięciowy – zabawa matematyczna .
12. Wykonanie zadania tekstowego- karta pracy ( zad 3).
13. Recytacja wiersza J. Tuwima „ Pstryk”.
14. Podsumowanie zajęć. Uczniowie siadają na dywanie i kończą rozpoczęte zdanie: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem( nauczyłam ) się.....
15. Ocena uczniów za pracę, aktywność i zaangażowanie na zajęciach.
16. . Ewaluacja zajęć- uczniowie za pomocą dłoni pokazują , czy podobały im się zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.