X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39220
Przesłano:

Wodne dźwięki. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
WODNE DŹWIĘKI
Cele główne:
Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej;
Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych w zakresie pomiaru płynów;
Stwarzanie uczniom warunków do zdobywania wiedzy poprzez tworzenie,doświadczenia i własne przeżycia;
Cele szczegółowe:
Uczeń:
-wzbogaca słownictwo;
-nazywa stany emocjonalne i przedstawia je graficznie;
-segreguje ilustracje i określenia zgodnie z tematem;
-tworzy łańcuch skojarzeniowy do wyrazu „woda”;
-bada i określa właściwości wody;
-odmierza wodę miarką, porównuje ilość wody w pojemnikach o tej samej i różnej wielkości;
-rozpoznaje i stosuje znaki matematyczne „<”, „>” „=”;
-wie, że należy oszczędzać wodę oraz jakie ma znaczenie w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
-wsłuchuje się i rozróżnia dźwięki wydawane przez wodę: plusk, kapanie wody, płynący strumyk, wodospad, szum morskich fal, ulewny deszcz;
-wyklaskuje dany schemat zgodnie z wartościami sylab rytmicznych;
-bierze udział w zabawach muzycznych;
-współpracuje w grupie;

Metody pracy;
-pogadanka, rozmowa;
-uczenie się poprzez:
• słuchanie;
• odkrywanie;
• działanie;
• przeżywanie;
Formy pracy: indywidualna-jednolita, grupowa, zbiorowa;

TECHNIKI TRENINGU TWÓRCZOŚCI
BLISKIE I DALEKIE SKOJARZENIA
• Tworzenie skojarzeń do pojęcia – wyraz związany z omawianą tematyką „WODA” – „Wodny łańcuszek”, „Zbiorniki wodne”;
• „Zagadki muzyczne”
ZABAWY OBRAZEM
• „Graficzne prezentacje”
• Segregowanie obrazków zgodnie z tematem;

ZABAWY SŁOWEM
• „Wyrazowa drabina”
• „Wyszukiwanie wyrazów na podaną literę „W”
• „Wymyślanie tytułu do zdarzenia”- fragment zajęć,
ćwiczenie...
• „Kończenie zdania...”
• „Mapa mentalna”
• „Rybi szkielet”
oraz:
• Ćwiczenia Dennisona;
• Swobodna twórczość artystyczna /muzyczna, plastyczna/
inspirowana muzyką, obrazem, przeżyciami;

PRZEBIEG ZAJĘĆ
INSPIRACJA
1. Powitanie: piosenka z ruchem „Wszyscy są...” oraz „Miło witaj nowy dzień”;
2. PACE – ćwiczenia Dennisona;
3. „Graficzne prezentacje” – wybór odpowiadającej dziecku ilustracji (uśmiech, strach, zdziwienie, złość ...) i kończenie zdania „Jestem wesoły (smutny, zły, zdziwiony), bo ...”;
4. Rozgrzewka słowna:
- „wymyślanie wyrazów z literą „w”- początek, koniec;
- „wyrazowa drabina ” – (zlew – welz);
5. Odkrywanie zawartości worka:
a - nazywanie przedmiotów; - określanie ich zastosowania; - wybór kartonika z nazwą (podział wyrazów na sylaby, wskazywanie ortograficznych pułapek); - przeliczanie;
b - odpowiadanie na pytanie - „Co łączy te przedmioty?”
c - ćwiczenie Dennisona : „leniwa ósemka”, śpiewanka „Podaj rękę partnerowi”;

OTWIERANIE UMYSŁU
6. Praca w grupach:
a - dzieci otwierają koperty z ilustracjami przedmiotów, roślin, ludzi, zwierząt, zjawisk i wybierają tylko te, które są związane z wodą;
b - prezentacja grup: odpowiadanie na pytanie - „Komu i do czego potrzebna jest woda?”
7. Tworzenie słownego „wodnego łańcuszka” do wyrazu „woda” i przypinają karteczki na arkusz z wielką kroplą wody;
8. N-el prezentuje i przypina na tablicy ilustracje zbiorników wodnych; morze, rzeka, jezioro, staw, basen

INSPIRACJA
9. Nadanie nazw grupom – losowanie kolorowych karteczek z nazwą /morze, rzeka, jezioro, staw, basen/ i dobieranie wstążeczek dla każdego dziecka z grupy w takim samym kolorze;
10. Zabawa muzyczno – ruchowa „Wodny taniec”;
Muzyka dynamiczna
N-el unosi w górę wstążkę niebieską - tańczą dz. z grup: Morze,
Rzeka;
Muzyka skoczna
N-el unosi w górę wstążkę zieloną - tańczą dz. z grup: Jezioro,
Staw;
Muzyka spokojna
N-el unosi w górę wstążkę żółtą - tańczą dz. z grupy: Basen;
11. Ćwiczenie Dennisona: „Kapturek myśliciela”; „Rysowanie oburącz w powietrzu”;

OTWIERANIE UMYSŁU
12 Zgadywanka „Wodne dźwięki” – nagranie CD - wsłuchiwanie i rozróżnianie dźwięków wydawanych przez wodę: kapiący zlew, szum morza, wodospadu, rzeki, odgłosy burzy, deszczu, przelewania, szum prysznica, kapanie, szemranie strumyka ;
13. Doświadczenia z wodą:
Każda grupa otrzymuje duży pojemnik z wodą oraz kubki różnej wielkości, plastikowe butelki, małe pojemniczki;
Uczniowie:
- nabierają wodę do butelki, wylewają słuchając dźwięku wylewania;
- ponownie nalewają do butelki, zakręcają ją, potrząsają słuchając dźwięku;
- przelewają z większego kubka do mniejszego i odwrotnie;
- liczą ile zmieści się małych kubków wody w większym kubku;
- bez naczyń – nabierają wodę w dłonie, wąchają, przelewają z dłoni do dłoni;
- klaszczą mokrymi rękami;

ROZWIĄZANIA / KREACJA
14. Praca indywidualna – uzupełnianie kart pracy;
Polecenie : Porównaj ilość płynu w pojemnikach i wstaw między nimi odpowiedni znak: <, >, = ;
15. Właściwości wody – „Mapa mentalna” – praca w grupach;
a. dz. w grupach dobierają wyrazy określające właściwości wody, wklejają wokół pytania ( Jaka?; Co robi?; Po co jest? EKO) i tworzą mapę;
b. prezentacja grup;

16. Zabawa muzyczna:
a. dźwiękonaśladowcza – dz. „ zamieniają się” w spadające krople wody i w rytm muzyki naśladują spadanie „Kap” i chlapanie „Chlap”;
b. schemat rytmiczny – wyklaskiwanie , wystukiwanie, recytowanie zgodnie z podanymi wartościami sylab rytmicznych;

17.„Rybi szkielet” - dz. wyodrębniają fragmenty zajęć ( ości główne ryby) - Zabawy; Doświadczenie; Słuchanie; Zadania;
Muzyka, a potem każda grupa wymyśla tytuł dla wybranej przez siebie części ( ości) zajęć, np.:
1. Zabawy – „WODNA ZABAWA”
2. Doświadczenie – „CO TO JEST WODA?”
3. Słuchanie – „GŁOSY WODY”
4. Zadania – „ZGADUJEMY, CZYTAMY, LICZYMY”
5. Muzyka – „TANIEC KROPELEK”
18. Dz. siadają w kręgu, otrzymują kartonik z „KROPELKĄ” i kończą zdanie:
„GDYBYM MÓGŁ ZAMIENIĆ SIĘ W KROPLĘ WODY, TO...”

19. Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej muzyką i doświadczeniami z zajęć;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.