X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39162
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie pisemne w praktyce. Dodawanie i odejmowanie pisemne w praktyce - scenariusz lekcji matematyki w kl. 4

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV

Temat: Dodawanie i odejmowanie pisemne w praktyce.

Czas trwania: 45 min.

Cel ogólny lekcji:
Kształtowanie umiejętności zastosowania podstawowych wiadomości o polach figur płaskich w praktyce.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Po lekcji będziesz potrafił:
• rozwiązywać zagadki matematyczne,
• rozwiązywać interaktywne zadania z komputerem.
• logicznie uzasadniać swoją wypowiedź stosując język matematyczny,
• wykonywać czynności zgodnie z przedstawioną instrukcją,
• analizować treść zadania problemowego,
• współpracować pracy w zespole,
• wykorzystać wiadomości w praktyce,
• podać przykłady rzeczywistych sytuacji, w których potrzebna jest umiejętność dodawania i odejmowania pisemnego.

Cele ogólne lekcji :
 stosowanie obliczeń na ułamkach dziesiętnych w zadaniach,
 formułowanie w języku matematycznym prostych problemów spotykanych w życiu codziennym,
 umiejętność czytania informacji ze zrozumieniem,
 umiejętność prezentowania wyników swojej pracy i zespołu,
 analizowanie i rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych,
 współdziałanie w grupie,
 kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi,
 pobudzanie aktywności poprzez zadania.

NaCoBeZU:
 czy znasz wzory na pola figur płaskich,
 czy potrafisz obliczyć pole dowolnego wielokąta,
 czy umiesz wskazać przykłady zastosowań pól figur w praktyce.

Metody:
 prezentacja - pokaz multimedialny,
 ćwiczenia interaktywne – praca z komputerem,
 burza mózgów,
 ćwiczenia praktyczne,
 gra dydaktyczna (tangram, jeżyk),
 „sygnalizacji świetlnej’, „niedokończonych zdań”,
 technika animacji: prawda – fałsz,
 mapa skojarzeń,
 metoda problemowa.

Formy pracy:
 praca w grupach,
 praca z całą klasą,
 praca indywidualna ucznia.

Środki dydaktyczne:
 tablica interaktywna, komputer, projektor,
 prezentacja multimedialna przygotowana w programie PowerPoint,
 programy matematyczne - Matlandia,
 plansze demonstracyjne,
 tangram,
 zeszyt, długopis,
 mapa skojarzeń,
 „jeżyk”,
 kreda, tablica, mazaki, magnesy,
 karty pracy ucznia.

Przebieg lekcji:

1. Podanie celów w języku ucznia oraz tematu.
2. Przypomnienie podstawowych wiadomości o algorytmach działań pisemnych:
– wykorzystanie prezentacji multimedialnej
a. losowanie figur
b. zapisanie wzorów na planszach
c. rozwiązanie rebusu,

3. Zabawa aktywizująca z „jeżykiem”.

Mapa myśli – dodawanie i odejmowanie pisemne w życiu codziennym
ZABAWA PRAWDA – FAŁSZ

4. Przykłady zastosowań pól, wskazuje przykłady z życia codziennego (mapa skojarzeń).

5. Ćwiczenia z kartą pracy (prawda/fałsz):
- wymiana kartek,
Samoocena uczniów: Uczniowie oceniają sami swoje umiejętności. Zastosowanie techniki „sygnalizacji świetlnej”.

6. Ćwiczenia interaktywne – praca z komputerem.

Matlandia – 4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

7. Praca w grupach.
Uczniowie otrzymują materiały do pracy w grupach.
Podsumowanie pracy. Prezentacja wyników.

8. Podsumowanie lekcji.
Dokończ zdanie: Cieszę się, że ...
9. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.