X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39115
Przesłano:

Bizancjum w czasach świetności. Scenariusz lekcji historii w klasie V

Scenariusz lekcji
Temat lekcji historii w klasie V a:
Bizancjum w czasach świetności.
18.01.2019r.

Cele lekcji:
Cel główny: poznanie Cesarstwa Bizantyjskiego i jego największych osiągnięć.
Uczeń:
poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sofia, ikona, freski, mozaika
określa czas wydarzeń: 395 r- powstanie Cesarstwa Wschodniorzymskiego, 1453r- upadek Bizancjum
wyjaśnia, dlaczego Bizancjum nazywano Nowym Rzymem,
omawia dokonania Justyniana Wielkiego ,
wyjaśnia, jaki wpływ na kulturę europejską miał upadek Bizancjum.
współpracuje w grupie
Metody pracy:
metoda aktywizująca –mapa mentalna ,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z kartą pracy,

Formy pracy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
podręcznik „Wczoraj i dziś 5” (s. 104–108),
karta pracy „Bizancjum”
kartki, taśma klejąca.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, po¬danie tematu lekcji.
2. Nauczyciel przedstawia cel ogólny lekcji: poznanie Cesarstwa Bizantyjskiego i jego największych osiągnięć.
3. Wybrani uczniowie przypominają, kiedy doszło do podziału Cesarstwa Rzymskiego i jak nazywały się nowe państwa.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel opowiada uczniom o powstaniu Bizancjum. Wyjaśnia, jaką rolę w tym regionie odgrywał cesarz. Następnie opowiada o dokonaniach Justyniana Wielkiego.
2. Klasa zostaje podzielona na trzy grupy. Każda z nich otrzymuje inny zestaw poleceń. Drużyny opraco¬wują różne zagadnienia: grupa I – Konstantynopol- Nowy Rzym, grupa II – Osiągnięcia naukowe, grupa III –Upadek Konstantynopola
4. Grupy wyznaczają lidera, który prezentuje wykonane zadanie klasie.( przykleja na tablicy na mapie mentalnej).
5. Następnie uczniowie rozwiązują zada¬nia. z karty pracy „Bizancjum”.
6. W dalszej części lekcji nauczyciel i uczniowie pracują z infografiką ze strony 106 podręcznika „Hagia Sofia”

Faza podsumowująca

W ramach podsumowania lekcji uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące Bizancjum.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 2. i 3. z karty pracy „Bizancjum”.
Zadanie domowe dla chętnych
Jak zmienił się Konstantynopol na przestrzeni lat, do dziś?

Prowadzący:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.