X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39146
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wykonanie kukiełek z drewnianych łyżek. Praca plastyczno-techniczna, nawiązanie do tradycji ludowych

Scenariusz zajęcia – edukacja plastyczno- techniczna

Temat zajęcia: Wykonanie kukiełek z drewnianych łyżek (praca plastyczno-techniczna), nawiązanie do tradycji ludowych.

Cele ogólne:
• zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze,
• inspirowanie wyobraźni i ekspresji twórczej,
• kształcenie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych materiałów,
• doskonalenie umiejętności dzieci w sprawnym posługiwaniu się nożyczkami, klejem, sznurkiem,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania własnych doświadczeń dzieci,
• doskonalenie sprawności manualnych.

Cele szczegółowe:
• wie jak posługiwać się wybranymi materiałami i narzędziami plastycznymi,
• rozpoznaje i nazywa zgromadzone materiały i narzędzia plastyczne,
• zna zasady i normy obowiązujące w grupie podczas zajęć,
• projektuje i wykonuje własna kukiełkę,
• określa emocje, prezentuje cechy charakterystyczne wykonanej postaci-kukiełki,
• potrafi samodzielnie używać wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów,
• prawidłowo posługuje się materiałami plastycznymi,
• podejmuje aktywność zabawową i zadaniową,
• bezpiecznie i sprawnie posługuje się nożyczkami, sznurkiem,
• dba o porządek wokół swojego miejsca pracy,
• uważne słucha,
• prezentuje samodzielnie wykonaną kukiełkę,
• aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w organizowanych sytuacjach edukacyjnych,
• doprowadza pracę do efektu końcowego,
• doskonali umiejętności kulturalnego wypowiadania swojego zdania.

Forma: indywidualna, z całą grupą.
Metody, techniki: metoda swobodnej ekspresji.
Środki dydaktyczne: worek z materiałami i narzędziami plastycznymi (sznurki, kolorowe materiały, koronki, drewniane łyżki, kleje, nożyczki, guziki, włóczki itp.). kostka mimiczna, kukiełki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie dzieci z zawartością worka przyniesionego przez nauczyciela (sznurki, kolorowe materiały, koronki, drewniane łyżki, kleje, nożyczki, guziki, włóczki itp.). Rozmowa z dziećmi nt. Co to za przedmioty? (nazywanie i określanie ich pochodzenia).

2. Zabawy z kostką mimiczną.
Dzieci rzucają kostką mimiczną; pokazują minę jaka wyszła na kostce, a potem wszystkie ją naśladują. Następnie nazywają emocje przedstawione na danej twarzy
obrazka. Dopasowanie przyniesionych kukiełek do danej minki.

3. Powiedź co można z tego zrobić? Rozmowa na temat możliwości wykorzystania przyniesionych materiałów i narzędzi plastycznych (własne pomysły dzieci - zastosowanie " burzy mózgów").

4. Praca plastyczno - konstrukcyjna: wykorzystanie materiałów do wykonania kukiełek. Korzystanie ze zgromadzonych materiałów, przedmiotów (materiały, koronki, guziki, włóczka, sznurki, taśmy itp.).

5. Prezentacja kukiełek na forum grupy.

6. Podsumowanie zajęcia

Rozmowy z dziećmi czy zajęcie było ciekawe i czy im się podobało, gratulacje dla wszystkich dzieci za wspaniałą pracę (pochwała na forum, oklaski). Mycie rąk po zakończonych pracach porządkowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.