X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39145
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Słoneczniki” reprodukcja - technika origami, kreślenie wiązki linii z kropki, tworzenie bukietów

Scenariusz zajęcia – edukacja plastyczno-muzyczna

Temat zajęcia: „Słoneczniki” reprodukcja - technika origami, kreślenie wiązki linii z kropki, tworzenie bukietów

Cele ogólne:
• synchronizacja pracy mózgu z jednoczesnym równoważeniem lateralnym (rytmiczne kreślenie kresek),
• kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, grupie,
• doskonalenie swobodnego wypowiadania się,
• integracja sensoryczna (spójność wykonywania czynności),
• uwrażliwienie na rytm i muzykę,
• wzbogacenie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie pracy z zastosowaniem różnych technik plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci - ćwiczenia kompozycyjne,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wrażliwości słuchowej,
• doskonalenie orientacji przestrzennej, stosunków przestrzennych i pojęć wielkościowych
• czerpanie radości z tworzenia
• doskonalenie techniki origami.

Cele szczegółowe:
• zna technikę origami,
• potrafi wyrazić swoją opinię, zdanie nt. dzieł sztuki,
• potrafi połączyć kilka elementów w logiczną całość,
• wie jak posługiwać się wybranymi materiałami i narzędziami plastycznymi,
• zna zasady i normy obowiązujące w grupie podczas zajęć.
• potrafi w sposób logiczny odpowiadać na zadawane pytania dotyczące opowiadania,
• potrafi rytmicznie kreślić linie (kreski) na arkuszu papieru naprzemiennie prawą i lewą ręką oraz oburącz,
• swobodnie komponuje, przykleja,
• prawidłowo posługuje się materiałami plastycznymi,
• bezpiecznie i sprawnie posługuje się nożyczkami, klejem,
• dba o porządek wokół swojego miejsca pracy.
• uważne słucha wskazówek nauczyciela,
• aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w organizowanych sytuacjach edukacyjnych,
• doprowadza pracę do efektu końcowego,
• cieszy się z własnych osiągnięć (efektu pracy),
• doskonali umiejętności negocjowania, kulturalnego wypowiadania swojego zdania.

Forma: indywidualna, z całą grupą.

Metody, techniki: metoda swobodnej ekspresji, technika systemu (Edukacja Przez Ruch - EPR) w odniesieniu do integracji sensorycznej D. Dziamskiej.

Środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru, pastele olejne, nożyczki, kleje, papierowe kółka, mokre chusteczki, białek kartki formatu A4, reprodukcje znanych dzieł malarzy, puzzle - reprodukcje obrazów ze słonecznikami.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Prezentacja, ilustracji dzieł sztuki znanych malarzy artystów (wystawka).
Dzieci siadają na dywanie w półkolu po czym nauczyciel prezentuje dzieciom różne ilustracje dzieł sztuki słynnych malarzy w celu wywołania zainteresowania sztuką. Następnie podany zostaje temat pracy (zagadka) :

Ten kwitnący talerz
pewnie dobrze znacie,
bo smaczne nasionka
z niego wybieracie. (SŁONECZNIK).

2. Ukryty obrazek- układanie przez dzieci puzzli, obrazujących słoneczniki (reprodukcje obrazów ze słonecznikami).

3. Omówienie sposobu wykonania pracy techniką edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej.

Przebieg pracy plastycznej:

I ETAP PRACY: ćwiczenia o charakterze graficznym, manipulacyjnym - rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała:

• Na stolikach leży szary papier oraz pastele w różnych odcieniach żółci, pomarańczy. Dzieci biorą 2 kredki pastelowe w dowolnych kolorach i w rytm muzyki kreślą naprzemiennie, oburącz linie, kreski. Kreślenie odbywa się w różnych kierunkach poprzez przecinanie narysowanych kropek. Rytm wyznacza melodia. Zabawa wędrująca chusteczka.

II ETAP PRACY: swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, prowadzące do powstania indywidualnej pracy dziecka:

• Dzieci wycinają nożyczkami powstałe wiązki kresek w formie kół, owali. Następnie dzieci swobodnie komponują bukiety słoneczników, naklejają środek słonecznika, wycinają według własnego pomysły dzbanki, dorysowują liście.

4. Zakończenie zajęcia

Rozmowy z dziećmi czy zajęcie było ciekawe i czy im się podobało, gratulacje dla wszystkich dzieci za wspaniałą pracę (pochwała na forum, oklaski). Wspólne sprzątanie stolików (porządkowanie miejsca pracy). Mycie rąk po zakończonych pracach porządkowych. Zorganizowanie wystawy prac dzieci w holu.

Krystyna Madera
nauczyciel przedszkola
Koszalin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.