X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39128
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Poznajemy naszą ojczyznę - Polskę. Scenariusz zajęcia otwartego w grupie mieszanej

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie mieszanej

Rodzaj zajęcia: edukacja polonistyczna i patriotyczna
Temat zajęcia: Poznajemy naszą ojczyznę – Polskę.
Cele ogólne:
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
- Rozpoznawanie godła i barw narodowych.
- Nabywanie większej świadomości narodowej.
-Poznanie legendy „Lech,Czech i Rus”
- Zapoznanie z wyglądem Warszawy, Krakowa, pomorza, gór, Śląska
- Udział w zabawach integracyjnych.
-wykonanie w grupach śląskiego stroju ludowego
Dzieci 3-4 letnie:
- rozpoznawanie mapy Polski
-dzielenie słów na sylaby
-śpiewanie pierwszej zwrotki i refrenu hymnu
-rozpoznaje śląski strój ludowy
Dzieci 5-6 letnie:
Wskazywanie na mapie stolicy Polski, rzeki Wisły, Krakowa, morza gór , Turza
-dzielenie słów na głoski
- śpiewanie 4 zwrotek hymnu
- Próby globalnego odczytywanie wyrazów
-rozpoznaje i nazywa części stroju ludowego

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, że mieszka w Polsce, że jest Polakiem
- Rozpoznaje godło i barwy narodowe
- Nabywanie większej świadomości narodowej.
- Zna treść legendy „Lech,Czech i Rus”
- bierze udział w zabawach integracyjnych.
-wykonuje z pomocą rodzica śląski strój ludowy
Dziecko 3-4 letnie :
- rozpoznaje mapę Polski
-dzieli słowa na sylaby
-śpiewa pierwszą zwrotkę i refren hymnu
-rozpoznaje śląski strój ludowy
Dziecko 5-6 letnie:
-Wskazuje na mapie stolicy Polski, Wisłę, Warszawę Kraków morze góry , Turze
-zaczyna dzielić słowa na głoski
- śpiewa 4 zwrotki hymnu
- Próbuje globalnie odczytywać wyrazy
-rozpoznaje i próbuje nazywać części stroju ludowego
-zna zabawę ludową „Miotlarz”

Metody:
Teatr Kamishibai, aktywizująco – twórcze, pedagogika zabawy, słowne, oglądowe, działań praktycznych
Formy:
Zbiorowa jednolita , indywidualna jednolita, zbiorowa zróżnicowana
Środki dydaktyczne
obrazy z teatrzyku kamishibai, mapa Polski, godło Polski, flaga Polski, wyrazy do globalnego czytania, kółka/kierownice, skakanka/lódka, zdjęcia z konkursu – To wszystko Polska, nagranie hymnu, nagranie zabawy miotlarz, miotła, strój śląski, materiały do pracy plastycznej, nagranie hymnu, nagrania piosenek do podróżowania, prezentacja multimedialna
Przebieg:
1. Obejrzenie teatrzyku kamishibay- Lech Czech i Rus
2. Omówienie treści :
 Jak nazywali się bracia ?
 Kogo zobaczyli na polanie?
 Co chciał zrobić Rus?
 Co spodobało się Lechowi?
 Co założył Lech na polanie?
 Jak nazywał się kraj, który założył Lech?
3. Ułożenie nazwy POLSKA z literek, podzielenie na głoski i sylaby
4. Mapa Polski – to jakby zdjęcie kraju ,
 podzielenie na sylaby słowa mapa , na głoski,, obserwacja zapisu literowego , przyklejenie na mapę .
 Najdłuższa rzeka Polski? Podzial na sylaby głoski, czytanie globalne , przyklejenie na mapę
5. Rozmowa o symbolach Polski
Godło – podział na sylaby, głoski, odczytanie wyrazu- wybranie i przyczepienie obok godła
Flaga – podział na sylaby, głoski, odczytanie wyrazu, wybranie i przyczepienie flagi
Hymn – najważniejsza piosenka w kraju- zaśpiewanie 4 zwrotek hymnu
6. Kto to są Polacy? - Recytacja wiersza „Kto ty jesteś?
7. Czy Polska jest pięknym krajem ??
8. Wycieczka po Polsce :- prezentacja mulimedialna
I. MORZE
 Podróż samolotem nad morze ( Klanza),
 Podział na sylaby głoski słów Bałtyk, morze, zawieszenie wyrazów na mapie
 obejrzenie zdjęć krajobrazów morskich
II. WARSZAWA
 Podróż pociągiem do Warszawy przy piosence Jedzie pociąg
 Podział na sylaby wyrazu Warszawa, na głoski stolica, umieszczenie napisy na mapie
 Obejrzenie zdjęć Warszawy
III. Kraków
 Podróż łódką do Krakowa przy piosence „Bajkowa łódka”
 Podział na sylaby wyrazu Kraków, na głoski smok , umieszczenie napisów na mapie
 Obejrzenie zdjęć Krakowa
IV GORY
 Podróż w góry samochodem przy piosence „Będę kierowcą „
 Podział na sylaby i głoski wyrazów góry, Tatry, umieszczenie napisów na mapie
 Obejrzenie zdjęć z gór
V Śląsk
 Podróż na Sląsk do Turza rowerami przy piosence „Jadą rowery”
 Podział na sylaby i głoski wyrazów, Śląsk, Turze, umieszczenie na mapie
 Obejrzenie zdjęć ze Sląska
 Zatańczenie zabawy ludowej „Miotlarz”- same dzieci, potem z rodzicami
 Obserwacja stroju ludowego
 Wykonanie strojów w grupach z rodzicami

9. Ewaluacja
Wystawka wykonanych prac , wspólny poczęstunek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.