X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39100
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Co to jest Polska? Scenariusz zajęcia otwartego

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO
TEMAT: „Co to jest Polska?”
PROWADZĄCA: Monika Pijewska
DATA: 12.12.2018r.
WIEK DZIECI: 5-6latki
CELE GŁÓWNE:
- tworzenie poczucia przynależności narodowej;
- rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem ojczystego kraju;
- doskonalenie słuchu fonematycznego;
- rozwijanie postawy asertywnej:
- aktywizacja pracy dwóch półkul mózgowych;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- kształtowanie umiejętność uważnego słuchania;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
dziecko:
- wypowiada się zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym;
- dokonuje analizy i syntezy wyrazowej
- wie jakie miasto jest stolicą Polski
- rozpoznaje symbole narodowe
- rozpoznaje i prawidłowo nazywa wybrane elementy regionalnego stroju ludowego;
METODY:
- oglądowe – rozpoznawanie symboli narodowych i mapy Polski; słowne – uczestniczenie w zabawie słownej, wypowiadanie się na temat
- czynne – udział w powitaniu, zabawie ruchowej oraz opowieści ruchowej, wykonywanie zadania w zespołach;
- elementy kinezjologii edukacyjnej.
FORMY:
- praca w zespołach;
- praca z całą grupą.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie. Zabawa ruchowa: ruchy naprzemienne przy muzyce (piosence). Dzieci stoją w kręgu i witają się kolejno wypowiedzianymi przez nauczyciela częściami ciała:
• prawa dłoń z lewym łokciem – lewa dłoń z prawym łokciem;
• prawy łokieć z lewym kolanem – lewy łokieć z prawym kolanem;
• prawa dłoń z lewym uchem – lewa dłoń z prawym
• prawa dłoń z lewą stopą- lewa z prawą
2. Na dywanie wyklejony jest kontur Polski, oraz Wisły. Ilustracje charakterystycznych miejsc: Krakowa, Warszawy, Bartoszyc.
3. N zadaje pytania:
- Jakie miasto jest stolica Polski i gdzie ono leży?
- Jak nazywa się najważniejsza rzeka Polski?
- W jakim mieście żył smok Wawelski? Co Ciekawego możemy zobaczyć w Krakowie.
- Gdzie położone są Bartoszyce? W jakim regionie żyjemy?
4. Polska – wprowadzanie wyrazu do globalnego czytania.
- dzieci dzielą słowo „Polska” na sylaby wyklaskując,
- dzieci wskazują pierwszą i ostatnią głoskę wyrazu.
- Przedstawienie zapisu graficznego wyrazu „Polska”; dzieci odczytują go całościowo.
5. Karty pracy:
- Przeczytaj wyrazy i połącz z obrazkiem
- Policz litery w wyrazach i napisz obok nich właściwą cyfrę
6. Poznanie strojów regionalnych: Góralski, Warmiński (n-el pokazuje dzieciom ilustracje strojów ludowych z różnych stron Polski)
- Dzieci oglądają ilustracje strojów ludowych. Wybierają spośród nich strój krakowski i warmiński
- Opisywanie czym różnią się stroje
- Nauczyciel przekazuje informacje n.t. strojów.
7. Wspólne kolorowanie z rodzicami strojów.
8. Podziękowanie za udział w zajęciach.

W scenariuszu wykorzystano:
https://blizejprzedszkola.pl/spacerkiem-po-krakowie-pd,3,3294.html#scenariusze-zajec
https://blizejprzedszkola.pl/jak-powstala-polska,2,1382.html
https://blizejprzedszkola.pl/zyczenia-dla-polski-scenariusz-zajec-dla-5-latkow,2,4512.html
https://blizejprzedszkola.pl/polska-nasza-ojczyzna-cz-2,2,5281.html
https://blizejprzedszkola.pl/flaga-polski-cz-2-pd,3,6696.html#scenariusze-zajec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.