X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39092
Przesłano:
Dział: Świetlica

Laurki dla naszej planety - kwitnące jabłonie. Wykorzystanie Metody Edukacji Przez Ruch według Doroty Dziamskiej

Scenariusz zajęć świetlicowych

Prowadząca: Anna Serwan

Temat: Laurki dla naszej planety – kwitnące jabłonie. Wykorzystanie Metody Edukacji Przez Ruch według Doroty Dziamskiej.

Cele ogólne:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody, rozwijanie wrażliwości na jej piękno
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole
- rozwój sprawności manualnej
Cele szczegółowe – uczeń:
- kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową oraz płynność ruchu podczas działań przy muzyce
- zgodnie współpracuje w małej grupie zadaniowej
- ćwiczy synchronizację i aktywizuje obie półkule mózgowe poprzez ćwiczenia graficzne
- doskonali umiejętność w wycinaniu i komponowaniu odpowiednich obrazów
- wie jak wygląda kwiat kwitnącej jabłoni, potrafi namalować go palcem
- kreśli owale oburącz według ustalonej procedury ruchu w przestrzeni a następnie na arkuszu papieru
- potrafi w rytm muzyki zagnieść papier prawą i lewą ręką jednocześnie
- utrwala części drzewa
- wie, że 22 kwiecień to Międzynarodowy Dzień ziemi
Metody:
- słowna
- oglądowa
- czynna
- elementy systemu: edukacja przez ruch
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD, płyta Edukacja Przez Ruch muzyka do ćwiczeń cz.1 Dorota Dziamska, kredki pastele, farby plakatowe, arkusze szarego papieru, ilustracje kwitnącej jabłoni.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczestników, przypomnienie zasad panujących podczas zajęć ( mówimy pojedynczo, słuchamy drugiej osoby kiedy mówi, jeśli chcemy zabrać głos podnosimy rękę, uważnie słuchamy poleceń pani)
2. Wprowadzenie w temat zajęć odczytaniem wiersza M. Konopnickiej „Jabłonka”

„Jabłonka”
Jabłoneczka biała
Kwieciem się odziała,
Obiecuje nam jabłuszka,
Jak je będzie miała.

Mój wietrzyku miły,
Nie wiej z całej siły,
Nie otrącaj tego kwiecia,
Żeby jabłka były.

3. Krótka rozmowa na temat przeczytanego utworu oraz obchodzonego 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Nauczyciel zadaje dzieciom pytania:
- kto jest głównym bohaterem wiersza?
- jak wygląda jabłoń opisywana przez autorkę w wierszu?
- co powstaję z kwiatów jabłoni?
- jakie święto obchodzimy 22 kwietnia?
Nauczyciel informuje dzieci, że data ta jest ważna dla nas wszystkich. Święto Ziemi zostało ustanowione aby zwrócić uwagę ludzi na problem zanieczyszczenia naszej planety, ginących gatunków roślin i zwierząt.
Aby podziękować Ziemi za piękną przyrodę jaką nas obdarza zrobimy dla niej laurkę, zrobimy drzewo kwitnącej jabłoni. Będziemy pracować metodą Edukacji Przez Ruch. Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustrację kwitnącej jabłoni.
Nauczyciel dzieli dzieci na grupy i zaprasza do ustawienia się wokół stolików.
4. „Kwitnące jabłonie” praca z wykorzystaniem metody Edukacji Przez Ruch.
Arkusze szarego papieru zostały przyklejone do stolików. Każde dziecko otrzymuje dwie kredki ( odcienie koloru brązowego) . Zabawa rozpoczyna się rytmicznym kreśleniem pętli obiema rękami, najpierw w powietrzu następnie dzieci zaczynają chodzić wokół stolików powtarzając czynność kreślenia na arkuszach papieru (płyta Edukacja Przez Ruch muzyka do ćwiczeń cz. 1 utwór nr 2 ). Na wyraźny sygnał nauczyciela dzieci zmieniają kierunek poruszania się. Kiedy cała powierzchnia zostanie zapełniona uczestnicy przystępują do zagniatania papieru obiema rękami w rytm muzyki ( płyta Edukacja Przez Ruch muzyka do ćwiczeń utwór nr 8). Kiedy papier uzyska pomiętą fakturę dzieci rozprostowują arkusz i przystępują do wycinania pnia i gałęzi. Wycięte elementy zostają ułożone w kształt drzewa i przyklejone do czystego arkusza szarego papieru. Następnie nauczyciel rozdaje dzieciom pojemniki z farbą białą, żółtą i zieloną. Przydziela każdemu dziecku określony kolor w którym będzie maczało palec i tłumaczy sposób wykonania kwiatka ( żółta kropka środek, biała płatki, zielony owal listki). Dzieci za pomocą paluszków kropkują na drzewie kwiaty kwitnącej jabłoni. Na dole arkusza posuwistym ruchem palca malują trawę.
5. Prezentacja prac dzieci, układanie życzeń dla Ziemi .
Dzieci zestawiają wszystkie prace razem na dywanie. Przedstawiają propozycje życzeń jakie mogliby złożyć Ziemi z okazji jej święta. Zakończenie zajęć okrzykiem Chrońmy Ziemię.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.