X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39083
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mały dżentelmen i mała dama. Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Mały dżentelmen i mała dama”

I Rodzaj innowacji: metodyczna (stosowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, nowoczesny sposób prezentacji materiału wzbogaconego o nowe treści)

II Zakres innowacji
Innowacja adresowana jest do dzieci oddziału przedszkolnego
i będzie realizowana od września do czerwca roku szkolnego 2018/2019.

III Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane
Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone obserwacją zachowania dzieci w ubiegłych latach szkolnych i podyktowane potrzebą poprawy wzajemnych relacji dzieci . Wiążę ją
z dotychczasową praktyką pracy zawodowej.
Oddział przedszkolny jest doskonałym miejscem obserwacji dziecka i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi odpowiednich nawyków i zachowań w relacjach osobowych.

IV Cele innowacji

Nadrzędnym celem innowacji jest poprawa jakości pracy szkoły.

Cel główny: kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia i kulturalnego zachowania się
w różnych sytuacjach

Cele szczegółowe:
- wdrożenie do używania zwrotów grzecznościowych, kultury języka w różnych okolicznościach
- poznanie i przestrzeganie wartości, norm społecznych i zasad kultury w powtarzalnych oraz nowych warunkach
- rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju
- kształtowanie sposobu radzenia dziecka z przeżywaniem podstawowych emocji oraz rozumienia uczuć własnych i innych
- kształtowanie samooceny własnego zachowania
- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności dziecka
- poprawa sposobu funkcjonowania w grupie, szkole i poza nią
- rozwijanie zdolności twórczego myślenia i działania

Realizacja powyższych celów powinna doprowadzić do pozytywnych zachowań dzieci jakimi są „przewidywane efekty”.

Przewidywane efekty:

Dziecko:
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
-kulturalnie zachowuje się w różnych sytuacjach i miejscach, przestrzega normy społeczne
- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
-z szacunkiem, kulturalnie, życzliwie traktuje i komunikuje się z innymi, także przy pomocy różnych środków komunikacji
- dba o swój wygląd, zdrowie i bezpieczeństwo
- ma poczucie własnej wartości
- integruje się z grupą przedszkolną
- jest dumne z właściwego zachowania swojego i grupy

V Założenia innowacji (treść innowacji)

Treści zawarte w innowacji pedagogicznej są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a nawet wzbogacają ją o szersze ujęcie niektórych zagadnień.
Innowacja pedagogiczna ma na celu naukę, utrwalenie i przyjęcie za własne dobrych manier, form towarzyskich, obowiązujących zwyczajów i reguł grzeczności w różnych sytuacjach, w grupie rówieśniczej, w stosunku do wychowawców , członków rodzin i innych osób.. Ważny jest też dobry przykład otoczenia dziecka, odpowiedni czas na „wdrukowanie” kulturalnych nawyków i możliwość wypróbowania własnych sił w codziennych sytuacjach, przy życzliwym wsparciu bliskich osób.
Zamierzeniem moim jest realizowanie jednego bloku tematycznego w miesiącu ,także poszerzanie go o pochodne treści, w zależności od potrzeb, organizacji pracy świetlicy czy pojawiających się w trakcie pomysłów, propozycji dzieci i nauczyciela. Treści te będą utrwalane przy każdych nadarzających się okazjach, czy to zaplanowanych, czy spontanicznych: w zabawie, przy okazji różnorodnych świąt, wydarzeń szkolnych, konkursach (w obrębie grupy lub wewnątrzszkolnych) i innych działaniach wg zainteresowań propozycji nauczyciela i dzieci.
Zagadnienia będą omawiane kolejno lub dobierane wg wynikających potrzeb.
Pod koniec każdego miesiąca będzie uzupełniany o nowe zasady tzw. Katalog Dobrych Manier. Powstanie też nowy kącik zainteresowań – Kącik Savoir - Vivre’u (nazwa kącika będzie jeszcze przedyskutowana z dziećmi), w którym będą zamieszczane ciekawe działania, efekty tejże innowacji pedagogicznej.
Każdego miesiąca będą tworzone sytuacje, wplatane w treść zajęć programowych, kierowanych i niekierowanych, odnoszące się do następujących zagadnień (bloków tematycznych):

1. Uśmiech i podanie ręki
2. Magiczne słowa - klucze dobrego zachowania
3. Stoliczku nakryj się
4. Wśród najbliższych i w gościnie
5. Wobec starszych
6. Dobre maniery podczas rozmowy
7. Uprzejmość przez telefon, Internet
8. W miejscach publicznych
9. Czystość i elegancja
10. Savoir-vivre przedszkolaka

W czerwcu roku szkolnego 2018/2019 zostanie podsumowany cały cykl w/w treści i wspólnie z dziećmi opracowany „Savoir –Vivre Małego Dżentelmena i Małej Damy”

VI Metody:

podające: pogadanka (nowe wiadomości, utrwalenie wiedzy), opowiadanie, praca z tekstem (np. wiersz, opowiadanie, rymowanka, itp.), pokaz, obserwacja
problemowe: burza mózgów, zabawy inscenizacyjne, związane z odgrywaniem ról, techniki dramowe
metoda zajęć praktycznych: prace plastyczne, konkursy

techniki twórczego myślenia rozwijające różne rodzaje twórczej aktywności:

werbalna – np. „Dokończ zdanie”, „Co by było gdyby...”, „Nadaj tytuł”
muzyczna – np. „Muzyczna rozmowa”, „Zagraj radość”, „Gościnna orkiestra”
plastyczna – „Plastyczne dzień dobry”, „Robot bon ton”, „Pociąg savoir-vivre’u”
ruchowa – „Pożegnalny taniec, ukłon”, „Masażyk babci”, „Czarodziejska sałatka”

Formy pracy:

indywidualna, grupowa, zespołowa

VII Ewaluacja innowacji:

Narzędzia wykorzystane do zbierania informacji:

- monitorowanie na bieżąco zachowania dzieci, obserwacja
- rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy
- zawartość kącika savoir-vivre’u: zeszyt kulturalnych zachowań, Poradnik Dobrych Manier,
- lista „Królowie różnych umiejętności”
- diagnoza w formie mini quizu rysunkowego
- dokumentacja w formie elektronicznej

Opracowała: Jolanta Bielawska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.