X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39079
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Co słychać zimą w ulu? Warsztaty z rodzicami

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z RODZICAMI
Data: 15.12.2017r.
Grupa wiekowa: 5, 6-latki
Temat: Co słychać zimą w ulu
Cele główne:
•Zapoznanie z literą u, U;
•Doskonalenie umiejętności potrzebnych do nauki czytania i pisania, takich jak: porównywanie i rozpoznawanie, identyfikowanie liter, umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu;
Cele operacyjne:
•dziecko rozpoznaje swoje imię wśród innych imion,
•słucha uważnie opowiadania i wypowiada się na jego temat,
•rozpoznaje nową literę wśród innych;
•dzieli słowo na sylaby;
•dokonuje syntezy usłyszanych głosek;
•wyodrębnia głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;
•dziecko układa kształt litery u;
•przyporządkowuje wyraz bądź obrazek do określonej pory roku
•współdziała w grupie
METODY PRACY:
- podające: rozmowa, objaśnienia,
- problemowe: zadań stawianych do wykonania;
- praktyczne: samodzielnych doświadczeń;
- pedagogika zabawy
- aktywizujące: (integracyjne, definiowania pojęć, współpracy)
Formy pracy;
- indywidualna
- praca w zespołach
- z całą grupą

Przebieg zajęć:

1. „Znajdź swoje imię”- wyszukiwanie wizytówki „pszczółki” ze swoim imieniem. 2. Zabawa integracyjna „Migoczą gwiazdki”. Zabawa ruchowa do wiersza M. Majewskiej „Świecą gwiazdki”. 3.Wysłuchanie opowiadania „Ul pełen uśmiechu” Ewy Stadmuller . Rozmowa na temat jego treści:
•Dlaczego pszczoły zorganizowały urodziny ula?
•Jakie atrakcje przygotowały z tej okazji?
•Jak miały na imię pszczoły, które zorganizowały urodziny?
•Co robią pszczoły w kolejnych porach roku?
•Które pory roku są dla nich najbardziej pracowite?
•Co pszczoły robią zimą?
•Co może im się przyśnić?
•Gdzie zimują pszczoły?
4. „U jak ul”-wprowadzenie litery U, u.
Dokonywanie analizy zdania : Ul to dom pszczół.
Wypowiadanie całego wyrazu (ul), wybrzmiewanie sylab, głosek.
Podawanie przykładów wyrazów z głoską „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Przeliczanie słów w zdaniu.
5. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej. Prezentacja nowej litery pisanej
małej i wielkiej.
6. Zabawa ruchowa „Zaproszenie króla/królowej liter”. Dzieci siedzą w kole. W rytm muzyki podają sobie koronę, a następnie nakładają ją na swoją głowę. Na przerwę w muzyce dziecko, które ma na głowie koronę, ma za zadanie okrążyć koło i wrócić na miejsce. Podczas przejścia korona nie powinna spaść z głowy.
7. Prezentacja pisowni litery U, u. Pisanie litery u w powietrzu. Układanie litery u z drucików kreatywnych.
8. „Literkowa kostka”. Nauczyciel wyjmuje z dużej koperty wyrazy, a dziecko wybiera sobie wyraz. Następnie nauczyciel rzuca kostką z cyfrą, a dzieci mają policzyć litery w swoich wyrazach. Zgłaszają się dzieci z odpowiednią liczbą liter. Następnie odczytują wyraz.
9. Zabawa ruchowa „Literowy taniec”. Dzieci tańczą w parach z rodzicami. Pary dobierane są na zasadzie doboru takiej samej litery na początku bądź na końcu imienia.
10. „Pory roku”. Praca w grupach trzyosobowych.
•6-latki- otrzymują wyrazy i mają za zadanie dobrać je do odpowiedniej pory roku na planszach. Następnie dzieci odczytują wyrazy.
•5-latki- otrzymują obrazki i mają za zadanie przyporządkować je do odpowiedniej pory roku. Następnie dzieci dzielą wyrazy na sylaby.
11. Rodzice proszeni są o ocenę warsztatów.
• Pszczółka czerwona – bardzo mi się podobało
• Pszczółka żółta – było dobrze
• Pszczółka zielona – nie podobało mi się i doklejenie pszczółek do ula.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.