X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39008
Przesłano:

Zwierzęta w gospodarstwie. Scenariusz lekcji

1. Temat zajęć:
Zwierzęta w gospodarstwie.
2. Cele ogólne lekcji:
1) Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 8; utrwalenie poznanych cyfr.
2) Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 8.
3) Doskonali umiejętność współpracy w parach i w grupach.
3. Umiejętności, które będą kształcone w trakcie zajęć wynikające z podstawy programowej adekwatne do możliwości uczniów zdolnych i wymagających wspomagania:
Dziecko:
13.1 Liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego.
13.2 Dodaje i odejmuje w zakresie do 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych.
13.4 Zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od do 10 lub więcej.
1.2 Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
12.1 Nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
16. 3 Powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4. Założone cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia):
Uczeń:
• Liczy w zakresie do 8.
• Rozpoznaje wygląd cyfr od 1 do 8.
• Dopasowuje odpowiednią liczbę elementów do cyfr od 1 do 8.
• Dokłada o jeden więcej lub odejmuje o jeden mniej element niż wskazuje liczba napisana na kartoniku (od 1 do 5).
• Wymienia zwierzęta żyjące w gospodarstwie.
5. Zaplanowane metody pracy z uzasadnieniem celowości ich doboru:
1) Słowna (rozmowa) umożliwia odwołanie się do posiadanej wiedzy.
2) Czynna – umożliwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
3) Oglądowa- dzięki niej dziecko w sposób łatwy i atrakcyjny może przyswoić nowe wiadomości.
6. Zaplanowane formy pracy z uzasadnieniem celowości ich doboru:
• Indywidualna
• Zbiorowa
• Grupowa
7. Zastosowane materiały, pomoce dydaktyczne, sposób celowość wykorzystania multimediów.
Puzzle przedstawiające zwierzęta żyjące w gospodarstwie, tablica demonstracyjna z zagrodami dla owiec do której przyklejane będą zwierzęta i cyfry, sznurówki do ułożenia na dywanie wzoru graficznego cyfry 8, trójkąt muzyczny do zabawy rozwijającej percepcję słuchową, cyfry z pianki, kostka do gry, kartoniki z rysunkami zwierząt, plastikowe zwierzęta, zabawka policyjny lizak- zielone światło pochwała, czerwone- upomnienie.
Piosenka z internetu - „How Many?” wprowadzająca do edukacji matematycznej, przypominająca wzór graficzny poznanych cyfr.
8. Sposoby indywidualizacji pracy uczniów:
Czas na wykonanie poleceń będzie zróżnicowany czasowo, dostosowany do tempa pracy uczniów; zróżnicowane zostaną zadania dla uczniów zdolnych i słabszych; słabsi uczniowie otrzymają dodatkowe wskazówki.
9. Sposoby podsumowania lekcji oraz sprawdzenia stopnia realizacji założonych celów:
Na zakończenie zajęć dzieci będą wybierać/ wyszukiwać cyfrę osiem z pośród innych cyfr. Wymieniają nazwy zwierząt wskazywanych przez nauczyciela.
10. Przewidywane sposoby dokonywania oceny pracy ucznia. Kryteria oceny.
Dziecko otrzyma naklejkę za:
• Zgodną współpracę z kolegami,
• Aktywność podczas zajęć,
• Zaangażowanie w tok zajęć.
11. Pożądane i oczekiwane postawy uczniów:
Dzieci z zaangażowaniem wykonują polecenia nauczyciela i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Słuchają wypowiedzi nauczyciela oraz innych uczniów. Zgodnie współpracują w sytuacji zadaniowej. Dostosowują się do zasad obowiązujących podczas zajęć.

12. Planowany przebieg zajęć:
1) Zaśpiewanie piosenki „How Many?”- z zastosowaniem multimediów.
2) Układanie puzzli przez dzieci.
3) Zabawa z zastosowaniem puzzli „Który z kolei ”.
4) „Zagrody zwierząt”- dokładanie o jeden więcej lub o jeden mniej niż wskazuje liczba, lub liczenie i dopasowywanie cyfr do obrazków.
5) Wprowadzenie cyfry osiem:
• Pisanie cyfry osiem w powietrzu, na plecach kolegi
• Układanie wzoru graficznego ósemki na dywanie
4. Zabawa rozwijająca percepcję słuchową „Zarób tyle razy.. ile dźwięków usłyszysz”
5. Liczenie oczek na kostce do gry i pokazywanie ilości palców zgodnej z ilością oczek.
6. Dokładanie o jeden więcej lub odejmowanie o jeden mniej element niż wskazuje liczba pokazana przez nauczyciela.
7. Wyszukiwanie cyfry 8 wśród innych cyfr.
8. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt przedstawianych przez nauczyciela.
9. Ewaluacja.
10. Rozdanie naklejek.
13. Inne uwagi nauczyciela........................................

Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.