X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38951

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20. Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej - kl. 2

Temat zajęć:
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.
Cel główny:
doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20
Cele szczegółowe:
uczeń doskonali umiejętności dodawania i odejmowania liczb
rozwiązuje krzyżówkę
rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste
utrwala pojęcia: suma, różnica, cyfra, liczba
potrafi współpracować w grupie
wypowiada się na temat swojej pracy
uważnie słucha nauczyciela
wyraża muzykę ruchem
Metody:
słowna podająca, praktycznego działania
Formy:
zbiorowa, indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne:
projektor – wyświetlenie krzyżówki, plansze i żetony z działaniami i liczbami, karta pracy - sztafeta matematyczna, (wklejka do zeszytu krzyżówką), odtwarzacz CD

Przebieg zajęć:

I. Faza wstępna:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązanie krzyżówki - SPRAWNIE LICZYMY
SPRAWNIE...

1). 10, 15, 25 to.......(LICZBY)
2). Wynik odejmowania to........(RÓŻNICA)
3). Liczba większa od 3 a mniejsza od 5......(CZTERY)
4). Najmniejsza cyfra to .......(ZERO)
5). Oblicz: 23 – 20 =........(TRZY)
6). Wynik dodawania to......(SUMA)
7). Liczba nieparzysta większa od 11, mniejsza od 15....(TRZYNAŚCIE)

2. Podział uczniów na 4 grupy.
Dzieci wybierają karteczki (gwiazdki, kwadraty, trójkąty, koła) i zgodnie z wybraną figurą dobierają się w grupy.
Nauczyciel informuje uczniów, że będą pracować w grupach i każda grupa pod koniec lekcji może otrzymać ocenę bardzo dobrą, jeżeli poprawnie wykona wszystkie działania.
Na zajęciach będziemy zwracać uwagę na zgodną współpracę dzieci w grupie.

II. FAZA GŁÓWNA:

■ Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – praca w 4 grupach.

Zad.1.
Dzieci otrzymują planszę z działaniami i żetony z liczbami od 0 do 20 (grupa 1 i 2) oraz planszę z liczbami od 0 do 20 i żetony z działaniami (grupa 3 i 4).
Dobierają właściwe wyniki i działania, po zakończeniu pracy odwracają żetony i odczytują hasła:
- ŚWIETNIE LICZYCIE, BRAWO lub WSPANIALE PRACUJECIE!!
Przykładowe działania: 7+8= 7+9= 13-9= 16-9=

Zad.2.
Grupy zamieniają się planszami i wykonują drugie zadanie.
Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań i przyznanie punktów.

Zad.3.
Każda grupa ma żetony z liczbami 0-20.
- Dzieci wyszukują żetony z liczbami parzystymi.
- Odszukują największą i najmniejszą liczbę parzystą i podają sumę tych liczb.
- Wybierają liczby parzyste, które są większe od 6 i mniejsze od 14.
- Pokazują liczbę o 6 większą od 14, o 10 mniejszą od 18...
Przyznanie punktów.

■ Przerwa śródlekcyjna – zabawa muzyczno-ruchowa.

Zad.4.
Matematyczna sztafeta.
Uczniowie siedzą w 4 rzędach, pierwsze osoby podchodzą do stolików, na których leżą kartki z działaniami. Obliczają jedno działanie, następnie podchodzą kolejne dzieci. Mogą poprawiać wyniki, jeżeli zauważą błędy popełnione przez poprzedników.
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania i przyznanie punktów.

20 - 20 =, 16 - 6 - 8 =, 14 - 6 - 4 =, 13 - 7 =, 17 - 9 =, 18 - 5 - 3 =, 7 + 6 - 1 =, 9 + 9 - 4 =, 6 + 8 + 2 =, 19 - 10 + 9 =, 7 + 8 + 5 =

FAZA KOŃCOWA:

1. Podsumowanie poprawności wykonanych zadań, nagrodzenie oklaskami i oceną bardzo dobrą grupę lub grupy, które poprawnie rozwiązały wszystkie zadania.
2. Omówienie współpracy w grupach.
3. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.