X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38903
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Miód jest słodki i zdrowy - scenariusz zajęć hospitowanych w grupie 5-latków

Scenariusz zajęć
Temat: Miód jest słodki i zdrowy
Data:
Prowadzący:
Grupa: dzieci 5- letnie
Cele ogólne:
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- poznaje właściwości zdrowotne miodu, wymienia rodzaje miodu,
- wzbogaca słownik,
- rozpoznaje i określa smaki słodki, kwaśny,
- rozwija sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową,
- podporządkowuje się określonym zasadom podczas zabawy,
- uważnie słucha czytania nauczyciela,
- wypowiada się na określony temat,
- przelicza elementy za pomocą liczebników głównych, porównuje zbiory,
- przeprowadza analizę sylabową wyrazów,
- stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,
- umie liczyć do 7,
- potrafi wyrażać się w ekspresji słownej, ruchowej i muzycznej, w trakcie proponowanych
zabaw
- pokazuje ruchem piosenkę,
- koloruje płatki kwiatów,
- naśladuje zbieranie nektaru przez pszczoły,
- naśladuje bzyczenie pszczół,
Metody:
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań stawianych dziecku,
• obserwacja i pokaz,
• rozmowa,
• objaśnienia i instrukcje,
pedagogika zabawy,
• drama,
• praktycznego działania,
Formy pracy: indywidualna, grupowa,zbiorowa
Pomoce: tablica demonstracyjna- Jak powstaje miód, słoik z miodem, cytryna, wiersz Miód Marcina Przewoźniaka, dzbanki oznaczone cyframi 1 i 2 ( z wodą z miodem i z wodą z cytryną), kubki jednorazowe dla każdego dziecka, Karty pracy „Kraina z uśmiechem” cz. 4 s.3, kredki, papierowe kwiaty, tamburyn, rekwizyty do przedstawienia: krzesła, zasłona, maskotka- rzepa, kontur słoika z miodem, książka Jan Brzechwa Sto bajek, wiersz Rzepa i miód, kartki z wyrazami ( miód, pasieka, ule, cytryna, rzepa, kwiaty, pszczoła) do podziału na sylaby, łyżeczki z cyframi od 1 do 3 dla każdego dziecka, odtwarzacz cd, pendrive nagraniem piosenki Przyleciała pszczoła Muzyka i słowa: Katarzyna Komińska opaski – pszczółki i misie, karty pracy dla każdego dziecka, naklejki: motyle i biedronki.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie. Podanie tematu zajęć, wprowadzenie w tematykę zajęć.
Dzieci poznają temat zajęć. Przypominają wiadomości o miodzie, jego rodzajach i właściwościach oraz jak powstaje miód. Oglądają miód przyniesiony przez nauczyciela.
2. Wiersz Marcina Przewoźniaka „ Miód”. „ Słodkie- kwaśne”-zabawa dydaktyczna połączona z degustacją wody z miodem i wody z cytryną oraz wykonaniem ćwiczenia „Słodkie- kwaśne” w K4 s.3.
Dzieci siedzą na dywanie i słuchają wiersza czytanego przez nauczyciela. Wypowiadają się na temat wysłuchanego utworu, odpowiadając na pytania: Na co jest dobry miód?, W jaki sposób należy przygotować lekarstwo z miodu?, Jak często pić wodę z miodem i cytryną, aby być zdrowym? Następnie otrzymują kubki jednorazowe, degustują wodę z miodem i wodę z cytryną z dzbanków oznaczonych cyframi 1 i 2. Określają smaki. Wykonanie ćwiczenia w K4 s.3- rysowanie na jednej twarzy miny po zjedzeniu czegoś kwaśnego, na drugiej czegoś słodkiego. Łączenie rzeczy kwaśnych i słodkich z odpowiednimi minami.
3.„Pszczoły zbierają nektar”- zabawa naśladowcza.
Dzieci- pszczoły biegają swobodnie po sali, pomiędzy rozłożonymi papierowymi kwiatami, poruszają ramionami, jak skrzydełkami. Na dźwięk tamburynu i hasło nauczyciela -pszczoły zbierają nektar- przykucają nad kwiatem i bzyczą. Po chwili zbierania nektaru, na hasło koniec, znów poruszają się po sali.
4.Inscenizacja do wiersza Jana Brzechwy „Rzepa i miód”. Rozmowa na temat utworu. Dzieci dokonują analizy sylabowej podanych wyrazów.
Dzieci siedząc na dywanie, słuchają utworu „Rzepa i miód”. Rozpoznają bohaterów wiersza, wypowiadają się na temat ich właściwości. Odpowiadają na pytania: Czym chwaliła się rzepa?, Co jej odpowiedział miód? Następnie dzielą na sylaby wyrazy: pszczoła, miód, pasieka, ule, kwiaty, rzepa, cytryna. Liczbę sylab w każdym wyrazie wskazują za pomocą cyfr umieszczonych na plastikowych łyżeczkach, leżących przed nimi.
5.„Przyleciała pszczoła”- zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki.
Dzieci zostają podzielone na dwie grupy- pszczoły i misie. Otrzymują opaski, wcielając się w role bohaterów piosenki. Za pomocą ruchu przedstawiają jej treść.
6.Liczenie płatków kwiatów.
Dzieci siadają do stolików, otrzymują karty pracy z zadaniem z edukacji matematycznej. Kolorują tyle płatków kwiatów, ile wskazuje liczba kropek w ramce pod kwiatkiem. Chętne dzieci mogą w wolne miejsce wpisać cyfrę (liczbę pokolorowanych płatków w każdym kwiatku) i podpisać swoje karty. Na koniec wszyscy przyklejają biedronkę nad kwiatkiem, który ma najmniej pokolorowanych płatów i motyla nad kwiatkiem, który ma najwięcej pokolorowanych płatków.
7.Podsumowanie. Podziękowanie za udział w zajęciach.
Siedząc na dywanie dzieci podsumowują zajęcia. Wybierają lizak ze smutną buzią- jeśli zajęcia im się nie podobały, albo wesołą buzią, gdy zajęcia się im spodobały. Podziękowanie dzieciom za pracę na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.