X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38902
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Goście za oknem - scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęć
Temat: Goście za oknem
Data:12.12.18
Prowadzący:
Grupa: dzieci 6- letnie
Cele ogólne:
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- uważnie słucha czytania nauczyciela,
- wypowiada się na określony temat,
- rozpoznaje ptaki zimujące w Polsce,
- wzbogaca wiadomości o ptakach zimujących w Polsce, ich zwyczajach żywieniowych,
- wzbogaca słownik,
- dzieli wyrazy na sylaby,
- czyta globalnie wyrazy,
- podporządkowuje się określonym zasadom podczas zabawy,
- przelicza elementy za pomocą liczebników głównych, porównuje zbiory
- stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,
- umie dodawać w zakresie do 10,
- potrafi wyrażać się w ekspresji słownej, ruchowej i muzycznej, w trakcie proponowanych zabaw
- pokazuje ruchem treść piosenki, naśladując zachowanie ptaków,
- poszerza wiedzę na temat utworów Jana Brzechwy.

Metody:
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań stawianych dziecku,
• obserwacja i pokaz,
• rozmowa,
• objaśnienia i instrukcje,
pedagogika zabawy,
• drama,
• praktycznego działania,
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Pomoce: tablica demonstracyjna- ptaki, wiersz Goście w karmniku Bożeny Formy, papierowe tacki z pokarmami dla ptaków (ziarna zbóż, pestki słonecznika, dyni, słonina, chleb, płatki owsiane), obrazki z ptakami i napisy: wrona, sikorka, gil, wróbel, karty z cyframi i ptakami, odtwarzacz cd, pendrive z nagraniem piosenki Lata ptaszek po ulicy słowa: Jan Brzechwa, muzyka Mieczysław Janicz, grzechotka, karty pracy dla każdego dziecka, tacki z pestkami dyni dla każdego dziecka, 2 karmniki.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie. Podanie tematu zajęć, wprowadzenie w tematykę zajęć.
2. Wiersz Bożeny Formy „ Goście w karmniku”- słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści.
Dzieci siedzą na dywanie i słuchają wiersza czytanego przez nauczyciela. Wypowiadają się na temat wysłuchanego utworu, odpowiadając na pytania: Co zrobiły przedszkolaki, gdy zobaczyły za oknem ptaki?, Jakie ptaki przyfrunęły do karmnika? Co najchętniej zjadają sikorki?
Co należy sypać do karmnika?- prezentacja pokarmów. Zwrócenie uwagi na pokarmy niebezpieczne dla ptaków.
3.Rozpoznawanie ptaków zimujących w Polsce ( gil, sikorka, wróbel, wrona), analiza i synteza wyrazów. Na podstawie opisu nauczyciela dziecko łączy nazwę ptaka z odpowiednim obrazkiem.
4.Ptaki do karmnika- zabawa ruchowa z liczeniem. Dzieci poruszają się po dywanie naśladując ptaki. Na dźwięk grzechotki tworzą grupy, w każdej musi być tyle dzieci, ile wskazuje liczba ptaków lub cyfra na karcie.
5.Ptasie smakołyki- dzieci wybierają karty pracy ze swoim imieniem. Karty zawierają zadanie z edukacji matematycznej. Siadają do stolików i przeliczają pestki dyni, dodając, w zakresie do 10.
6.Lata ptaszek po ulicy- zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki, na podstawie fragmentu wiersza Jana Brzechwy. Dzieci naśladują zachowanie ptaków.
7.Podsumowanie. Podziękowanie za udział w zajęciach.
Siedząc na dywanie dzieci podsumowują zajęcia. Jeśli zajęcia im się podobały wrzucają pestkę dyni do karmnika, na którym jest uśmiechnięta buźka, jeśli im się nie podobały, wrzucają pestkę do „ smutnego karmnika”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.