X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38864
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Bezpłatne czasopisma

Periodyki samorządowe dają możliwość, bezpłatnego lub za niewielką kwotę (2 zł., 3 zł.), poszerzenia oferty czasopism w bibliotece szkolonej. Pisma samorządowe są szczególnym rodzajem prasy lokalnej pozwalającym zdobyć informacje nie tylko na temat działalności samorządu, ale pozwalają na bieżąco dowiadywać się o zapowiedziach wydarzeń kulturalnych. Z czasopism tych można czerpać informacje historyczne oraz wiadomości związane ze sportem czy edukacją. Z pozyskaniem czasopism nie ma problemów, ponieważ są ogólno dostępne w instytucjach samorządowych lub kultury. Najczęściej pisma samorządowe pozyskuję w instytucjach samorządowych osobiście. W pozyskiwanie periodyków są również zaangażowani uczniowie z miejscowości bardziej oddalonych. Czytelnicy w wolnym czasie spędzanym w szkolnej czytelni chętnie przeglądają następujące dostępne czasopisma:
- miesięcznik Wieści znad Brennicy wydawany przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
- dwumiesięcznik Dębowieści redagowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu,
- Panorama Goleszowska wydawany przez Gminę Goleszów,
- Nasza Trójwieś wydawany przez Gminę Istebna,
- tygodnik miejski – Gazeta Ustrońska,
- miesięcznik informacyjny- Echo Wisły,
- Biuletyn Informacyjny Gminy Zebrzydowice Wiadomości znad Piotrówki,
- Wiadomości Ratuszowe – bezpłatny informator Urzędu miejskiego w Cieszynie.
Wymienione czasopisma pełnią rolę opiniotwórczą, rozrywkową, stanowią źródło wszechstronnej informacji o życiu lokalnym miejscowości zamieszkałych przez uczniów naszej szkoły. Autorami artykułów opisywanych periodyków są redaktorzy periodyków, osoby prywatne piszące pod własnymi nazwiskami lub pseudonimami, instytucje lub osoby piszące w imieniu instytucji. Redaktorzy omawianych przeze mnie czasopism najczęściej posługują się gatunkami informacyjnymi, a najczęściej stosowane gatunki publicystyczne to artykuł i wywiad. Większość informacji prasowej stanowią tematy lokalne, najczęściejo problematyce kulturalnej, sport lokalny, ogłoszenia i komunikaty władz gminnych, informacje urzędowe i o działalności władz samorządowych, edukacja, ekologia, rolnictwo, sylwetki ludzi. W większości periodyków ich treść składa się z kilku obszernych artykułów (zajmujących stronę lub dwie) oraz około trzydziestu, kilku zdaniowych informacji prasowych. Zamieszczane fotografie i grafika ożywiają szatę graficzną, przeciwdziałają optycznej monotonii odbioru tekstów pisanych oraz podnoszą atrakcyjność przekazu i ułatwiają nawiązanie bezpośredniego kontaktu z czytelnikami. W pierwszym jednak rzędzie przekazują informacje. Fotografie najczęściej przedstawiają ludzi, zawody sportowe, przyrodę, architekturę. W omawianych periodykach większość zdjęć stanową miniatury. Ilość ilustracji zamieszczanych w czasopismach jest zróżnicowana. Omawiane pisma pod względem graficznym są bardzo zróżnicowane. Ich jakość pod tym względem przede wszystkim zależy od możliwości finansowych wydawcy, a objętość waha się od kilku do kilkunastu stron i jest zmienna nie tylko pomiędzy różnymi tytułami, ale również wewnątrz jednego pisma. Zdecydowanie najczęściej spotykanym formatem jest format zbliżony lub identyczny A4.
Nauczyciele naszej szkoły niejednokrotnie inicjują i podejmują współpracę z czasopismami samorządowymi na terenie Śląska Cieszyńskiego a najowocniejsza jest z Wiadomościami Ratuszowymi, który zamieszcza artykuły opisujące wydarzenia edukacyjne i kulturalne organizowane w szkole. Owocna współpraca zapewne wynika z faktu, iż nasza szkoła położona jest w centrum miasta i bardzo często angażuje się w wydarzenia kulturalne organizowane przez lokalne instytucje kultury. Artykuły redagują nauczyciele, fotorelacje również są ich autorstwa. Następnie materiał jest przesyłamy pocztą on-line do redakcji, która zwykle nie odmawia jego zamieszczenia. Redakcja jest życzliwa i otwarta na współpracę.
Do wszystkich czasopism w naszej bibliotece jest wolny dostęp. Są udostępniane w czytelni oraz wypożyczane do domu. Czasopisma są wyeksponowane w kąciku prasowym, oraz na stolikach w czytelni. Periodyki samorządowe często są darmowe, więc w bibliotece znajduje się zwykle więcej niż jeden egzemplarz z danego numeru. Czasopisma są archiwizowane przez dwa lata (z uwagi na dostępność zdigitalizowanych egzemplarzy na stronach internetowych jednostek samorządowych nie ma potrzeby ich dłuższego archiwizowania). Wyjątek stanowią numery, które zawierają informacje o szkole – te są wszystkie przechowywane są w celach uwiecznienia historii szkoły a pomocne są np. podczas redagowania ksiąg pamiątkowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.