X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38454
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży

W ramach dofinansowania wynikającego z umowy nr .../2017/NPRC z dnia 30 maja 2017 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – wojewodą śląskim, a powiatem cieszyńskim w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 zakupiono 882 książki, przede wszystkim literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z następujących dziedzin: sztuka, historia, psychologia, pedagogika, książki o podróżach i biografie. Wśród zakupionych książek 65% stanowią lektury szkolne.
Aby zakupić nowości wydawnicze szkoła zasięgnęła opinii rady rodziców, uczniów i nauczycieli w sprawie zakupu książek. Przeprowadzono badania ankietowe, plebiscyt, rozmowy indywidualne oraz wywieszono listę propozycji. Zasięgnięto też opinii bibliotekarek z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filia w Cieszynie. Zamieszczono ogłoszenia dotyczące możliwości składania propozycji zakupu i informację o uczestnictwie szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na stronie internetowej szkoły i stronie biblioteki szkolnej na Facebooku. Informacje te zostawały również przekazywane ustnie przez nauczycieli.
Szkoła zorganizowała następujące wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:
- "Ferie z książką", "Wakacje z książką" – akcje te zachęcały do wypożyczania materiałów z biblioteki szkolnej na okres wolny od nauki i poświeceniu czasu wolnego na czytanie książek i czasopism,
- "Spacer z książką" - uczestnicy spaceru wypożyczali książki w biblioteki szkolne, a następnie udali się na spacer po Cieszynie. Podczas spaceru w miejscach gdzie były ławki uczniowie siadali i czytali. Akcja miała zainteresować uczestników książką jak i formą spędzania czasu z książka na świeżym powietrzu,
- spotkanie autorskie z panią Władysławą Magierą "Znane i nieznane kobiety Śląska Cieszyńskiego". Uczniowie mieli okazję poznać niezwykłe historie kobiet przedstawione na tle dziejów powiatu cieszyńskiego. Celem wykładu była promocja dorobku tych kobiet, ich działań i sukcesów, często pomijanych w oficjalnej historiografii. Spotkanie to nie tylko podniosło wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszego regionu, ale również miało na celu rozbudzenie zainteresowania przeszłością naszej małej ojczyzny i będą inspiracją do poszukiwania we własnych rodzinach ciekawych historii i tworzenia rodzinnych genealogii i archiwów. Spotkaniu towarzyszyła promocja książek autorstwa Władysławy Magiery oraz informacja, że te książki można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.
- "Przyłapano na czytaniu" - wszyscy uczniowie, którzy w dniu przeprowadzanej akcji mieli przy sobie książkę (która nie była podręcznikiem), zostali nagrodzeni pamiątkowymi pieczątkami, słodyczami i zakładkami do książek.
- wystawa związana z rokiem Josepha Conrada. Wystawa prezentowała książki Conrada (dostępne w bibliotece szkolnej) oraz jego życiorys, dorobek pisarski oraz słynne cytaty,
- "Drugie życie książki", w wyniku, której biblioteka otrzymała kilkadziesiąt książek a darczyńcy otrzymali pamiątkowe podziękowania,
- wystawy nowości książkowych wydawniczych oraz czasopism zakupionych przez szkołę. Zamieszczano na stronie internetowej szkoły i Facebooku wykazy zakupionych nowości książkowych i czasopism. Również podczas lekcji bibliotecznych promowano bibliotekę i czytelnictwo.
Uatrakcyjniono warunki lokalowe biblioteki w celu zachęcenia do korzystania z estetycznego lokalu. Kontynuowano wdrażanie systemu Mol, wraz z zakupem skanera i kodów kreskowych pomocnych przy działaniach związanych z automatyzacją udostępniania zbiorów. W ramach działań polegających na uatrakcyjnieniu księgozbioru dokonano selekcji zbiorów w celu usunięcia nieaktualnych lub zaczytanych materiałów bibliotecznych, wraz z równoczesnym zakupem nowości wydawniczych, co spowodowało, że księgozbiór stał się aktualny i atrakcyjny dla czytelników. Szkoła rozszerzyła ofertę czasopism o dwie nowe prenumeraty czasopism: Zdrowie i English Matters. Wszystkie akcje miały na celu rozbudzenie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni, zdobywanie wiedzy, promocję biblioteki, jako instytucji kultury i spędzania czasu wolnego z książką.
W ramach działań związanych z promocją czytelnictwa szkoła zorganizowała spotkanie z rodzicami, podczas którego omówiono wpływ rozwoju czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Omówiono min.:
- jak czytanie rozwija i uczy koncentracji,
- jak pomaga w zrozumieniu innych ludzi,
- jak literatura wywiera wpływ na rozwój emocjonalny,
- jak czytanie rozwija myślenie, język i słownictwo, doskonali pamięć i koncentrację.
Wszystkie oddziały wzięły udział w projektach edukacyjnych promujących czytelnictwo z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Zrealizowano następujące projekty: "Kobiety i historia od niewidzialności do sprawczości", "Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego" uniwersalna wymowa utworu", "Moda na czytanie", "Rok szkolny z lekturą", "Młode talenty literatury i sztuki", "Transformacje", "Kobieta w historii", "Zrozumieć świat", "Porozumienie bez przemocy. Literatura Z. Żuczkowskiej, J. Julla i M. Rosenberga". Wszystkie zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi i zachęcały do lektury (w tym czytania lektur szkolnych). W ramach działań młodzież uczestniczyła również w spektaklach teatralnych pt. „ Inny Świat” na podstawie powieści Gustawa Herlinga – Grudzińskiego i „Pan Tadeusz” na podstawie epopei Adama Mickiewicza. Omówienie najciekawszych projektów:
"Kobiety i historia od niewidzialności do sprawczości", oraz "Kobieta w historii". Podstawą koncepcją projektu było założenie, że kobiety stanowią grupę, której tożsamość i miejsce w historii były w dużym stopniu determinowane przez płeć kulturową, a zatem na konieczność zerwania z tradycją marginalizacji doświadczenia kobiet, usuwania ich z obszaru badań historiografii, jako nieznaczących na mapie dziejów. Odwołano się do bardzo zróżnicowanego rozumienia historycznego wymiaru losu kobiet. Nie zabrakło studiów zapomnianych, wypartych kulturowo losów wybitnych kobiet, a także tekstów, sytuujących się nie na poziomie pierwszoplanowych, dramatycznych zdarzeń, ale w planie rodzinnym, lokalnym, wspólnotowym. Omówiono również sylwetki kobiet, które trwale zapisały się w historii Polski i Europy. Podsumowaniem projektu było napisanie przez uczniów prac pisemnych i wygłoszenie ich, o jednej z wybranych postaci na podstawie literatury wypożyczonej z biblioteki szkolnej, co miało na celu zapoznanie się z nowymi pozycjami książkowymi z działu: historia, biografia i Silezjana;
- "Moda na czytanie" i "Rok szkolny z lekturą". Celem projektów było, aby młodych odbiorców wychować w tradycji literackiej, zachęcać do lektury tych, którzy nie czytają książek, pozyskać nowych fanów książek, a co za tym idzie odwrócić niekorzystny proces mówienia o czytelnictwie w aspekcie fatalnych statystyk, wprowadzić na stałe modę na czytelnictwo, tak aby czytanie kojarzyło się z ciekawym stylem życia, a nie obowiązkową nudną lekturą, udowodnienie, że książka to nie bibelot ale treść wciąż żywa i budząca emocje. Uczestnicy mogli wypożyczyć interesujące ich książki, zrecenzować je pisemnie lub w innej wygodnej formie, opowiedzieć o ulubionych lekturach lub przedstawić swoje opinie o książkach;
- "Młode talenty literatury i sztuki". Cele projektu: przygotowanie i wdrożenie do odbioru kultury i świadomego w niej uczestnictwa, rozwijanie potrzeby stałego kontaktu z kulturą, zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury, uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki, odkrywanie młodych talentów poetyckich, prozatorskich, aktorskich. Podczas zajęć zaprezentowano dzieła młodych twórców literatury i sztuki. Uczestnicząca młodzież rozmawiała na temat sztuki literatury i sztuki współczesnej oraz podjęła dyskusję nt. słów Josepha Beuysa Każdy jest artystą;
- "Porozumienie bez przemocy. Literatura Z. Żuczkowskiej, J. Julla i M. Rosenberga". Cele: Przedstawienie idei Porozumienia bez przemocy, omówienie kontaktu poprzez cztery kroki, pomoc w wyrażaniu bólu i odkrycia potrzeb, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Podczas zajęć uczestnicy poznali najnowszą literaturę i teorią psychologiczną. Zostali zachęceni do otworzenia scenek dialogu poprzez Model Czterech Kroków.
Szkoła dostosowała organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności poprzez zmianę w regulaminie biblioteki i umożliwienie uczniom wypożyczania książek na okres ferii i wakacji. Modyfikacja miała również na celu możliwość dostępu do materiałów bibliotecznych dla uczniów niepełnosprawnych i chorych.
W zakupach książek zostały uwzględnione potrzeby uczniów niepełnosprawnych.Po konsultacjach z uczniami niepełnosprawnymi i pedagogiem szkolnym zakupiono książki psychologiczne, pomagające pomóc w leczeniu depresji i innych chorób min.:
1.Gmitrowicz Agnieszka. Ryzyko samobójstwa u młodzieży. Warszawa, 2017.
2.Kendall Philip C. "Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży". Sopot, 2015.
3.Komorowska Agata. "Depresjologia". Poznań, 2017.
4.Larsson Liv. "Porozumienie bez przemocy w związkach". Warszawa, 2016.
5. Pawlikowska Beata. "Narkotyki, anoreksja i inne sekrety". Warszawa, 2016.
6. Pralong Joel, "Mój ojciec mnie boli". Poznań, 2015.
7. Preiβmann Christine. "Asperger". Sopot, 2017.
8. Rosenberg Marshall B. "Porozumienie bez przemocy". Warszawa, 2017.
9. Shanker Stuart. "Self – Reg". Warszawa, 2016.
10. Vujicic Nick, "Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń". Wrocław, 2012.
Biblioteka po zrealizowaniu programu dysponuje księgozbiorem aktualnym i atrakcyjnym dla młodego czytelnika. Wszystkie działania szkoły podjęte w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozwolą ukazać bibliotekę szkolną, jako nowoczesną jednostkę, która służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, naukowych i rozrywkowych jej czytelników.
Działania podjęte w ramach współpracy w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną
Szkoła podjęła współpracę z innymi instytucjami kultury w środowisku lokalnym. Kontynuowała współpracę z Biblioteką Miejską w Cieszynie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - Filia w Cieszynie. Biblioteka szkolna promowała działalność Biblioteki Miejskiej min. poprzez zorganizowanie wycieczki uczniów do biblioteki publicznej, podczas której uczniowie zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z jej działalnością i zbiorami. Szkoła promowała ofertę Muzeum Śląska Cieszyńskiego a uczniowie z niej korzystali. Formy współpracy:
- udział w debacie zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie Co nas łączy jako wspólnotę? Co możemy zrobić, by wzmocnić to, co na łączy,
- uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Miejską i Książnicę Cieszyńską (udział w spotkaniach autorskich, spotkaniach z podróżnikami, wystawach, lekcjach bibliotecznych),
- uczniowie pomagali w pracach związanych z porządkowaniem księgozbioru po pożarze biblioteki miejskiej,
- pedagog szkolny i uczniowie w ramach akcji Bajki, które leczą, czytali bajki pacjentom oddziału pediatrycznego w szpitalu powiatowym,
- udział nauczycieli w konferencji Książka, rodzina, nowe media. Budowanie poczucia własnej wartości, współorganizowanej przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie,
- uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w ramach cieszyńskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy – "Praca w środowisku pozaszkolnym". Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, podczas której dokonano wymiany doświadczeń, a także podjęto plany dalszej współpracy, zwiedzono Plenerową wiślańską bibliotekę w Parku Kopczyńskiego. Spotkanie było połączone z wystawą poezji absolwentki liceum ogólnokształcącego w Wiśle,
- uczniowie zaprezentowali prace plastyczne w konkursie literatura H. Sienkiewicza w oczach młodzieży, której współorganizatorem była Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - Filia w Cieszynie.
Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Dom Narodowy w Cieszynie: w obchodach Święta Niepodległości, uroczystościach rocznicowych Pod Wałką, „Balu aniołów”, wystawie „Tutaj jesteśmy". Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w kursach i wystawach (Gościnność, Graduation Projects 2016) organizowanych przez Zamek Cieszyn. Współpraca (którą szkoła będzie kontynuować) między instytucjami kultury przyczynia się promocji czytelnictwa, pozwala młodzieży uczestniczyć w kulturze bez ponoszenia kosztów finansowych, zapoznaje z bogatą ofertą kulturalną, pozwoli poznać artystów, literatów, naukowców, przyczynia się do promocji instytucji kultury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.