X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38853
Dział: Przedszkole

Plan pracy na grudzień z dziećmi 5 i 6 letnimi

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY IV (DZIECI 5 i 6 LETNIE)
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018r.

Tematyka:
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
2. Idzie zima ze śniegiem.
3. Idą święta.
4. Żegnamy stary rok - witamy nowy rok.

Tematyka
Formy realizacji
Pomoce i literatura Obszar
z podstawy program.
Ad.1.
03.XII.2018r.
Poniedziałek

1. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań – dziecko swobodnie wypowiada się na tematy bliskie i codzienne w kontaktach z rówieśnikami.
2. Ćwiczenia oddechowe „Małymi krokami w przeszłość”.
3. Ślady przeszłości – oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat
z dawnych lat. Czytanie fragmentów, które interesują dzieci.
4. Ćwiczenia poranne – zestaw nr 13.
5. Poznajemy historię lalki – rozmowa inspirowana zagadką. Wprowadzanie
w świat techniki i jej rozwój na przestrzeni lat; porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności.
Odkrywanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
i modeli słów: lalka, Lola. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter
i wielkich liter.
6. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Słuchanie piosenki Świat sprzed milionów lat. Dzieci poznają słowa i melodię piosenki. Wspólne śpiewanie piosenki „Mikołaj”. Zabawy rytmiczne.
7. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej – Poszukuję schronienia. Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym. Poszukiwanie i opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie drzew, krzewów
i traw w różnych porach roku.
8. Zabawa ruchowa z balonem – Odbij balonik.
9. Praca z kartą pracy: Odszukiwanie i odczytywanie ukrytych imion.
Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego, uzupełnianego nazwami obrazków.
10. Zabawy swobodne w wybranych kącikach – dzieci zachowują ciszę i porządek
w sali podczas zabaw swobodnych.

kubeczki jednorazowe
książki

przewodnik cz.2, s.111

różne lalki, obrazki lalek
karta pracy nr 56

chusta animacyjna

balon
Karta pracy nr 48/58
III.8.9

IV. 2
IV. 19

I. 5. 8
IV. 5
IV. 11
IV.4. 8

IV.7
IV. 1

I. 4. 5
II. 11
III. 2. 4
IV. 18
I. 4. 5. 8
IV. 4. 9

I. 7
Ad.1.
04.XII.2018r.
Wtorek

1. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań- dziecko przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
2. Dinozaur na obrazku – kolorowanie rysunku, przygotowanie i układanie puzzli.
3. W lesie jurajskim – ćwiczenie pamięci. Zapamiętywanie szczegółów obrazków.
Rozmowa na temat powstawania węgla. Pokaz różnego rodzaju węgla.
4. Zabawy z językiem angielskim.
5. Zabawa plastyczna „Czapka Górnika”. Wykonanie z kartonu i bibuły czapek górniczych – dzieci rozwijają sprawność manualną.
6. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu. Potrafią dostosować ubiór do pogody i pory roku. Ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu.
7. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przenieś bryłkę.
8. Słuchanie Miotlarza – ludowego tańca śląskiego. Zabawa przy muzyce. Poznawanie tradycyjnych strojów śląskich.
9. Opowieść o dinozaurach – obrazowanie tekstu grą na instrumencie.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dziecko obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

kolorowanka dinozaura

węgiel

karton, bibuła, klej, nożyczki

nagranie
ilustracje
instrumenty muzyczne
przewodnik s.128
II. 1. 4

I. 7
IV. 11
IV. 9
IV. 21
IV. 8. 11

I. 4. 5. 8

I. 5

IV. 7
III. 8
Ad.1.
05.XII.2018r.
Środa

1. Swobodne zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci – dzieci porozumiewają się podczas zabawy umiarkowanym głosem.
2. W poszukiwaniu grudki węgla – odnajdywanie wyciętych z papieru grudek węgla
o takim samym kształcie.
3. Praca indywidualna z dzieckiem.
4. Z wizytą pod ziemią – praca z obrazkiem, inspirowana opowiadaniem
S. Karaszewskiego Węgiel. Poznawanie historii węgla; pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika; budzenie szacunku dla pracy górnika; wzbogacanie słownictwa.
5. Podróż do kopalni – zajęcia matematyczne. Utrwalanie wiedzy na temat kopalni; określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski; porównywanie liczebności zbiorów; wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
6. Spacer po najbliższych okolicach przedszkola – doskonalenie poprawności chodzenia w parach. Dziecko zachowuje bezpieczeństwo podczas spaceru.
7. Systematyczne pełnienie dyżurów przez dzieci w wybranych kącikach i przy nakrywaniu do posiłków. Dzieci znają obowiązki dyżurnego.
8. Zabawa ruchowa z piłką, z elementem współdziałania – Piłka
dołem.
9. Jadą, jadą wagoniki – wykonywanie wagoników z pudełek po zapałkach. Formowanie z krepiny bryłek węgla.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci myślą o potrzebach innych dzieci, dzielą się zabawkami, rozróżniają emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne.

ilistracje, kolorowanki

książka s.28-29
ilustracje

karta pracy nr 54/64

piłka

pudełka po zapałkach, papier kolorowy, nożyczki
III. 9
II. 9
IV. 11. 18

IV. 2. 5. 9
IV. 20

IV.2. 5. 8. 12 IV. 15. 18

I. 4

I. 3

I. 4. 5
III. 2
IV.8. 15

II.1. 2. 6
Ad.1.
06.XII.2018r.
Czwartek

1. Zabawa dowolna według zainteresowań dzieci - zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych.
2. Oglądanie obrazka przedstawiającego zaprzęg Świętego Mikołaja. Układanie zdań związanych z obrazkiem. Liczenie słów w zdaniu.
3. Renifery z zaprzęgu Świętego Mikołaja – poznawanie imion reniferów ciągnących zaprzęg Świętego Mikołaja. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Kolorowanie rysunku przedstawiającego postać Rudolfa. Słuchanie ciekawostek
o Rudolfie.
4. Prezenty dla Mikołaja – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem
P. Beręsewicza List od Świętego Mikołaja. Rozwijanie sprawności manualnej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
5. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem skoku Skok do fabryki zabawek. Obserwowanie gleby w ogrodzie przedszkolnym. Próba rysowania patykiem na ziemi.
6. Zabawy z językiem angielskim.
7. Zabawa odprężające przy muzyce relaksacyjnej ,,Co dostanę od Mikołaja”?. Dzieci wyciszają emocje, słuchają muzyki klasycznej. Opisują co czuły słuchając muzyki.
8. Spotkanie z Mikołajem. Dzieci śpiewają piosenki, recytują wiersze dla Mikołaja. Wspólna zabawa Mikołaja z dziećmi. Dzieci w spokoju oczekują na prezenty.
9. Zabawy ruchowa z elementem czworakowania „Zaprzęg Św. Mikołaja”.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko układa puzzle, konstruuje ciekawe budowle z klocków.

obrazek

kolorowanka renifer Rudolf

przewodnik s.130
kolorowanka- Mikołaj,
papier kolorowy

nagranie
III. 4

IV. 2. 9. 15

I. 7
IV. 2

I. 7
IV. 8

I. 4. 5. 7
III. 4. 5

IV. 7

IV. 1. 2. 3
II. 3

I. 5
IV.11
Ad.1.
07.XII.2018r.
Piątek

1. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
2. Przygotowanie wystawy dinozaurów. Odnajdywanie w książkach obrazków przedstawiających dinozaury. Opisywanie wyglądu dinozaurów.
3. Praca z kartą pracy: Poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów. Rysowanie drogi dinozaura do gniazda.
4. W świecie dinozaurów – słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dinozaury
w przedszkolu. Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, na temat dinozaurów.
5. Zajęcia umuzykalniająco-taneczne: „Jesienny koncert” – dzieci uczestniczą
w koncercie, zachowują ciszę, oglądają grę na instrumentach muzycznych i popisy wokalne dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej.
6. Spacer do lasu w celu poszukiwania paproci. Dzieci wiedzą jak wygląda paproć, wiedzą że w czasach gdy żyły dinozaury także takie rośliny występowały. Dziecko dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji
estetycznej.
7. Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Skok w przeszłość.
8. Odcisk dinozaura – odciskanie w plastelinie figurki dinozaura.
9. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawę z wykorzystaniem piłki – Wesołe dinozaury.
10. Zabawy dowolne w kącikach – dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwraca uwagę na indywidualne potrzeby innych dzieci.

figurki dinozaurów, książki
Karta pracy 51/61

ilustracje
przewodnik s.116

plastelina
piłka
II. 2

IV. 5. 9. 19

IV. 3. 5. 8

IV.2. 6. 18

IV. 1. 7
II. 9

I. 4
IV. 18

I. 4. 5
IV. 8
I. 5. 9

III. 7
Ad.2.
10.XII.2018r.
Poniedziałek

1. Zabawy swobodne w wybranych kącikach. Dziecko pamięta o odłożeniu zabawki na swoje miejsce.
2. Oglądanie reprodukcji malarskich. Porównywanie krajobrazów – jesiennego
i zimowego.
3. Zabawa kształtująca spostrzegawczość i pamięć – Co się zmieniło?
4. Ćwiczenia poranne – zestaw nr 14.
5. Domy pobielone śniegiem – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka. Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematu
i modelu słowa domy. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
6. Zajęcie umuzykalniająco-taneczne: Zabawy przy piosence ,,Jadą sanie”.
Dzieci ruchem ilustrują piosenkę. Nauka kolęd i pastorałek - przygotowanie do Jasełek. Dzieci poznają słowa i melodie kolęd.
7. Spacer w okolice lasu- dzieci obserwują krajobraz w zimowej szacie. Potrafią dostosować ubiór do pory roku.
8. Zabawa ruchowa bieżna Sanna.
9. Zabawa ,,Cykl pór roku” – Ty, ja, świat, scenariusz 23 wg teorii L. Wygotskiego. Dziecko wie, że są 4 pory roku, które następują po sobie w cyklach. Potrafi połączyć typowy obrazek z porą roku. Wymieniają, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko komunikuje się
z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystuje komunikaty werbalne i pozawerbalne.

reprodukcje obrazów (wyprawka)
obrazki
przewodnik s. 135
obrazki, napisy, kartoniki białe, niebieskie, czerwone
karta pracy 69,70

Kalendarz muzyczny

„Klucz do uczenia się”
I. 7

IV. 9. 18

IV. 9
I. 4. 5. 8
IV. 2. 5. 6. 9
IV. 4. 8

IV. 7

I. 4. 7
IV. 18
II. 11
I. 4. 5. 8
IV. 9. 18

III. 9
Ad.2.
11.XII.2018r.
Wtorek
1. Zabawy dowolne –wdrażanie dzieci do w miarę samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Dzieci próbują przewidywać skutki swoich zachowań.
2. Przeglądanie zgromadzonych albumów o zimie. Wykonanie zimowej dekoracji sali. Wspólne podejmowanie decyzji.
3. Ćwiczenia oddechowe „Śniegowe gwiazdki” – dzieci dmuchają na śniegowe gwiazdki, regulują fazę wdechu i wydechu.
4. Zabawy z językiem angielskim.
5. Zabawa plastyczna ,, Nadeszła zima” - malowanie farbami i pastą do zębów na kartkach o różnej fakturze z wykorzystaniem utworu A. Vivaldiego ,,Zima” i opowiadania M. Czerkawskiej ,,W lesie biało”. Rozmowa na temat oznak zimy. Dziecko wypowiada się na temat oznak zimy. Zna jej symbole. Rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat. Dziecko poznaje nową technikę plastyczną.
6. Ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw V wg K. Wlaźnik. Dzieci rozwijają ogólna sprawność ruchową, bezpiecznie bawią się.
7. Zabawa ruchowa Dookoła bałwanka. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
8. Ćwiczenie techniczne Gwiazdki śniegowe. Rozwijanie sprawności manualnej. Dalsze dekorowanie sali.
9. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Odgłosy zimy.
10. Zabawy dowolne- zachęcenie dzieci do posługiwania się umiarkowanym głosem, grzecznego zwracania się do innych.

albumy

papierowe śniegowe gwiazdki

nagranie A. Vivaldii ,,Zima”, wiersz, kartki, pasta do zębów

K. Wlaźnik
„Wychowanie fizyczne
w przedszkolu.”

pacynka bałwanka, biała włóczka
nożyczki, białe kartki
II. 7

IV. 19
III. 2. 5
IV. 8
IV. 2
IV. 21
IV. 7. 8. 9

I. 4. 5. 8. 9

I. 5
I. 7
IV. 8
IV. 2
III. 9
Ad.2.
12.XII.2018r.
Środa

1. Zabawy swobodne – dziecko przestrzega zasad panujących podczas zabawy,
wie, że po skończonej zabawie należy odłożyć zabawkę na miejsce.
2. Zabawa słownikowa Biały za białego. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań, stosowanie przynajmniej dwóch przymiotników.
3. Ćwiczenie grafomotoryczne Piruety na lodowisku.
4. Bałwankowa rodzina – zajęcia matematyczne. Przekazywanie informacji
w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli); rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania i czerpania radości ze wspólnej zabawy; rozwijanie umiejętności matematycznych; utrwalanie umiejętności liczenia. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
5. Zimowe czary – zabawy badawcze. Określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy; pobudzanie zmysłów; badanie
i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu; rozwijanie umiejętności uważnego prowadzenia obserwacji i formułowania wniosków.
6. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym. Dzieci wiedzą że należy przebywać na świeżym powietrzu, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę.
7. Improwizacja ruchowa Śnieg.
8. Zabawa rozwijająca koncentrację oraz spostrzegawczość wzrokową – Zamieć śnieżna. Zdobywanie informacji na temat zamieci śnieżnej. Składanie z elementów obrazków przedstawiających zimowe zabawy dzieci (dzieci 5-letnie). Układanie wyrazów z poznanych liter (6-letnie).
9. Praca indywidualna z dzieckiem.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko wczuwa się w emocje
i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

biały przedmiot

biała kartka z narysowanym wzorem, koszulka, mazak
przewodnik, s. 152
sylwety bałwanów

napisy, woda, lód z zamrażalnika, słoiki

koperty z obrazkami, literami
przewodnik s.147
I. 7

IV. 2. 5

I. 7
III. 5
IV. 2. 5. 9
IV. 12. 15

IV. 5. 8. 13.18

IV. 1
IV. 18
IV. 4. 9. 11

II.9
Ad.2.
13.XII.2018r.
Czwartek

1. Zabawy dowolne – dzieci rozpoznają i nazywaja podstawowe emocje, szanują emocje swoje i innych osób.
2. Zabawa słownikowa w kole – Ułóż zdanie. Formułowanie dłuższych wypowiedzi, poprawnych pod względem gramatycznym.
3. Zabawa rozwijająca percepcję słuchową – Zimowa orkiestra.
4. Sekret bałwana – historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem
M. Strękowskiej - Zaremby „Sekret bałwana”. Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy; rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań; rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego; utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
5. Zabawy z językiem angielskim.
6. Zabawy na świeżym powietrzu: odczytywanie temperatury na termometrze, ubieranie się stosownie do pogody. Zabawa Gdzie ukrył się bałwanek? Posługiwanie się określeniami dotyczącymi kierunku i położenia. Wykonywanie czynności porządkowych. Odśnieżanie ścieżek, usypywanie górki ze śniegu.
7. Zabawa ruchowa Hokej na lodzie.
8. Zabawa matematyczna – Na górce.
9. Zabawy konstrukcyjne z użyciem plastikowych kubeczków – Lodowy zamek pani Zimy. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz precyzji ruchów.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań- dziecko potrafi ocenić swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała
z dziećmi w zabawie.

obrazki

obrazki, instrumenty muzyczne

historyjka obrazkowa
przedmioty

krążki, laski gimnastyczne
obrazek, sylwety
plastikowe kubeczki
II. 1. 2

IV. 2

IV. 7
IV. 2. 5. 9. 14 IV. 15. 18

IV. 21
I. 4. 5. 7
III. 2. 4
IV. 14

I. 5
IV. 14
I. 6

III. 5. 6. 7
Ad.2.
14.XII.2018r.
Piątek

1. Zabawy dowolne- zachęcenie dzieci do dzielenia się atrakcyjną zabawką przyniesioną z domu.
2. Zabawa Karta z bałwankiem. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
i pamięci.
3. Praca z kartą pracy: Ozdabianie rysunków bałwanków tak, aby każdy był inny.
4. Zimowe zabawy – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Podwórkowa olimpiada. Wzbogacanie wiedzy na temat zimowych dyscyplin olimpijskich; ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.
5. Zajęcie umuzykalniająco-taneczne: Zabawy przy piosence ,,Jadą sanie”.
Dzieci ruchem ilustrują piosenkę. Nauka kolęd i pastorałek - przygotowanie do Jasełek. Dzieci poznają słowa i melodie kolęd. Wspólny śpiew kolęd.
6. Spacer w okolice lasu- dzieci obserwują krajobraz w zimowej szacie. Potrafią dostosować ubiór do pory roku.
7. Opowiadanie relaksacyjne przy muzyce klasycznej. Dzieci leżą na plecach
z zamkniętymi oczami, nauczycielka opowiada im krótką historyjkę o chmurce, która wędruje po niebie, następnie dzieci mówią ,co czuły będąc chmurką.
8. Taniec śnieżynek – reagowanie na muzykę graną z różnym natężeniem.
9. Ćwiczenia spostrzegawczości. Składanie w całość pociętych na części obrazków: czapki i rękawiczek.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dziecko przedstawia swoje emocje i uczucia podczas zabaw, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.

sylwety bałwanków

Karta pracy 66
przewodnik s.148
obrazki, napisy

opowiadanie

białe wstążki, nagranie
obrazek (puzzle)
III. 5

IV. 9. 11

IV. 8
III. 5
IV. 5. 15. 18

IV. 7

IV. 18
II. 11
IV. 6. 7

IV. 7
IV. 11

II. 4
Ad.3.
17.XII.2018r.
Poniedziałek

1. Zabawa dowolne wybraną zabawką, indywidualne rozmowy, zachęcanie dzieci do podejmowania zabawy. Dziecko samodzielnie podejmuje zabawę.
2. Oglądanie obrazków o tematyce świątecznej. Zorganizowanie gazetki tematycznej i kącika świątecznego. Zachęcanie do kolekcjonowania pocztówek świątecznych.
3.Ćwiczenia słuchowe Wszystko co świąteczne. Wzbogacanie słownictwa o słowa związane ze świętami.
4. Ćwiczenia poranne – zestaw nr 15.
5. Już niedługo święta – rozmowa inspirowana obrazkiem. Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; obmyślanie niespodzianek dla innych.
Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
i modeli słów: ramka, Romek. Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie.
6. Zajęcie umuzykalniająco - taneczne: Słuchanie piosenki Idą święta. Dzieci poznają słowa i melodię piosenki. Wspólny śpiew kolęd. Zabawy rytmiczne.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zwracanie uwagi na witryny sklepowe ozdobione świątecznymi dekoracjami. Oglądanie udekorowanych domów.
8. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa Zaprzęg Mikołaja.
9. Zabawa badawczo-konstrukcyjna Stroiki świąteczne. Pobudzanie zmysłów.
10. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

pocztówki, obrazki

przewodnik, s. 157

przewodnik s. 159
obrazki, napisy, kartoniki białe, niebieskie, czerwone
karta pracy 83, 84

janczary, czerwona czapka
II. 4

III. 2
IV. 9. 19

IV. 2. 6

I. 4. 5. 8
IV. 2. 5. 15

IV. 4

IV. 7

I. 4. 5
II. 11
III. 4
I. 4. 5. 8
IV. 1. 11. 13
Ad.3.
18.XII.2018r.
Wtorek

1. Zabawy dowolne – dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.
2. Wykonanie wystawy kart świątecznych. Opisywanie obrazków. Wyodrębnianie powtarzających się motywów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Stawianie domków z kart.
3. Samodzielne wykonanie puzzli Pocztówki świąteczne. Ćwiczenie mięśni rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
4. Zabawy z językiem angielskim.
5. Zabawa plastyczna,, Papierowa choinka”- wykonanie choinki techniką origami
(z kół). Zapoznanie ze sposobem wykonania choinki. Dziecko poznaje nową technikę plastyczną.
6. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
7. Zabawa ruchowa Małe bombki i duże bombki. Eksponowanie
figur w układzie szeregowym, odgadywanie wprowadzonych zmian.
8. Ćwiczenia grafomotoryczne Wzory na bombce.
9. Orkiestra – ćwiczenie z zakresu techniki ruchu, rozwijające sprawność palców
i dłoni.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

karty świąteczne

obrazki (puzzle)

papier kolorowy,
sylweta choinki, nożyczki, klej

przewodnik, s. 174
karta pracy

III. 7

IV. 1. 2. 9

I. 9
IV. 11
IV. 21
IV. 8

I. 4. 5. 8

I. 5

I. 7
IV. 8
I. 7
IV. 7
III. 8
Ad.3
19.XII.2018r.
Środa
1. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Dziecko potrafi przywitać się
z dziećmi i pracownikami przedszkola.
2. Oglądanie obrazków przedstawiających tradycyjne potrawy wigilijne. Wykonanie stojących sylwet potraw.
3. Zabawa słuchowa Ile razy zagrałam?
4. Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematyczne. Poznawanie nazw dni tygodnia; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia; stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu; posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.
5. Łańcuch z kolorowych serduszek – zajęcia techniczne. Rozwijanie sprawności manualnej.
6. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna – Zimowy berek i sopelki. Zabawa Rozgrzewamy się na mrozie.
7. Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Celuj śnieżką, z wykorzystaniem papierowych kul.
8. Ćwiczenie plastyczne Moja kartka świąteczna. Rozwijanie pomysłowości
i wyobraźni. Budowanie dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi. Samodzielne redagowanie życzeń.
9. Pajacyki choinkowe – wyrabianie poczucia metrycznego.
10. Zabawy swobodne – dziecko potrafi kulturalnie włączyć się do zabaw kolegów.

obrazki, sylwety potraw
bębenek, drewienka

przewodnik s.176
karta pracy 78/92

wyprawka, karta 15, nożyczki, klej

kartki, nożyczki, ozdoby, klej
II.5

IV. 1. 8. 9

IV. 7. 15
IV. 5. 11. 12 IV. 15, 16

I. 7
IV. 8
I. 4. 5

I. 5

IV. 1. 5. 8

IV. 7
III. 9
Ad.3.
20.XII.2018r.
Czwartek

1. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko chętnie bierze udział
w zabawie z innymi dziećmi; nawiązuje przyjaźnie.
2. Ćwiczenie zręcznościowe Sznureczki. Rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie drobnych mięśni dłoni.
3. Rysowanie bombek, gwiazdek, drzewek iglastych i łańcuchów według polecenia. Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych (praca z kartą pracy).
4. Przy wigilijnym stole – rozmowa inspirowana obrazkiem. Zapoznanie z kolejną tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia – przygotowywania uroczystej kolacji – wigilii; dzielenie się posiadanymi wiadomościami oraz spostrzeżeniami na temat wyglądu świątecznego stołu; poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
5. Zabawy z językiem angielskim.
6. Spotkanie wigilijne. Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych. Wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń świątecznych. Dzieci uczestniczą
w wigilii, dzielą się opłatkiem z innymi dziećmi, nauczycielami i pracownikami przedszkola.
7. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
8. Zabawa ,,Sosnowe igły” - Od bazgrania do pisania scenariusz nr10 wg teorii
L. Wygotskiego. Dzieci umieją namalować ,,Ostre, poszarpane linie”. Doskonalą sprawność manualną.
9. Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki – Zbliżają się święta.
10. Zabawy dowolne w sali – dziecko potrafi pożegnać się z kolegami
i pracownikami przedszkola.

duży karton, paski bibuły, klej
Karta pracy 75/89

obrazki
przewodnik, s.169

opłatek, pismo święte

„Klucz do uczenia się”

rymowanka
III. 5

I. 7. 9

I. 7
IV. 8
III. 8
I. 7
IV. 2. 5. 9

IV.1. 6

I. 4. 5. 8

I. 9
IV. 8

I. 4. 5
II. 4
Ad.3.
21.XII.2018r.
Piątek

1. Zabawy dowolne - dziecko konstruuje budowle w kąciku klocków, dzieli się klockami z kolegami.
2. Kolorowanka wodna Choinka z prezentami.
3. Zabawa Ułóż tak, jak było. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci. Odtwarzanie podanej kolejności.
4. Ozdoby choinkowe – zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej Choinka. Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi w czasie przeszłym i czasie teraźniejszym; rozwijanie wrażliwości zmysłów; rozwijanie umiejętności planowania działań; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi.
5. Zajęcie umuzykalniająco - taneczne: Śpiewanie piosenki Idą święta. Dzieci znają słowa i melodię piosenki. Śpiew zbiorowy i indywidualny. Wspólny śpiew kolęd. Zabawy rytmiczne.
6. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem rzutu – Śnieżki. Wspólne przygotowanie choinki dla ptaków.
7. Masaż w parach ,,Świąteczne ciasto”. Dzieci relaksują się.
8. Zabawa ruchowa Łańcuchy choinkowe.
9. Zabawa z elementami ćwiczeń oddechowych – Prezent dla pluszowego misia.
10. Zabawy dowolne - dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwraca uwagę na indywidualne potrzeby innych dzieci.

klocki

wyprawka
ozdoby choinkowe

ozdoby
przewodnik, s.172

bębenek, nagranie
szary papier, gwiazdki, rurki, miś
I. 6

IV. 1
IV. 12

III. 2
IV. 2. 5. 11 IV. 12. 13. 14

IV. 7

I. 4. 5
II. 10

I. 5
IV. 2
III. 7
Ad.4.
27.XII.2018r.
Czwartek

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Dziecko przestrzega zasad bezpiecznej zabawy, wie, że nie należy zabierać zabawki koledze, stosuje słowa „proszę”, „dziękuję”.
2. Pisanie szlaczków lub wzorów litero podobnych po wykropkowanym śladzie – dzieci doskonalą sprawność manualną ręki wiodącej.
3. Ćwiczenia poranne – zestaw XIV według K. Wlaźnik.
4. Zabawa ,,Mija kolejny rok” – utrwalenie nazw czterech pór roku, nazw miesięcy; rozwiązywanie zagadek „Co do czego pasuje” – dziecko ćwiczy pamięć wzrokową poprzez skojarzenie obrazka z daną porą roku.
5. Zabawy z językiem angielskim.
6. Spacer do lasu – nasypanie ptakom nasion do karmnika, powieszenie słoninki dla sikorek. Dziecko czuje się odpowiedzialnie za los ptaków.
7. Systematyczne pełnienie dyżurów przy posiłkach i wybranych kącikach. Dzieci znają obowiązki dyżurnego.
8. W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” słuchanie opowiadania
,,O dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej. Dzieci poznają kolejne nazwy miesięcy, z uwagą słuchają opowiadania.
9. Zabawa taneczna z wykorzystaniem utworu ,,Akwarium z cyklu Karnawał zwierząt”- dzieci rozwijają wyobraźnię, ruchem ilustrują muzykę.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko układa puzzle, gra w gry planszowe, nawiązuje relacje rówieśnicze.

Karta pracy - szlaczki

K. Wlaźnik „Wychowanie fiz...”
zagadki, ilustracje

nasiona

opowiadanie

nagranie
III. 4. 5

I. 9
IV. 8
I. 4. 5. 8
IV. 16. 9. 11

IV. 21
I. 4
II. 10
I. 3

IV.6. 16

IV. 7

I.6
III. 1. 5
Ad.4.
28.XII.2018r.
Piątek
1. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań – dziecko swobodnie wypowiada się na tematy bliskie i codzienne w kontaktach z rówieśnikami.
2. Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza M. Konopnickiej ,,Zła zima”. Dzieci ćwiczą mięśnie warg na zgłoskach ,,hu –hu-ha”.
3. Zabawa pt ,, Tangramowa choinka”. Dzieci liczą wybrane figury geometryczne, układają choinkę według podanego wzoru, rozpoznają i nazywają wybrane figury geometryczne: kwadrat i trójkąt.
4. Słuchanie ciekawostek o tematyce przyrodniczej z książki M. Kownackiej ,,Razem ze słonkiem Zima”. Dzieci bogacą wiedzę na temat zimy.
5. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Śpiew znanych piosenek i kolęd. Dzieci doskonalą pamięć, pokonują lek przed występem. Zabawa ruchowo- taneczna ,,Zaprzęgi” przy piosence ,,Sanna”.
6. Spacer w okolice przedszkola. Dzieci obserwują zmiany w otoczeniu. Potrafią dostosować ubiór do pogody i pory roku. Samodzielnie ubierają się i rozbierają.
7. Z chętnymi dziećmi malowanie szlaczków falistych na większym kartonie. Dzieci doskonalą sprawność manualną.
8. Zabawa ruchowa ,,Powtarzamy kolejne ruchy”. Dzieci ćwiczą umiejętność zapamiętywania i odtwarzania szeregu ruchów.
9. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań - zwrócenie uwagi na właściwe korzystanie z zabawek. Dziecko obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

wiersz

figury geometryczne

M. Kownackiej ,,Razem ze słonkiem- Zima”

kredki, mazaki, karton
III. 9

IV. 2

IV. 12. 15

IV. 6

IV. 7
I. 4

I. 4
II. 11
I. 9
IV. 8

I. 5

III. 8
Ad.4
31.XII.2018
Poniedziałek

1. Zabawy swobodne – dziecko przestrzega zasad panujących podczas zabawy, wie, że po skończonej zabawie należy odłożyć zabawkę na miejsce.
2.,,Sztuczne ognie” – Od bazgrania do pisania scenariusz 23 – wg teorii
L. Wygotskiego. Wykonywanie i przekształcanie obrazu sztucznych ogni na nocnym niebie. Dzieci z uwagą słuchają nauczyciela i angażują się w zadania grupowe.
3.Zabawa w kole ,,Kto mnie woła?”. Rozwijanie słuchu.
4. Malowanie farbami na temat dowolny. Dzieci rozwijają wyobraźnię. Potrafią zapełnić całą powierzchnię kartki.
5. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Śpiew znanych piosenek i kolęd. Dzieci doskonalą pamięć, pokonują lek przed występem. Zabawa ruchowo- taneczna ,,Zaprzęgi” przy piosence ,,Sanna”.
6. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu, bezpiecznie bawią się.
7. Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Dzieci słuchają muzyki, a następnie rysują kredkami na temat tego , co czuły słuchając jej.
8. Zabawa ,,Co zniknęło”. Dzieci rozwijają pamięć, z uwagą czekają na swoją kolej.
9. Zabawy ze śpiewem w kole ,,Mało nas”, ,,Moja Ulijanko”, Jawor, Jawor”- dzieci wspólnie bawią się, odczuwają radość ze wspólnej zabawy.
10. Zabawy swobodne - zachęcenie dzieci do wykorzystania gier i układanek planszowych . Dzieci potrafią współpracować ze sobą.

„Klucz do uczenia się”

farby, kartki

nagranie

przedmioty

nagrania
III. 5
I. 7
IV. 8
IV. 5. 6

IV. 6
IV. 8

IV. 7

I. 4. 5. 8

IV. 7

IV. 5

IV. 7
I. 5
III. 1. 5

Kiermasz Bożonarodzeniowy – wspólne wykonywanie ozdób świątecznych (dzieci, nauczyciele, rodzice) – 17.12. 2018r.
Przedstawienie „Jasełka”- zajęcia otwarte dla rodziców e gr. IV.

Literatura:

1. K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
2. Z. Bogdanowicz „Zabawy dydaktyczne w przedszkolu”.
3. U. Smoczyńska Nachtman „Kalendarz muzyczny”.
4. M. Kownacka ,,Razem ze słonkiem - Zima”
5. „Olek i Ada”. Przewodnik metodyczny.
6. „Odimienna metoda nauki czytania i pisania” wg I. Majchrzak.
7. „Klucz do uczenia się” wg teorii L. Wygotskiego.

Współpraca z rodzicami:

 Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat osiągnięć i zachowania dziecka w przedszkolu.
 Aktualizowanie informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.
 Ekspozycje prac dzieci na tablicy.
 Pomoc rodziców w organizacji uroczystych Mikołajek - zakup prezentów przez Radę Rodziców.
 Zajęcia otwarte dla rodziców - „Jasełka”.
 Wigilia przedszkolna z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców.

Opracowała:
Agnieszka Białczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.