X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38789
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan wychowawczo-dydaktyczny na listopad dla grupy 5 latków

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C LISTOPAD 2018 ROKU dla grupy III „WIEWIÓRKI” 5 latki

nauczyciel: Martyna Wiśniewska

poniedziałek: mowa, ćw. gimnastyczna
wtorek: mowa, plastyka
środa: mowa, muzyka
czwartek: matematyka, ćw. gimnastyczne
piątek: plastyka, muzyka

I. Blok tematyczny: Polska – moja ojczyzna (05-09.11.2018)

OBSZARY EDUKACJI(tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej
Intelektualnej
Estetycznej
plastycznej
muzycznej

1. Ćwiczenia poranne zestaw nr 8 wg. Przewodnika metodycznego „Olek i Ada”
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5 wg Przewodnika metodycznego „Olek i Ada”– zmiana II
3.Na powietrzu:Zabawy z piłką, Przeskakiwanie obunóż przez narysowaną linię.
4.zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Obserwuję cię!”

1. O Lechu i białym orle – legenda M. Orłonia i J. Tyszkiewicza - rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, zapoznanie z mapą Polski i symbolami: godłem i flagą, rozumienie pojęć:„Polak”, „Polska”.
2. Co to jest Polska – wiersz C. Janczarskiego- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez wspólne wyjaśnianie pojęć: „Polak”, „Polska”, „język polski”, „hymn
3. O Koziołku, który chciał zobaczyć morze – konstruowanie gry planszowej -stwarzanie okazji do dostrzegania piękna i różnorodności polskiego krajobrazu, zapoznawanie dzieci ze sztuką ludową (tańcem, muzyką, strojem ludowym), utrwalanie wiadomości o Polsce.
4.W którym miejscu? – pojęcia matematyczne - kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania miejsca na kartce papieru, doskonalenie umiejętności tworzenia par przedmiotów, rozumienie i wykonywanie poleceń słownych.

1.Flaga Polski – zajęcia plastyczne (wyklejanka) -ćwiczenie pamięci odtwórczej, doskonalenie sprawności manualnych, utrwalanie znajomości kolorów i cech charakterystycznych godła Polski.
2.Ilustracja do legendy –rysowanie kredkami świecowymi - nabywanie umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej własnych wyobrażeń, utrwalenie znajomości legendy, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy.

1.Słuchanie hymnu polskiego – Mazurka Dąbrowskiego – określanie nastroju wysłuchanego utworu, kształtowanie świadomości przyjęcia właściwej postawy podczas śpiewania lub słuchania hymnu.2.Poznajemy oberka (Taniec W. Lutosławskiego) –rozszerzanie wiedzy z zakresu polskiej kultury narodowejpoprzez zapoznanie z polskim tańcem ludowym – oberkiem, uwrażliwienie na akcentw muzyce, rozwijanie umiejętności świadomego słuchania muzyki.

EWALUACJA, uwagi o realizacji planu:
OCZEKIWANE EFEKTY:Dziecko: interesuje się krajem ojczystym, zna mapę Polski i symbole: godło i flaga, rozumie pojęcia: „Polak”, „Polska”.· dostrzega piękno i różnorodność polskiego krajobrazu, · zna sztukę ludową (tańce, muzykę, strój ludowy), · doskonali umiejętność tworzenia par przedmiotów· nabywa umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej własnych wyobrażeń,· kształtuje świadomość przyjęcia właściwej postawy podczas śpiewania lub słuchania hymnu.· Zna polski taniec ludowy – Oberek

II. Blok tematyczny: Moja rodzina (12-16.11.2018)

OBSZARY EDUKACJI(tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej
Intelektualnej
Estetycznej
plastycznej
muzycznej

1. Ćwiczenia poranne zestaw nr 9 wg. Przewodnika metodycznego „Olek I Ada”- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zabawy
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5 wg przewodnika metodycznego „Olek i Ada”- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń N. – zapoznanie z nowymi zabawami i ćwiczeniami
3. Zabawy rozwijające wyobraźnię – Balonik – ćwiczenia oddechowe.
4. Podczas pobytu na placu zabaw zapoznanie z regulaminem placu zabaw oraz z instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw. III 5, III 75. Zachęcanie do przynoszenia do przedszkola zdjęć swoich bliskich, celem zrobienia wystawy

1. Wizyta pana Bałaganika – rozmowa inspirowana wierszem B. Kosmowskiej Dziwny lokator. I 7, IV 2, IV 5- rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie, wypowiedzi na określony temat
2. Rodzina jest najważniejsza – słuchanie baśni M. Strękowskiej-Zaremby Napój zapomnienia.II 9, III 5, III 6, IV 3, IV 5- wzbogacanie wiedzy o rodzinie- uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła
3. Poznajemy zawody – rozwiązywanie i układanie zagadek IV 5, III 2, IV 20- poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji- rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców
4. Zabawa dydaktyczna Meble z figur symetrycznych – zajęcia matematyczne IV 5, IV 11, IV 12, IV 15- utrwalanie nazw figur geometrycznych- rozwijanie kreatywności i pomysłowości

1. Praca plastyczna - wywoływanie efektu symetrii przez odbicie plamy atramentu. IV 8- rozwijanie kreatywności i pomysłowości- przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii
2. „Dzień z rodziną” wykonanie plakatu przy pomocy różnych pomocy plastycznychI 7, IV 8- wzbogacanie doświadczeń plastycznych- wykonywanie pracy zgodnie z instrukcją wspólnie z zespołem- kształcenie myślenia abstrakcyjnego dziecka

1. Nauka piosenki „Jak dobrze mieć rodzinę”- kształcenie umiejętności wokalnych- kształcenie pamięci długotrwałej- przezwyciężanie nieśmiałości poprzez wspólny śpiew
2. Zabawy przy piosence Jak dobrze mieć rodzinę. IV 7- rozwijanie umiejętności wokalnych- reagowanie zmianą ruchu na ustalone komendy

EWALUACJA, uwagi o realizacji planu:
OCZEKIWANE EFEKTY:Dziecko:- wypowiada się pełnymi zdaniami- wzbogaca doświadczenia plastycznych- wykonuje pracę zgodnie z instrukcją- kształci myślenie abstrakcyjne- wzbogaca wiedzę o rodzinie- uświadamia sobie istnienie wartości w życiu ludzi- dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła- wyjaśnia pojęcie drzewo genealogiczne, tworzy skrócone drzewo genealogiczne (trzy pokolenia swojej rodziny: babcia – dziadek, mama – tata, dzieci)- rozpoznaje i nazywa takie wartości, jak np.: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga- rozwija umiejętności wokalne- podaje informacje na temat zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji- łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny- śpiewa piosenkę- porusza się odpowiednio (po cztery osoby w kołach), w zależności od komendy- nazywa figury geometryczne- projektuje pokój przeznaczony do odpoczynku według własnego pomysłu- dostrzega w lusterku efekt odbicia i symetrii; rysuje osie symetrii prostokąta i koła; składa figury geometryczne wzdłuż osi symetrii-

III. Blok tematyczny: Mój dom (19-23.11.2018)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej
Intelektualnej
Estetycznej
Plastycznej
Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 5 zmiana II przewodnik metodyczny “Olek i Ada”
2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 10 wg. Przewodnika metodycznego „Olek i Ada”
3. Zabawa ruchowa kształtująca umiejętność współpracy w zespole – Który rząd zwycięży?
4. Zabawa ruchowa z el. Wspinania „Winda”

1. W moim rodzinnym domu – zabawy językowe połączone z rozwiązywaniem zagadek.III 2, IV 1, IV 2, IV 5- rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa o nazwy wykonywanych czynności - kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu
2. Przedszkole – nasz drugi dom – praca z obrazkiem na podstawie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Plan przedszkola. II 3, III 2, III 5, IV 8, IV 14- poznawanie zawodów: architekta, murarza- utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
3. Nasze domowe zwierzęta – rozmowa połączona z ćwiczeniami dramowymi. II 10, IV 1, IV 12, IV 15, IV 18- kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby- rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na określony temat- rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
4. Zabawa dydaktyczna Dekoratorzy wnętrz – zajęcia matematyczne.IV 2, IV 6, IV 12, IV 20- utrwalanie liczenia w zakresie 6- rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz- wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nich sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynnościdobieranie obiektów w kolekcje według ich przeznaczenia lub miejsca, w którym się zwykle znajdują

1. „Piękny dywanik do mojego pokoju” – wykonanie dywanu z kolorowej wełny- kształcenie umiejętności projektowania pracy plastycznej- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami- kształcenie umiejętności przyklejania wełny do kartonu
2. „Mój dom tam, gdzie moja rodzina” wykonanie kolażu z przyniesionych przez dzieci zdjęć rodzinnych- kształcenie umiejętności wycinania małych elementów- wdrażanie do tworzenia pracy z elementów teoretycznie do siebie niepasujacych

1. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Magiczne miejsce. IV 7- ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu- wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał
2. Instrumentacja piosenki Magiczne miejsce. IV 7- utrwalanie znajomości nazw instrumentów perkusyjnych: bębenka, tamburyna, grzechotek, trójkąta- próby grania akompaniamentu do piosenki na instrumentach perkusyjnych

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym; wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę- rozwiązuje zagadki: słuchowe, dotykowe, pantomimiczne- wyjaśnia, na czym polegają zawody – architekta i murarza- stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, między; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, nadole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, po lewej stronie, drugi od góry, po lewej stronie u góry- wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo)- wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt; wyjaśnia znaczenie pojęć: odpowiedzialność, znęcanie się nadzwierzętami; omawia znaczenie powiedzeń o zwierzętach- wymienia zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt; właściwie reaguje w razie zaatakowania go przez psa- wie, na czym polega aranżacja wnętrz; poznaje zawód dekoratora- nazywa poszczególne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, wymienia występujące w nich sprzęty oraz wykonywane tam czynności- dobiera obiekty w kolekcje według ich przeznaczenia lub miejsca, w którym się zwykle znajdują- przelicza w zakresie 6- tworzy prace plastyczne z gotowego materiału- potrafi zaplanować i zaprojektować prace plastyczną- zna instrumenty perkusyjne i potrafi na nich zagrać

IV. Blok tematyczny: Moje prawa i obowiązki (26-30.11.2018)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej
Intelektualnej
Estetycznej
Plastycznej
Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 11 przewodnik metodyczny “Olek i Ada” I 5, I 82. Ćwiczenia poranne zestaw nr 6 wg. Przewodnika metodycznego „Olek i Ada” I 5, I 83. Zabawy na świeżym powietrzu 1. Rozmowa kierowana na podstawie obrazu „Co słychać w domu?”- spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie- kształtowanie właściwych zachowań społecznych- zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka- rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
2. „Moje prawa” – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego O prawach dziecka. II 7, III 1, III 2, III 3, III 4, III 7, IV 5- uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych- ćwiczenie pamięci: prezentowanie wyuczonego wiersza- rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania
3. „Mamy prawa, ale i obowiązki” – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej Prawa i obowiązki. II 8, III 1, III 2, III 3, III 4, III 7, IV 2, IV 8- dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków- rozwijanie umiejętności kodowania informacji
4. Zabawa dydaktyczna „Domowe obowiązki” – zajęcia matematyczne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych. IV 15- utrwalanie nazw figur geometrycznych-

1. To prawo cenię najbardziej – zajęcia plastyczne. (wyprawka) I 7, IV 8- utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka – wzbogacanie doświadczeń plastycznych- zapoznanie z nową technika plastyczną (rysowanie mokra kredą)- wdrażanie do planowania pracy oraz wykorzystania całej powierzchni kartki
2. Rysowanie kredką świecową na temat dowolny- kształcenie umiejętności posługiwania się kredka świecową- kształcenie umiejętności prawidłowego nacisku kredki na papier podczas rysowania

1. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Moje prawa. IV 7- utrwalanie tekstumelodii piosenki- prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów
2. Utrwalanie układu ruchowego do piosenki Moje prawa. IV 7- wdrażanie do swobodnego wyrażania ruchem ciała słyszanej piosenki- utrwalanie poznanego układu ruchowego do piosenki- przezwyciężanie nieśmiałości poprzez taniec

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- -potrafi określić stany emocjonalne innych osób; właściwie odczytuje dobiegające odgłosy- podaje właściwy sposób zachowania w sytuacji, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie- poznaje swoje prawo do ochrony przed przemocą- zdaje sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach może prosić nauczyciela o pomoc- wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa- recytuje wiersz- wypowiada się przed grupą; uzasadnia swoje zdanie; cierpliwie słucha wypowiedzi innych- wypowiada się na temat praw i obowiązków- tworzy symbole dotyczące praw i obowiązków- śpiewa piosenkę- odtwarza prezentowane rytmy- rysuje kredka świecowa stosując prawidłowy nacisk na papier- zna i potrafi odtworzyć układ ruchowy do słyszanej piosenki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.