X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38674
Dział: Przedszkole

To, co lubi jesienna pogoda - praca plastyczna inspirowana muzyką

Scenariusz zajęcia dydaktyczno- wychowawczego w oddziale przedszkolnym

Temat dnia: „Mój nastrój, moja muzyka”

Temat zajęcia: „

Prowadzący: Krystyna Jop
Cele ogólne:

- wyrażanie radości w trakcie wykonywania pracy plastycznej inspirowanej muzyką,
- przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,
- estetyczne wykonanie pracy,
- dbałość o porządek w miejscu pracy,
- próby pokonywania trudności

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- tworzy własną pracę plastyczną w oparciu o odczucia i emocje,
- uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej
- bezpiecznie posługuje się nożyczkami,
- estetycznie wykonuje pracę według instrukcji słownej nauczyciela,
- potrafi posprzątać swoje miejsce pracy,
- dąży do ukończenia swojej pracy,
- wypowiada się na temat swojej pracy i pracy kolegi,
- podejmuje próby rozwiązywania pojawiających się trudności

Metody:
- czynna: zadania stawiane do wykonania, samodzielna praca dzieci
- słowna: rozmowa, objaśnienia,
- oglądowa: obrazki dzieci
Formy: praca indywidualna, zbiorowa,
Środki dydaktyczne i przybory :płyta CD, kartki z bloku, flamastry lub kredki świecowe, kolorowe gazety, klej, nożyczki

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie dzieci – zabawa taneczna do piosenki "Dżungla"
-Dzieci stają w kółku i same wymyślają figury pasujące do piosenki
2. Przygotowanie miejsca pracy oraz materiałów i przyborów. Instruktaż słowny dla dzieci.
3. Dzieci do muzyki marszowej, rytmicznej rysują na kartonie linie ukośne różnymi kolorami.
4. Zawody wiatrów- zabawa ruchowa
Dzieci poruszają się po Sali przy muzyce. Na przerwę w muzyce i zapowiedź N. dzieci szukają w Sali przedmiotów odpowiadających tym cechom.
4. Powrót do stołu. Krótkie przypomnienie, co to jest krajobraz.
5. Wycinanie z gazet elementów krajobrazu np. drzewa, rośliny, ryby, rzekę i naklejanie ich na wcześniej przygotowany karton.
6. Wypowiedzi dzieci na temat swojej pracy i pracy swojego kolegi. Tworzenie opowiadania
7. Zorganizowanie wystawki prac. Podsumowanie pracy dzieci.
8. Wspólne porządkowanie sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.