X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38672
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bezpieczny przedszkolak - turniej wiedzy o bezpieczeństwie rozegrany pomiędzy rodzicami i dziećmi

Scenariusz spotkania konkursowego w oddziale przedszkolnym
Temat: Bezpieczny przedszkolak- turniej wiedzy o bezpieczeństwie rozegrany
Prowadząca: Krystyna Jop
Czas trwania: 40 minut
Cele:
- Popularyzowanie wśród dzieci znajomości o ruchu drogowym
- Kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
- Wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia - mówienia stanowczego NIE
- Zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z zabaw w niewłaściwych miejscach
- Rozwijanie umiejętności pracy w grupie – zespole
- Czerpanie przyjemności ze wspólnej zabawy z rodzicami
Cele operacyjne : dziecko
- zna przepisy o ruchu drogowym
- dostrzega zagrożenia wynikające z zabaw w niewłaściwych miejscach
- rozumie potrzebę ograniczonego zaufania do obcych
- posiada wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach
- potrafi rozwiązać zagadki dotyczące ruchu drogowego
- potrafi współdziałać na rzecz grupy
- odczuwa radosną atmosferę podczas wspólnej zabawy z rodzicami

Metody:
Słowna – rozmowa, zagadki, stawiane pytania
Czynna - samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania
Oglądowa – pokaz

Formy : indywidualna, zbiorowa, grupowo - zespołowa
Materiały: plansza z podziałem na grupy, zestawy pytań i zagadek dla dzieci i ich rodziców, kartoniki, symboliczne upominki, płyta CD.

Przebieg zajęcia

1. Serdeczne powitanie gości.
Serdecznie witam Panią Wizytator, Panią Dyrektor i was drodzy rodzice.
Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, na które szczególnie narażone są dzieci lub są z udziałem dzieci. A przecież potrzeba bezpieczeństwa jest celem nadrzędnym, ponieważ chodzi tu o nasze zdrowie i życie. Dlatego na zajęciach wychowawczo - dydaktycznych realizowaliśmy zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Dzieci nie tylko uczyły się podstawowych przepisów i zasad ruchu drogowego ale wykorzystywały swoje umiejętności w praktyce podczas spacerów i wycieczek. Na dzisiejszym zajęciu będziemy się wspólnie bawić razem z Wami drodzy rodzice. Ponieważ to wy, rodzice odgrywacie najważniejszą rolę w przygotowaniu dziecka do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jesteście pierwszymi najlepszymi nauczycielami. Macie największe możliwości oddziaływania bo najlepiej znacie swoje dziecko, jego mocne i słabe strony. Dlatego zaprosiłam was na dzisiejsze zajęcia, aby w czasie wspólnej zabawy sprawdzić to, co już umiemy.
Przez cały czas trwania turnieju będzie nam towarzyszyło hasło. Ja powiem pierwszą część a wy mi odpowiedzcie drugą:
Przez ulicę przechodź żwawo -Patrząc w lewo patrząc w prawo.

2.Zabawa ruchowa: samochody.
Dzieci są samochodami, jeżdżą po ulicy. Na sygnał światło czerwone,
dzieci zatrzymuj ą się, na sygnał światło zielone, dzieci włączają się do ruchu.

3. Wybór jury w skład, której wchodzi jedno dziecko i dwóch rodziców.
Przedstawienie im pytań oraz punktacji.

4.Wybór troje dzieci do reprezentowania oddziału przedszkolnego oraz trzech rodziców do reprezentowania grupy rodziców.

5.Dzieci losują pytania od l do 10. Każde pytanie punktowane jest jednym punktem.

6.W czasie trwania turnieju zadajemy pytania dzieciom z widowni typu:
- W jakim kolorze ubrania widać cię najlepiej na drodze?
-Gdzie siedzisz gdy jedziesz z rodzicami samochodem?
- Co to jest: gdy na ulicy kolor zmieniają,
wtedy wszyscy idą
albo w miejscu stają
- Wymień pojazdy, które poruszają się w powietrzu,
-Czy wolno otwierać drzwi obcym?
- Co to jest: w białej czapce na ulicy
ważną jest osobą
wszyscy słuchać go muszą
gdy kieruje ruchem
-Co dziecko powinno nosić na plecaku?

7.Zabawa ruchowa do piosenki „ Tak się zachmurzyło”

8.Oficjalne przeliczanie punktów i ogłoszenie wyników.

9.Wręczenie wszystkim dzieciom przez Panią dyrektor drobnych upominków w postaci znaków odblaskowych oraz podziękowań dla szanownej komisji za pracę w jury a rodzicom i dzieciom za wspaniałą wiedzę.

10. Obdarowanie rodziców przez dzieci „pracami artystycznymi” tematycznie związanymi z bezpiecznymi zabawami i sportami zimowymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.