X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3866
Przesłano:
Dział: Internat

Konflikt - problemy okresu młodzieńczego. Scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz
(zajęcia otwarte zintegrowane).
w Internacie przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Data:
Czas:
Uczestnicy spotkania: wychowanki grupy I
Liczba uczestników: 11 osób
Miejsce: Sala wykładowa Internatu
Osoba prowadząca zajęcia: Pani Agnieszka Sieczak

Temat: Konflikt – problemy okresu młodzieńczego

Cele ogólne:
- poszerzenie wiedzy młodzieży dotyczącej konfliktów interpersonalnych,
- próba odpowiedzi na pytanie co to takiego konflikt, co go wywołuje, jakie powoduje skutki dla jednostki jak i dla otoczenia,
- poznanie najczęstszych sytuacji konfliktowych wśród młodzieży w wieku dorastania,
- poznanie możliwości współdziałania w celu rozwiązania konfliktów
Cele szczegółowe:
W zakresie wiedzy:
- wychowanka zna definicję konfliktu, prawidłowości związane z okresem dojrzewania,
- zna przyczyny wywołujące konflikty,
- potrafi wymienić cele zajęć,
- ocenić indywidualny styl rozwiązywania konfliktów
W zakresie umiejętności:
- samodzielnie lub w grupie wykonać przydzielone zadania,
- posiada nawyk respektowania zdania innych ludzi
W zakresie postaw:
- wychowanka potrafi wyrażać swoje uczucia związane z sytuacją konfliktową,
- wychowanka potrafi przyjąć postawę kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć,
- wychowanka potrafi być otwarta na innych ludzi, być wyrozumiała dla innych.

Metody pracy:
- podające: rozmowa kierowana, pogadanka, objaśnianie wychowawcy,
- poszukujące: rozmowa, praca z tekstem (encyklopedia),
- wartościujące (ekspresyjne): wypowiedzi uczniów, ekspozycje treści,
- praktycznego działania: wykonanie powierzonych zadań: wypełnienie testu, zapisanie arkusza
- aktywizujące: spotkanie integracyjne.

Formy pracy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: scenariusz zajęć, karteczki, szpilki, plansza, tablica, kreda, encyklopedia, test (twoje predyspozycje do negocjowania)

Przebieg zajęć:
Część wstępna:
1. Przywitanie uczestników zabawy.
2. Przedstawienie tematu zajęć.
3. Wprowadzenie do tematu:
Współpraca, rywalizacja i konflikt są nieodłącznymi zachowaniami do jakich dochodzi między ludźmi. Każde z nich ma inne znaczenie w rozwoju osobniczym. Trudno jednoznacznie stwierdzić, które z nich ma je decydujące. Wydawać się bowiem może, że najbardziej sprzyjającą postawą jest współpraca. Rywalizacja jednak mobilizuje i jednostki i grupy do lepszego działania, oczywiście nie zawsze jest „zdrowa” i nie zawsze sprzyja rozwojowi. Konflikt natomiast jest wyrazem sprzeciwu interesów ludzi, pozwala jednak uświadomić sobie coś czego nie dostrzegaliśmy, doprowadzić do zmiany, także pozytywnej. Dojrzewanie to czas swoistego miotania się pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Dla młodego człowieka dojrzewanie jest czasem konfrontowania się z tymi, od których do tej pory całkowicie zależał.
Część właściwa:
1. Jaki masz nastrój?
Wychowawca rozdaje wychowankom małe karteczki i prosi, aby wychowanki po określeniu swojego nastroju, napisali go na karteczce i przypięli do swetra. Przeprowadzamy rundkę. Wychowanki kolejno przedstawiają swój nastrój.
2. Konflikt – skojarzenia:
Na ścianie wisi szary papier w kształcie chmury, na którym widnieje napis konflikt. Każdy po kolei podchodzi i wpisuje jedno skojarzenie.
3. Sformułowanie definicji konflikt:
Wychowawca prosi młodzież aby po chwili namysłu, postarali się zdefiniować konflikt. Czytamy wszystkie skojarzenia i po krótkiej dyskusji wychowanki tworzą wspólną ogólną definicję konfliktu i przywieszają w centralnym miejscu.
4. Przedstawienie definicji konfliktu z encyklopedii.
Wychowawca przedstawia definicję konfliktu z encyklopedii oraz rodzaje konfliktów.
5. Ćwiczenie:
Przeprowadzenie testu ( Twoje predyspozycje do negocjowania) – w załączeniu
6. Katalog doświadczeń:
Prowadzący rozdaje młodzieży kartki. Prosi aby młodzież przypomniała sobie ostatnią dyskusję konfliktową w której uczestniczyła i prosi aby na tej kartce narysowała tabelkę z następującymi rubrykami:
- Przyczyna konfliktu ( z zaznaczeniem czy była to błaha czy poważna przyczyna).
- Jak zachowałem się w sytuacji konfliktowej – co robiłem.
- Co czułem pozostając w konflikcie z drugą osobą.
- Co zmienił zaistniały konflikt w stosunkach z drugą osobą( czy atmosfera została oczyszczona, czy może sytuacja się jeszcze bardziej zaostrzyć).
Następnie niech każdy przeanalizuje swoją tabelę i spokojnie odpowie na pytanie: czego może mnie nauczyć sytuacja konfliktu z drugą osobą?
Wychowawca wpisuje na planszy wszystkie odpowiedzi które podała młodzież, dzięki temu stworzą oni wspólny „katalog doświadczeń”, które zdobywa się często w niemiłych sytuacjach konfliktowych. Tabelka jest tylko i wyłącznie po to aby uświadomili sobie jakie korzyści i jakie straty przynosi im sytuacja konfliktowa.

TAB. 1 „KATALOG DOŚWIADCZEŃ”
Przyczyna konfliktu Moje zachowanie w sytuacji konfliktowej. Konflikt i jego wpływ na moje samopoczucie. Kto, jakie zmiany dokonał konflikt

7. Scenka improwizowana:
Prowadząca prosi o zgłoszenie się dwóch osób do odegrania scenki. Pozostali uczniowie obserwują, oceniają sytuację, wysuwają propozycje rozwiązania zaistniałego konfliktu.
„Rano matka prosi córkę, by po powrocie ze szkoły posprzątała mieszkanie. Przychodzi zmęczona z pracy, w rękach trzyma torbę z zakupami, wchodząc do mieszkania spostrzega bałagan: zlew pełen brudnych naczyń, rzeczy porzucane po całym mieszkaniu. Zdenerwowana wchodzi do pokoju córki, która jak gdyby nigdy nic wyleguje się na kanapie, słucha muzyki...”
8. Sposoby rozwiązywania konfliktów:
Wychowawca przedstawia wychowankom rożne sposoby rozwiązywania konfliktu, prosi o zastanowienie się który dla nich jest najwłaściwszy.

9. Autobiografia:
Młodzież dobiera się w pary (najlepiej z osobami, które dobrze się znają). W parach określają kto będzie osobą A a kto będzie osobą B. W czasie 5 minut osoba A opowiada B co najbardziej ceni i co ją najbardziej denerwuje u członków swojej grupy. B słucha potem następuje zamiana.
10.Jak zapobiegać konfliktom? – dyskusja.
Dyskusja - wychowanki zastanawiają się nad tym, jak zapobiegać konfliktom, co robić, żeby je rozwiązywać?
Propozycje zapisywane są na dużym arkuszu papieru.

Zakończenie zajęć:
1. Podsumowanie zajęć – udzielenie pochwały za zgodną i aktywną pracę.
2. Informacje zwrotne.
Na ścianie zawieszony jest arkusz papieru. Każdy z uczestników zajęć podchodzi i uzupełnia tabelkę, wpisując w odpowiednie rubryki informacje.

Tab. 2. INFORMACJE ZWROTNE
Najbardziej nudną dla mnie częścią spotkania było... Najbardziej interesującą dla mnie częścią spotkania było... Dzisiaj zrozumiałam, że...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.