X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3555
Przesłano:
Dział: Internat

Program zajęć w ramach arteterapii dla wychowanków Internatu SOSW w Hrubieszowie

Wprowadzenie

Głównym celem zajęć jest harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Proponowane działania stwarzają dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania. Działania wykorzystujące terapię przez sztukę są wartościowym przeżywaniem siebie, innych ludzi, zjawisk świata i kultury. Zajęcia z atreterapii sprzyjają dobrej komunikacji w grupie, poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze zaufania i akceptacji, ujawnianiu pozytywnych uczuć. Wykluczają konkurencyjność.

Założenia programu

Program został opracowany dla wychowanków z grupy II, III oraz IV internatu przejawiających zainteresowania i zdolności artystyczne.

Cel główny programu arteterapeutycznego

Zajęcia te uwzględniają indywidualne zainteresowania uczniów. Uczniowie mogą wpływać na dobór tematów realizowanych na zajęciach.

Cele szczegółowe programu arteterapeutycznego:

- Rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego.
- Stymulowanie różnych form aktywności twórczej.
- Rozwijanie wyobraźni ruchowo - przestrzennej.
- Rozwijanie optymistycznego podchodzenia do problemów poznawczych i realizacyjnych.
- Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy oraz podczas zabaw.
- Sposoby poszukiwania szczęścia - koleżeństwo, przyjaźń.
- Elementy zdrowego stylu życia - jak radzić sobie ze stresem i agresją.
- Podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek i uczenie się, jak mówić "nie".
- Rozbudzenie zainteresowania własnym rozwojem i zdrowiem.
- Rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
- Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
- Nabywanie umiejętności pracy zespołowej.
- Podnoszenie własnej wartości i dostrzeganie jej u innych.
- Integracja dzieci z różnych grup wiekowych.
- Zmniejszenie u dzieci i młodzieży destrukcyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami, brakiem akceptacji, miłości ze strony rodziców i otoczenia.
- Umożliwienie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
- Propagowanie zdrowego stylu życia.
- Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.
- Rozwijanie umiejętności psychologicznych potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi i radzenia sobie w sytuacjach presji otoczenia.
- Uczenie podejmowania roztropnych decyzji.
- rozwijanie własnych działań twórczych,
- pozawerbalne porozumiewanie się,
- uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
- zaspokajanie potrzeb: akceptacji ,bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym,
- zrozumienie własnych pragnień, potrzeb,
- pobudzenie sensoryczne - wielozmysłowe postrzeganie świata,
- poznawanie innych - zmiana optyki widzenia swoich problemów,
- akceptacja siebie i innych,
- kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
- tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji relaks, przyjemność, odpoczynek ,
- realizowane w wyniku procesu twórczego osoby tworzącej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wyzwalanie zainteresowań artystycznych,
- rozwój wyobraźni.

Dzięki zajęciom z arteterapii w uczestnikach

- zostają uwolnione i odreagowane nagromadzone emocje
- zmniejsza się poziom napięcia
- zostaje uaktywniona sfera komunikacji niewerbalnej
- wzmacnia się poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa
- zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji siebie
- wzmaga się świadomość motywów własnych działań i zachowań
- uaktywnia się ekspresja samego siebie i spontaniczność
- pomaga pokonać problemy; podaje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie;
- koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania;
- integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie;
- niesie ulgę w cierpieniu;
- wzmacnia poczucie własnej wartości;
- przygotowuje do pełnienia różnych ról;
- akceptuje siebie i swoją sytuację;
- zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzi agresję;
- wzmacnia motywację do uczenia się;
- pomaga w uaktywnianiu siebie;
- pomaga w procesie rozwoju;
- pomaga samotnym, nieśmiałym, zakompleksionym, mało aktywnym.

Procedury osiągnięcia celów

- Rozwijanie twórczego sposobu myślenia.
- Usuwanie barier poznawczo-emocjonalnych, utrudniających aktywność twórczą.
- Wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej.
- Rozbudzanie motywacji do zajmowania się rysunkiem, obrazem, grafiką.
- Dostrzeganie ucznia jako członka grupy i wykształcenie w nim umiejętności współdziałania w grupie.
- Wystawienie prac plastycznych wszystkich uczniów.
- Motywowanie do wykonywania prac, mimo początkowych trudności.
- Przejawianie u uczniów aktywności i inwencji twórczej podczas zajęć.
- Czerpanie radości z wykonywanej pracy.
- Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin plastyki.
- Prawidłowe nazewnictwo wybranych narzędzi, technik i materiałów plastycznych.
- Poszanowanie prac własnych i kolegów.
- Wiara we własne możliwości.

Formy zajęć
- indywidualna,
- zbiorowa,
- grupowa,
- wyjścia w plener.

Metody pracy
- objaśnienie,
- pokaz,
obserwacja,
- burza mózgów,
- pogadanka,
- ćwiczenia dramowe,
- ćwiczenia praktyczne.

Techniki do realizacji celów i tematów zajęć
Technika
Materiały
rysunek kredkami świecowymi kredki świecowe
malowanie pastelami pastele suche, tektura makulaturowa
rysunek na podkładzie, farby klejowej farba klejowa, patyczki, blok techniczny
wydrapywanka kolorowa czarny tusz, kredki woskowe, płyn d. naczyń
malowanie tuszem na gazecie gazety, tusz czarny pędzle
malowanie plakatówką farby plakatowe, karton
modelowanie masa solna, tektura
stemplowanie stemple ziemniaczane, wałki, korki, gąbki
impast piasek, klej do tapet, klajster, farby plakatowe, tektura makulaturowa
malowanie plakatówką farby plakatowe, pędzle,
kredki ołówkowe
praca przestrzenna z różnych materiałów tektura falista, siano, płótno karton, klej uniwersalny
praca przestrzenna
z różnych materiałów karton kolorowy, folia samoprzylepna, taśmy klejące kolorowe, włóczka, włosy anielskie, koronki
batik jednobarwny na papierze tusz, klej, karton
witraż z papieru kolorowy papier ksero, karton kolorowy, klej, nożyczki
konstrukcja przestrzenna z różnych materiałów szary papier, rolki tekturowe, sznurek, opakowania itp.
wycinanka z papierów
malowanych farby plakatowe, klej, nożyczki
wycinanka z szablonami papier kolorowy - ksero , szablony, nożyczki, klej
wycinanka z różnych materiałów klej, materiały o różnej fakturze, papier kolorowy
kolaż z różnych materiałów kolorowy papier ksero, sizal, pakuły lniane, klej,nożyczki
dekalkomania z retuszem f. plakatowe, pisaki
monotypia na kartonie kartoniki, f. plakatowe, ołówki
kolograf f. plakat., tektura, karton, mat. o różnej fakt., wikol

kalkograf
kalka maszynowa, m. O różnej fakt., żelazko
frotaż przedmioty o wyraźnej fakturze, grafity
odlewy gipsowe z gotowych form gips, farby akrylowe, formy
odlewy w płytkach gipsowych gips, farby plakatowe lub akrylowe
rzeźba glina
techniki mieszane
Rysunek węglem węgiel rysunkowy, kreda

Ewaluacja odbywa się poprzez obserwację stosunków interpersonalnych podczas zajęć, analizę prac plastycznych, frekwencję na zajęciach, aktywność na zajęciach.
Prace dzieci i zdjęcia z zajęć będą w miarę możliwości prezentowane na terenie szkoły. Tematyka zajęć może ulec zmianie w związku z wymaganiami organizatorów konkursów lub zainteresowaniami uczestników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.