X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38530
Przesłano:

Ptasi koncert. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej z elementami oceniania kształtującego, klasa I

Opracowała: Dorota Garbarczyk
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej PSP Nr 21 w Radomiu
Temat tygodnia: W maju jak w raju.
Temat dnia: Ptasi koncert.
Słuchanie wiersza Juliana Tuwima” Spóźniony słowik.” Porządkowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń. Odczytywanie zdań pytających i wykrzyknikowych z odpowiednią intonacją. Pisanie zdań .Kodowanie i odkodowywanie szyfrów. Odczytywanie wyników w tabliczce mnożenia. Troska o losy członków rodziny. Poznanie zwyczajów ptaków związanych z ich śpiewem. Zabawy muzyczne i plastyczne. Zabawa ruchowa „ Uciekaj stąd.”
Edukacja : polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
- czytanie i pisanie
- rozróżnianie znaków interpunkcyjnych i rodzajów zdań
- kodowanie i dekodowanie
- mnożenie liczb w zakresie 20
Cele dla nauczyciela
Uczeń:
- potrafi uporządkować obrazki zgodnie z treścią wiersza
- zapoznaje się z tabliczką mnożenia
- potrafi odczytać liczby w tabliczce mnożenia
- wie, dlaczego ptaki śpiewają
- współpracuje w grupie

Cele dla ucznia
- dowiem się, dlaczego ptaki śpiewają
- poznam sposób odczytywania wyników mnożenia w tabliczce mnożenia
Pytania kluczowe
O czym mogą śpiewać ptaki?
Czy da się rozróżnić głosy?
Do czego możemy wykorzystać znajomość tabliczki mnożenia?
NACOBEZU
- podpiszesz obrazki historyjki obrazkowej odpowiednimi zdaniami
- odszukasz w wyznaczonym polu tabliczki mnożenia takie liczby, które dają wynik 15, 6, 4, 12 i zapiszesz odpowiednie działania
Informacja zwrotna:
Udzielana na bieżąco w formie ustnej, a w trakcie wykonywania zadań dla każdego ucznia osobno. Najwyższą ocenę 5 p.dostaną uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiążą polecenie.
Metody i formy pracy (wg. M. Taraszkiewicz): praca indywidualna, zbiorowa, grupowa, rozwiązywanie problemów, pokaz, ćwiczenie, pytania i odpowiedzi
Środki dydaktyczne: Podręcznik i Karty Ćwiczeń cz. 4 „ Szkolni Przyjaciele” Matematyka i Karty Ćwiczeń cz.4, piłka, internet, komputer ( nagranie śpiewu słowika, ilustracje śpiewających ptaków (wybranych), krzyżówka, plansza do kodowania, fragment wiersza, plansza z celami dla ucznia

Przebieg zajęć

1.Zabawa integracyjna na powitanie: ”Od-do.”
U. stoją w kręgu, N. rzuca piłkę do wybranego ucznia i wypowiada słowa na powitanie: Witam cię, wymieniona osoba łapie piłkę, wybiera dowolną osobę, wypowiada słowa powitania i imię wybranej osoby. Zabawę powtarzamy tak długo, aż wszyscy złapią i odrzucą piłkę.
2.Podanie celów lekcji i NACOBEZU.
3. Wprowadzenie do zajęć – rozwiązanie krzyżówki, której rozwiązaniem będzie SŁOWIK.
4. Słuchanie śpiewu słowika.
N. włącza nagranie śpiewu słowika. U. zamykają oczy i wyobrażają sobie, że ptak śpiewa tylko dla nich.
5.Słuchanie wiersza J. Tuwima:” Spóźniony słowik.”
U. wskazują bohatera głównego i drugoplanowego.
6. Czytanie fragmentów wiersza z odpowiednią intonacją.
U. odczytują zdania zakończone znakiem zapytania i wykrzyknikiem , zwracają uwagę na intonację i odpowiadają na pytanie- Jaki to rodzaj zdań.
7.Porządkowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń.
U. przyglądają się obrazkom i porządkują je zgodnie z kolejnością wydarzeń. W kratki wpisują liczby od 1 do 4. Pod każdym obrazkiem zapisują pasujące do niego zdanie.
Sprawdzenie stopnia realizacji celów .Ocena uczniów.
8.Określanie cech pani Słowikowej.
U. w grupach 2- osobowych wybierają cechy pasujące do pani Słowikowej.
Wybierają wyrazy i kończą nimi zdanie, zapisują zdanie do zeszytu.
9.Śpiewanie piosenki „ Ziemia, zielona wyspa.”
10.Słuchanie informacji o śpiewających ptakach. U. słuchają informacji o śpiewających ptakach, wymieniają nazwy ptaków, które najpiękniej śpiewają. Podają przyczyny śpiewu ptaków, poznają ptaka żyjącego w Australii, który potrafi naśladować różne dźwięki z otoczenia.
11. Układanie obrazka.
N. rozkłada planszę do kodowania. Zadaniem uczniów jest pokolorowanie okienek według podanego wzoru. U. przyglądają się ilustracji i poznają sposób kodowania rysunku.
12. Kolorowanie obrazka wg podanego kodu.
U. kolorują okienka na różowo, żółto, brązowo zgodnie z podanym kodem.
13.Zapoznanie z tabliczką mnożenia.
U. przyglądają się tabliczce mnożenia i odszukują wyniki zapisane na zielonych polach tabliczki.
14.Szukanie w tabliczce wyników mnożenia.
15.Uzupełnianie tabliczki mnożenia odpowiednimi liczbami, odgadywanie zasady porządkowania liczb.
16.Odczytywanie liczb w tabliczce mnożenia.
U. sprawdzają w tabliczce na zielonych polach, jakie liczby po pomnożeniu dadzą podane wyniki. Podają kilka możliwości, zapisują w zeszycie.
17. Podsumowanie zajęć.
18.Sprawdzenie realizacji celów. Informacja zwrotna dla ucznia
- docenienie dobrych elementów pracy uczniów
- co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy
- co robić, aby poprawić swoje umiejętności
19. Informacja zwrotna dla nauczyciela
Dokończ zdanie:
- Dziś nauczyłem się..................
- Jestem zadowolony z siebie, ponieważ.....................
- Zaskoczyło mnie, że.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.