X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38524
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Pobawmy się razem - konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców. Scenariusz zabaw ruchowych z okazji Dnia Mamy i Taty

TEMAT: „Pobawmy się razem” - konkurencje sportowe dla dzieci
i rodziców.

Cel główny:
- wspomaganie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka przez nawiązanie więzi z rodzicami

- pomaganie dziecku w poznawaniu własnego ciała i w zdobywaniu ufności do siebie i rodzica
- tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w rodzinie
- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej
- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa
- poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego
Cele szczegółowe:
- rozwija koordynację ruchową
- rozładowuje napięcie emocjonalne
- ćwiczy umiejętność opanowania lęku, emocji, pokonywania trudności
- współtworzy miłą atmosferę podczas zabaw
- przestrzega reguł w konkurencjach sportowych
Metody:
konkurencje sportowe i sprawnościowe, pedagogika zabawy.
Formy:
ćwiczenia w parach, współpraca zespołowa.
Pomoce: szarfy i pachołki na wyznaczenie mety, obręcze, tace, drewniane kulki, chustki, krążki, woreczki, wiaderka, piłki.
Miejsce:
plac przedszkolny.

PRZEBIEG:
Wstęp:
1. Rozgrzewka. Zabawa ,,Moje ciało jest instrumentem „ (wg. M. Bogdanowicz)
Wszelki ruch to dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu, przysiad, skok.

Ref.: Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.

2. Podział dzieci i rodziców na dwa zespoły; w zespole dobranie się w pary: dziecko – rodzic; przywitanie się zawodników w zespołach.
3. Wyjaśnienie sposobu wykonywania kolejnych konkurencji.
Część główna: konkurencje sportowe.
1. Utrzymanie równowagi. Zadaniem zawodników w parach jest dobiegnięcie do wyznaczonej mety, trzymając się za ręce i skacząc na jednej nodze.
2. Skakanie przez koziołka. Dziecko przechodzi pod nogami rodzica; rodzic przeskakuje przez dziecko jak przez koziołka do momentu dotarcia do mety.
3. Bieg z obręczami. Dziecko i rodzic wkładają swoją jedną nogę do obręczy w taki sposób, aby obręcz umieszczona była w środku między nimi i starają się jej nie upuścić oraz dobiec w jak najszybszym czasie do mety.

4. Zabawa w kelnera. Na plastikowej tacy kładziemy małą drewnianą kulkę. Każda para trzyma swoją tacę oburącz i uważa, aby kulka z niej nie spadła. W przypadku, gdyby kulka jednak spadła, zadaniem zawodników jest powtórne położenie jej na tacy i dalsze kontynuowanie biegu.

5. Taczka. Zabawa polega na tym, że dziecko z pary jest „taczką”, rodzic natomiast chwyta go za nogi i w takiej pozycji stara się dojść ze swoim partnerem, „taczką” do mety.

6. Zamknij oczy. W tej zabawie dziecko z pary ma przewiązaną chustkę na oczach, rodzic „przewodnik” je prowadzi, w taki sposób, aby się nie przewróciło. Ich zadaniem również jest dojście do mety w jak najkrótszym czasie.

7. Sadzenie ziemniaków. To zadanie dziecko z rodzicem wykonują również razem ze sobą współpracując. Zabawa polega na tym, że rodzic trzyma wiaderko, w którym umieszczone są woreczki. Zadaniem dziecka jest wyłożenie wszystkich woreczków do znajdujących się na ziemi w niewielkich odstępach krążków. Kolejna para ma natomiast za zadanie zebrać wszystkie woreczki, które zostały umieszczone przez poprzednią parę
w krążkach.

8. Rzuć do mnie. Dziecko i rodzic rzucają do siebie nawzajem piłkę, aż do momentu dojścia do mety.

9. Podaj do mnie. Zabawa podobna do poprzedniej, z tą różnicą, że para zawodników zamiast rzucania do siebie piłki, podaje ją sobie przez kopnięcie jej.

Zakończenie

1. Podziękowanie uczestnikom za wspólną zabawę, ogłoszenie wyników konkurencji, pogratulowanie zwycięskiej drużynie, rozdanie nagród.

2. Zebranie przez wyznaczone dzieci wszystkich użytych do zabawy przyborów; rekwizytów.

Opracowała: Beata Staciwa
Przedszkole nr 14
w Koszalinie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.