X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38467
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Idzie jesień... przez ogród i sad. Scenariusz zajęć w przedszkolu

Scenariusz zajęć w przedszkolu

Temat zajęć: Idzie jesień przez... ogród i sad.
Data przeprowadzonych zajęć: 2.10.2018 r.
Czas trwania: 45 minut
Grupa wiekowa: 5-6-latki

Cele ogólne:
• dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• wzbogacanie wiadomości na temat owoców i warzyw,
• ćwiczenie sprawności ruchowej,
• rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, słuchowej, smakowej i dotykowej,
• stworzenie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia,
• reagowanie na ustalone sygnały.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• opisuje zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie,
• opisuje ilustracje, budując popranie zdania,
• czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniami nauczyciela,
• rozpoznaje owoce i warzywa, wykorzystując zmysł wzroku, węchu, smaku
i dotyku,
• rozpoznaje kolory,
• rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory,
• reaguje na sygnały,
• wykonuje pracą plastyczną i inne zadania według instrukcji.

Punkty z obszarów podstawy programowej:
I 4, I 5, I 8, III 2, III 3, III 4, III 5, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, , IV 9, IV 18.
Metody:
- słowna,
- poglądowa,
- zadań stawianych dziecku,
- edukacji przez ruch,
- działań praktycznych,
- drama,
- praca plastyczna.

Formy:
grupowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
• magnetofon,
• obrazki z owocami i warzywami,
• owoce, warzywa, przetwory,
• książki i karty pracy,
• tablica interaktywna,
• liście,
• kartki z twarzą Pani Jesieni,
• klej, kredki.

Przebieg zajęć

Cześć wstępna:
1. Pogadanka na przywitanie - oznaki jesieni.
2. Przygoda z osą – rozmowa inspirowana rymowanką I. Fabiszewskiej
„Ola w sadzie”.
3. Słuchanie rymowanki I. Fabiszewskiej pt. „Ola w sadzie”.
4. Rozmowa na temat rymowanki.
Nauczyciel pyta: Kto wybrał się do sadu? Co usłyszała Ola, gdy usiadła pod drzewem? Co zrobiła dziewczynka? Jak wyglądał sad?
Następnie dzieci przyglądają się obrazkowi umieszczonemu na tablicy, przedstawiającemu sad jesienią.
5. Zabawa „Spacer po sadzie i ogrodzie”. Piosenka pt. „Zbiory sadu i ogrodu” (odtwarzacz CD).
Spacer po sali przy muzyce. Na przerwę w muzyce dzieci zbierają do koszyka rozrzucone na dywanie obrazki z owocami i warzywami.

Część główna:
1. Pogadanka na temat jesieni. Nauczyciel pyta, jakie są znaki jesieni? Jaka jest teraz pora roku? Po czym poznajemy, że nastała jesień? Co rośnie w sadzie,
a co w ogrodzie? Co się dzieje jesienią w ogrodzie?
2. Nauczyciel pyta dzieci: czy w wyrazie SAD i OGRÓD rozpoznajecie poznaną literkę „O,o”? Wybrane dziecko wskazuje literkę w wyrazie.
3. Omówienie (rozpoznawanie) darów jesieni, które znajdują się w kąciku przyrody.
4. Umieszczenie w kąciku przyrody przetworów. Nazywanie owoców, warzyw
i przetworów.
5. Czytanie całościowe nazw przetworów, np. sok, powidła. Opisywanie
i przeliczanie zgromadzonych zapasów.
6. Analiza sylabowa wybranych wyrazów, np. dynia, cebula, jabłko, kukurydza, cukinia itd.
7. Rozpoznawanie owoców za pomocą smaku, węchu i dotyku, a na końcu wzroku. Dzieci mają zawiązane oczy. Nauczyciel rozkłada na talerzykach pokrojone owoce i warzywa. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie zjedzonego owocu lub warzywa.
8. Zabawa ruchowa – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Zerwij gruszkę”.
Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko jest drzewem – gruszą. Podnosi wysoko ręce – gałęzie. Drugie dziecko próbuje zerwać gruszkę rosnącą na czubku drzewa. Podskakuje, starając się dosięgnąć gałązek rosnących wysoko
i zerwać owoc.
9. Oglądanie filmu pt. „Jesień w sadzie i ogrodzie”.
10. Książka, str. 12-13 dla każdego dziecka. Dzieci wypowiadają się na temat ilustracji.
11. Karty pracy - str. 52-53. (Różnicowanie: małe – duże. Rysowanie po śladzie. Rysowanie według wzoru.).
12. Praca plastyczna „Pani Jesień”. Każde dziecko otrzymuje kartę z A4
z wizerunkiem kobiety. Zadaniem dzieci jest doklejenie postaci liści na głowie i dorysowanie korali. Po zakończeniu zadania, rysunki wywieszane są
w galerii prac.

Część podsumowująca:
1. Podsumowanie informacji poznanych dziś na zajęciach.
2. Gra interaktywna „Pary owoców” z użyciem tablicy multimedialnej.
3. Zabawa – zbieranie rozrzuconych po sali liści w czterech kolorach
i przypasowanie ich do odpowiedniego okręgu według koloru. Omówienie wyników zabawy, zwrócenie uwagi na kolory liści – dzieci rozpoznają liście
w kolorach: żółtym, czerwonym i zielonym, zwracają uwagę, że liście
w kolorze niebieskim nie występują w rzeczywistości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.