X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38382
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Continuous to talk about present activities. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL: Anna Brzozowska-Bożek
DATA: 10.10.2018 r.
KLASA: 7 c, gr.1.
PRZEDMIOT: język angielski
TEMAT: Present Continuous to talk about present activities. Czas Present Continuous do opisu czynności wykonywanych w danym momencie.
CEL GŁÓWNY ZAJĘC: przypomnienie i utrwalenie czasu teraźniejszego Present Continuous; zastosowanie, określenia czasu i budowa zadań w omawianym czasie.
CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘC:
Uczeń wie:
- kiedy stosujemy poznany czas (do opisywania czynności odbywających się w chwili mówienia o nich),
- jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia w poznanym czasie,
- jakie formy ma w czasie teraźniejszym czasownik „to be” (być),
-jakie są charakterystyczne przysłówki częstotliwości,
-jak dopisać końcówkę – ing do czasowników w trakcie tworzenia zdań twierdzących, pytań i przeczeń.

METODY NAUCZANIA
Metoda oglądowa – pomoce wizualne.
Metoda komunikacyjna.
Metoda TPR (Total Physical Response).
Metoda działań multimedialnych.

FORMY PRACY:
Praca indywidualna.
Praca w parach.
Praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Podręcznik, zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń).
Plansze z budową zdania w czasie Present Continuous.
Projektor, telefony komórkowe z dostępem do Internetu.
Tablica.
Kahoot-platforma do tworzenia interaktywnych quizów.

PRZEBIEG LEKCJI

FAZA WSTĘPNA
Przywitanie.
Przypomnienie o odpowiednim siedzeniu i utrzymaniu porządku w miejscu pracy.
Sprawdzenie listy obecności.
Przypomnienie o terminie zwrotu zadania dodatkowego i kontroli ćwiczeń.
Zapisanie tematu lekcji.
Prezentacja celu lekcji i oczekiwań.

FAZA REALIZACJI
Przypomnienie informacji dot. czasu Present Simple.
Wyjaśnienie zastosowania czasu Present Continuous, budowy zdań twierdzących, przeczących, pytających i krótkich odpowiedzi.
Prezentacja konstrukcji zdań z wykorzystaniem plansz.
Ćwiczenia z rozsypanką wyrazową-uczniowie tworzą zdania z wykorzystaniem plansz.
Uczniowie czytają tekst "Where's Amy?”z podziałem na role (podręcznik-str. 20, ćw.2)
Uczniowie odnajdują w tekście konstrukcje w czasie Present Continuous.
Uczniowie ustnie wykonują jedno przykładowe zdanie przeczące i twierdzące (podręcznik, str. 20, zad. 4).
Uczniowie ustnie wykonują jedno przykładowe zadanie pytające (podręcznik, str. 20, zad.5)
Uczniowie pracując w parach/grupach wykonują quiz na platformie Kahoot (https://create.kahoot.it/details/present-continuous-practice/3123a651-14a8-4070-a7a7-ae4fdd506b04).

FAZA KOŃCOWA
Powtórzenie informacji dot. czasu Present Continuous (zastosowanie, konstrukcja zdania twierdzącego, przeczącego, pytania i krótkiej odpowiedzi) .
Zadanie obowiązkowej pracy domowej - zeszyt ćwiczeń – str. 18.
Zadanie pracy domowej dla chętnych na ocenę celującą- kserówka z objaśnieniem czasu Present Continuous (do wklejenia do zeszytu) i ćwiczeniami o większym stopniu trudności.
Podziękowanie i pochwała za aktywność.
Pożegnanie i sprawdzenie porządku w sali lekcyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.