X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38375
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wkręceni w kodowanie, czyli gry i zabawy logiczne

OPIS PROGRAMU:

Gry i zabawy są bardzo lubianą przez dzieci formą pracy, trudno się temu dziwić , bo przecież zabawa jest najczęściej podejmowaną formą aktywności od wczesnego dzieciństwa. Gry i zabawy w przedszkolu nie tylko czynią zajęcia atrakcyjnymi, ale również wpływają na zwiększenie u ich uczestników wysiłku intelektualnego.
Gry logiczne „dostarczają” dziecku wiele wrażeń i radości. W trakcie zabaw przekształca ono swoje doświadczenia i zdobywa nowe, działalność wykonywana dla przyjemności i szeregu aktów wyzwalania się przeżyć emocjonalnych.
Metody i techniki nauczania oparte na mechanizmach gier i zabaw mogą być stosowane zarówno w zakresie powtórzenia pojęć już znanych, jak również przy realizacji nowego materiału. Nie bez znaczenia jest ich wymiar wychowawczy. Dzięki zainicjowanym sytuacjom edukacyjnym dzieci przyswajają pożądane wzorce zachowań oraz uczą się reguł życia społecznego.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod podających, gry i zabawy logiczne o wiele rzadziej powodują znudzenie czy znużenie dzieci, nawet jeśli w ich trakcie kilkakrotnie powtarzamy określone sekwencje dlatego też myślę, że staną się dla dzieci bardzo atrakcyjnym zajęciem.

Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci, przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć maluch rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.
Program powiązany jest z zeszłorocznym programem własnym pt: „KODOWANIE I ODKODOWYWANIE czyli matematyka (i nie tylko) na dywanie” ,w czasie realizacji którego dzieci osiągnęły już pewne umiejętności z zakresu kodowania, ale nie jest jego kontynuacją, gdyż do grupy dołączyły nowe przedszkolaki.

Podstawowe pomoce dydaktyczne do zajęć to, indywidualne dla każdego dziecka, plansze (kratownice) 3 x 3 i 4 x 4, wykonane z przeźroczystych okładek do bindowania, dzięki czemu pod kratownicę zawsze można podłożyć kartkę A4 z odpowiednią kartą pracy przygotowaną do danego zajęcia oraz kolorowe, plastikowe nakrętki. Do dwóch, ostatnich, zajęć wykorzystana zostanie także ubiegłoroczna, duża plansza do kodowania oraz kolorowe kartony 15 x 15 cm.

Ponieważ grupa Kubusie ( 3-4 latki) uczestniczyć będzie również w ogólnopolskich Programach edukacyjnych ,,Uczymy Dzieci Programować” oraz akcji „Smyki kodują”, zajęcia z programu własnego odbywać się będą 1 raz w miesiącu.

CELE:

- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;
- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała;
- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich ( współpraca w parach, w grupie);
- trening pamięci;
- przyzwyczajanie do analizy problemu przed przystąpieniem do jego rozwiązania;
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności;
- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.

METODY PRACY:

- Czynne (zabawy badawcze, eksperymenty)
- Aktywne (burza mózgów)
- Oglądowe (obserwacja, pokaz)
- Słowne (wiersze, piosenki, opowiadania, zagadki, rozmowa, dyskusja)

FORMY ORGANIZACYJNE:

- zbiorowa;
- grupowa;
- indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- przeźroczyste plansze z kratownicą (format A 4) 3 x 3 oraz 4 x 4 dla każdego dziecka;
- karty pracy (podkłady pod plansze) do odpowiednich zajęć (format A 4);
- białe kartki (format A 4);
- nakrętki w 9 kolorach (każdy po 81 sztuk);
- kolorowe kartoniki 15 x 15 cm do dużej planszy do kodowania;
- plansza do kodowania - duża (9 x 9 lub 10 x 10).
- kartoniki z kropkami od 1 do 6
- kostka do gry

TEMATY ZAJĘĆ:

• „Bystre oczka” czyli ułóż tak samo
• „Kubuś - mądrala” czyli zmień wzór
• „Kubusiowe układanki” czyli małe sudoku
• „Kolorowy świat” czyli barwne bingo
• „Mucha wyszła” czyli orientuję się na kartce
• „Kolorowy zawrót głowy” czyli trzy linie
• „Drużyna razem się trzyma” czyli trzy w linii
• „Mądra głowa” czyli dyktando graficzne

TOK ZAJĘĆ:

1. Część organizacyjna - wstępna :
- segregowanie nakrętek wg koloru do odpowiedniego pojemnika;
- rozdanie przeźroczystych kratownic wraz z odpowiednimi kartami pracy (jeżeli takie są potrzebne do zajęcia);
2. Część właściwa z użyciem pomocy dydaktycznych
3. Zabawa ruchowa
4. Omówienie gry

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu wg poniższego harmonogramu:

PAŹDZIERNIK:

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Bystre oczka” czyli ułóż tak samo
- wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi, spostrzegania oraz świadomego zapamiętywania i odtwarzania.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- skupia uwagę na poleceniach nauczyciela,
- stosuje się do umów i reguł w zabawach,
- porównuje obraz z obserwowanym
- powtarza wzór na swojej planszy
- chętnie uczestniczy w zabawie.
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza 3 x 3
kolorowe nakrętki
karty pracy

LISTOPAD:

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Kubuś - mądrala” czyli zmień wzór
- rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- przekształca kod obrazkowy na kod kolorów i odwrotnie;
- planuje swoje działania, sprawdza ich efekt;
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza 4 x 4
kolorowe nakrętki
karty pracy

GRUDZIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Kubusiowe układanki” czyli małe sudoku
- ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie logicznego myślenia.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- skupia uwagę na wykonywanym zadaniu
- dostrzega błędy i koryguje je,
- szuka rozwiązań, kompromisów, dedukuje
- przewiduje,
- dostrzega związki pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.
- jest zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki,
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza 3 x 3
kolorowe nakrętki
karty pracy

STYCZEŃ

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Kolorowy świat” czyli barwne bingo
- rozwijanie percepcji wzrokowej;
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- doskonali umiejętność nazywania kolorów;
- ćwiczy spostrzegawczość;
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza 4 x 4
kolorowe nakrętki
karty pracy

LUTY

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Mucha wyszła” czyli orientuję się na kartce
- kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- rozpoznaje kierunki na planszy (góra, dół, prawo, lewo) ,
- wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją,
- informuje nauczyciela o trudnościach,
- radzi sobie z niepowodzeniem.
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza 4 x 4
kolorowe nakrętki

MARZEC

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Kolorowy zawrót głowy” czyli trzy linie
- rozwijanie logicznego myślenia.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
-rozwija logiczne myślenie.
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza 3 x 3
kolorowe nakrętki

KWIECIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Drużyna razem się trzyma” czyli trzy w linii
-hartowanie odporności emocjonalnej i rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- planuje swoje działania, sprawdza efekt;
- chętnie pracuje w zespole.
POMOCE DYDAKTYCZNE
plansza do kodowania duża
kartoniki z kropkami od 1 do 6
kostka do gry
kolorowe kartoniki ( w 4 kolorach)

MAJ

TEMAT ZAJĘĆ + cel główny:
„Mądra głowa” czyli dyktando graficzne
- rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także doskonalenie umiejętności skupienia się i koncentracji.
CELE EDUKACYJNE
dziecko:
- segreguje elementy według wskazanej cechy,
- ustala położenie korka na planszy,
- dostrzega błędy i koryguje je,
- skupia uwagę na wykonywanym zadaniu;
POMOCE DYDAKTYCZNE

plansza do kodowania duża
kolorowe kartoniki 15 x 15 cm

EWALUACJA PROGRAMU:

Sprawozdania z realizacji programu będą na bieżąco umieszczane w formie zdjęć i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola w zakładce grupy.

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA PLANSZY DO KODOWANIA:

- organizacja przestrzeni do nauki poprzez zabawę;
- ćwiczenie pamięci, koncentracja, spostrzegania;
- ćwiczenie w liczeniu;
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia logicznego;
- ćwiczenie orientacji w kierunkach;
- nauka cierpliwości, logiki i strategii działania.

ZAMIERZANE EFEKTY:

- przeprowadzenie zajęć pozwoli rozbudzać wśród dzieci optymizm i motywację do kolejnych działań;
- dostrzeganie radości wynikającej z widocznych efektów swojej pracy, ale przede wszystkim pozwoli na wzrost zainteresowania uczniów matematyką ;
- podczas zajęć dzieci będą pracować indywidualnie lub zespołowo, pozwoli to na kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej a w szczególności współpracy w zespole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.