X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38371
Dział: Przedszkole

Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym - "Katowice - Serce Górnego Śląska"

„Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciągniecie ręki, to ulica, dom, podwórko.” ( T. Różewicz)

"Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym” – Katowice Serce Górnego Śląska, to tytuł I części innowacji pedagogicznej, której inicjatorami i realizatorami są nauczyciele P. mgr Ewa Kupietz, mgr Zofia Zaremba, mgr Dorota Rosa z Miejskiego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka nr 90 w Katowicach.
Głównym celem innowacji jest kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym – wzbogacanie wiedzy na temat edukacji regionalnej. We współczesnym wychowaniu dzieci, wszystkie elementy edukacji regionalnej stanowią ważny środek oddziaływania. Chodzi w nim przede wszystkim o rozwój i wzbogacenie wartości tkwiących we własnym, najbliższym otoczeniu. Więź z najbliższym środowiskiem kształtuje się u dzieci najpierw na płaszczyźnie rodziny, następnie nauczyciel pielęgnuje i wzmacnia pewne zakorzenione w dziecku wartości.
Według opracowanego planu działań naszej innowacji dzieci zostały zapoznane z historią Katowic, poznaliśmy także główne symbole regionalne, charakterystyczne obiekty wokół domu i przedszkola m.in. Stadion Śląski, Park Śląski, Skansen, ZOO, Planetarium, Kopalnia Guido, Nadleśnictwo, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Chleba, Urząd Miasta Katowice-spotkanie z Prezydentem Miasta Katowice oraz wizyta Prezydenta w przedszkolu – Dzień Śląski, Poznanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego- spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Sz. P. Małgorzatą Ochęduszko-Ludwik. i Rzecznikiem Wojewody.
Dla najważniejszych władz naszego miasta i województwa dzieci przekazały własnoręcznie wykonane prace o tematyce regionalnej z dedykacją.
„Pełni dziecięcej ciekawości, dzięki takim wizytom możemy bliżej znaleźć się miejsc, w którym zapadają najważniejsze decyzje w sprawach naszego miasta i województwa. W ramach czynnego udziału, innowację oparliśmy na wyposażeniu dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” poprzez oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, stwarzaniu warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym. „Mała ojczyzna” to miasto w którym mieszkam, przedszkole oraz rodzina.
Kształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej, doprowadziło do ukazywania związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym. Rozbudziło zainteresowania ,,małą ojczyzną”. Zaowocowało zdobyciem umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego oraz rozwinęło postawy patriotyczne związane z tożsamością kultury regionalnej.
Dzięki życzliwości dyrektora drukarni Polska Press w Sosnowcu oraz przy współpracy rodziców udało nam się zredagować własną gazetkę pt. „Śląsk oczami dziecka” podsumowującą dotychczasowe działania dotyczące edukacji regionalnej.
Warto wspomnieć, iż w ramach dnia śląskiego odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Bojka ło dziołszce w cerwonyj copecze” oraz „Królewna Śniyżka i sześć Krasnali”, w którym aktorami byli nasi przedszkolacy. Mieliśmy także możliwość zaprezentowania wierszy „Brzechwa i Tuwim dla dziecka” w gwarze śląskiej w przekładzie M. Szołtyska. Wysłuchaliśmy również innych ciekawych opowiadań w gwarze śląskiej czytanych przez rodziców i dziadków.
Poprzez wdrażanie innowacji starałyśmy się pomóc dziecku odpowiedzieć na pytania kim jestem ?, skąd pochodzę?, gdzie są moje korzenie?.
Nie mniej jednak fundamentem naszych działań jest owocna współpraca z rodzicami. Są oni aktywnymi towarzyszami naszego procesu związanego z edukacją regionalną.
Mamy nadzieję, że wprowadzona przez nas innowacja przyniesie dzieciom wiele radości oraz zaspokoi częściowo dziecięcą ciekawość świata.

Nauczycielki Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.