X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38309
Dział: Przedszkole

Spotkanie z wiosną na wiejskim podwórku. Zabawy inspirujące. Scenariusz zajęć otwartych w grupie dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęć otwartych
w grupie dzieci 6-letnich

Temat: Spotkanie z wiosną na wiejskim podwórku. Zabawy inspirujące.

Cele ogólne:
- poznanie nazw zwierząt hodowanych na wsi;
- odgadywanie i naśladowanie głosów wiejskich zwierząt;
- stosowanie pojęć określających położenie przedmiotów względem siebie;
- wdrażanie do prawidłowego odczytywania komunikatów niewerbalnych;
- Wdrażanie dzieci do samooceny-przekazanie informacji zwrotnej.

Cele operacyjne:
- potrafi nazwać zwierzęta hodowane na wsi;
- umie odgadnąć i naśladować głosy wiejskich zwierząt;
- prawidłowo stosuje pojęcia określające położenie przedmiotów względem siebie.;
- umie odczytać komunikaty niewerbalne;
- Przekazuje informację zwrotną - samoocena.

Metody pracy:
słowna: rozmowa,
czynna: zadania stawiane do wykonania
oglądowa: pokaz

Forma pracy: praca z całą grupą, indywidualna

Środki dydaktyczne:
duży obrazek wiejskiego podwórka, emblematy zwierząt hodowanych na wsi, napisy nazw tych zwierząt, obrazek gęsi z gąsiętami, sylwety dorosłych zwierząt i ich dzieci, tamburino, kartki z częściowo narysowanym zwierzęciem, obrazki buźki: uśmiechniętej i smutnej.

Przebieg zajęcia

1. Marsz z piosenką W chlewiku mieszka świnka.

2. Oglądanie obrazka Na wiejskim podwórku. Wypowiedzi dzieci na temat obrazka.

3. Ćwiczenia ortofoniczne. Dzieci na przemian raz cicho, raz głośno, naśladują głosy zwierząt przedstawionych na obrazku (krowy, kury, gęsi, kaczki, psa, kota) itp.

4. Muzyka z wiejskiego podwórka. Dzieci losują obrazki przedstawiające różne zwierzęta: kaczkę, krowę, kurę, kozę. Dzielą się na grupy – kaczek, kur, krów, kóz. Każda grupa śpiewa w swoim języku na melodię znanej dzieciom piosenki. Potem wszystkie grupy śpiewają razem.

5. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej pt. Gąski
Pasą sie gąsiotka
pod wierzbą nad rowem,
takie żółte i puchate
jak kotki wierzbowe.
Wrona głową kręci.
- Jeszcze nie widziałam,
żeby gąska taka biała,
żółte dzieci miała!

6. Rozmowa na temat wiersza.

7. Stosunki przestrzenne Gdzie schowały się gąski? Dzieci oglądają obrazek gęsi z młodymi. Wymieniają cechy gęsi. Określają gdzie znajdują się gąski: przed, za, z prawej, z lewej strony gęsiej mamy.

8. W wiejskiej zagrodzie. Ćwiczenia klasyfikacyjne: łączenie obrazków młodych zwierząt z dorosłymi i nazywanie ich.

9. Zabawa ruchowo-naśladowcza Na wiejskim podwórku.
Nauczyciel gra na tamburynie dowolny rytm, dzieci poruszaja się po sali. Gdy przestanie grać mówi nazwę zwierzęcia, dzieci naśladują jego ruchy.

10. Zabawa z tekstem:
Czarna krowa w kropki bordo,
gryzła trawę, kręcąc mordą.

Dzieci wypowiadają tekst na różne sposoby np. jak roboty, ze śmiechem, smutno itp.

11. Kojarzenie nazw zwierząt z określeniami znanymi z literatury:
kaczka - dziwaczka
kaczątko – brzydkie
koza – kozucha – kłamczucha
kot – w butach
piesek – reksio

12. Zgadywanka – rysowanka. Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki, z częściowo narysowanym zwierzątkiem oraz napisanym odgłosem różnych zwierząt, (np. mu, mu, mu; ko, ko, ko; kwa, kwa, kwa; me, me, me; kwi, kwi, kwi). Dzieci odczytują je, powtarzają i kończą rysować zwierzątko.

13. Informacja zwrotna – samoocena. Wybranie przez dzieci obrazka buźki: uśmiechniętej lub smutnej.

Opracowała:
Agnieszka Chachuła
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 3
w Opocznie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.