X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38282
Przesłano:

Plan pracy koła literackiego "Literka" dla klas I-II

Plan pracy koła literackiego „Literka” dla klas I-II

Opis programu:

Program kierowany jest do uczniów klas I – II. Czas przeznaczony na zajęcia to jedna godzina lekcyjna tygodniowo. Układ treści w programie jest spiralny, w myśl zasady stopniowania trudności. Metody i formy pracy dotyczą przeżyć i doświadczeń dzieci. Mają one wspomagać odbiór dzieła literackiego poprzez bezpośredni z nim kontakt. Realizowane treści opierają się na przeżyciach i doświadczeniach dziecka, sytuacjach mu bliskich. Dziecko wyraża siebie poprzez pracę literacką (pisanie opowiadań, opisów, tworzenie historyjek słowno – obrazkowych, rymowanek, map mentalnych, bajek itp.), zabawy dydaktyczne, prace plastyczne (głównie w klasie I). Dziecko wypowiada swoje zdanie i słucha opinii innych ludzi. Program ma na celu kształtowanie szczęśliwego aktywno – poznawczego, asertywnego dziecka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych ludzi. Ma także na celu rozwijanie literackich zainteresowań uczniów, nabywania umiejętności organizowania sobie pracy oraz kształtowanie wrażliwości na piękno dzieł literackich. Realizowana tematyka zajęć jest bliska dziecku, dotyczy jego środowiska domowego, przyrodniczego, społecznego, uroczystości rodzinnych, postaci literackich, pór roku, stanu pogody.

Cele:

•Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
•Przygotowanie do odbioru literatury pięknej.
•Rozwijanie twórczej aktywności dziecka poprzez przeżywanie radości i satysfakcji z osiągnięć.
•Wyzwalanie społecznie pożądanych zachowań m.in. tolerancji dla różnorodnych poglądów.
•Uczestnictwo w grupie – kształtowanie kultury współżycia.
•Różnorodna aktywność uczniów na terenie szkoły.

Metody pracy: aktywizujące: dyskusja, metoda inscenizacji, drama, praca z tekstem

Spodziewane efekty:

Uczeń:
•Potrafi skutecznie komunikować się z innymi.
•Podejmuje współpracę.
•Zwiększa aktywność myślenia, pomysłowość.
•Uzyskuje poczucie własnej wartości.
•Uczy się rozróżniać, które wartości moralne są godne naśladowania, a których naśladować nie warto.

Nauczyciel:
•Utrzymanie zainteresowania uczniów przez okres działalności koła.
•Dostarczenie dzieciom radości płynącej z tworzenia.
•Aprobująca i afirmująca postawa nauczyciela.
•Możliwość przyglądania się rozwojowi zainteresowań literackich dzieci.

Tematyka:

1.Dokonanie naboru uczniów klas I-II. Prezentacja nauczyciela na temat tego, czym będziemy się zajmować na kole polonistycznym.
2.Prezentowanie przez dzieci swoich ulubionych bajek lub baśni. Odczytywanie najciekawszych fragmentów. Rozpoznawanie postaci z popularnych bajek.
3.Jemy zdrowo –wypowiedzi dzieci na temat zdrowego odżywiania. Układanie z sylab podpisów do obrazków.
4.Czytanie i omawianie wierszy Jana Brzechwy pt. „Pomidor”, „Leń”, „Kłamczucha”. Przyporządkowywanie właściwych ilustracji do treści wiersza.
5.Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych zajęć- łączenie w pary obrazków o przeciwnym znaczeniu.
6.Wypowiedzi dzieci na temat życia roślin i zwierząt w różnych porach roku- czytanie wyrazów i przyklejanie ich pod właściwym obrazkiem.
7.Słuchanie wierszy pt. „Lokomotywa”, „Ptasie plotki”, „Mowa ptaków”, Naśladowanie odgłosów. Zabawa ruchowa jedzie pociąg.
8.Zaprezentowanie baśni „Latający kufer”. Próby odpowiedzi na pytanie „Co bym zrobił gdybym miał latający kufer”.
9.Tworzenie rysunkowej mapy mentalnej wokół tematu dom .Wyszukiwanie cząstki znaczeniowej dom w wyrazach.
10.Wypowiedzi dzieci na temat czasu spędzanego z rodziną. Dopasowywanie podpisów do obrazków.
11.Zapoznanie dzieci z baśnią pt. „Stoliczku nakryj się” – morał wypływający z bajki.
12.Czytanie bożonarodzeniowych opowieści. Komponowanie obrazkowego listu do Mikołaja.
13.Coraz bliżej święta -uporządkowane wypowiedzi dzieci na temat świąt w ich domach.
14.Wspólne układanie bajek z wykorzystaniem słownictwa zaproponowanego przez nauczyciela
15.Moje zwierzątko domowe- opowiadanie dzieci o czworonożnych przyjaciołach. Zabawa – Gdzie ukrył się kot – wyszukiwanie w wyrazach sylaby kot.
16.Zabawa z bajką. Losowanie wyrazów do bajki. Opowiadanie wymyślonej przez siebie bajki z użyciem jak największej ilości wyrazów pomocniczych.
17.Samodzielne tworzenie bajki technikami plastycznymi. Prezentowanie bajki kolegom i koleżankom.
18.Czytanie zdań o tematyce zdrowotnej – łączenie obrazków z właściwym podpisem
19.Układanie pytań do bajkowych postaci. Zabawa dramowa pt. „Postacie z bajek i baśni”
20.Słuchanie baśni pt. „Dzikie łabędzie” wyodrębnianie w utworze głównego bohatera, określanie nastroju utworu.
21.Zabawa w teatr – odgrywanie scenek dramowych.
22.Uprawiamy sporty zimowe. Głośne czytanie tekstu o tematyce zimowej- rysowanie obrazka zgodnego z tekstem.
23.Wspólne układanie i zapisywanie zdań na temat krajobrazu za oknem.
24.Ortografia to dobra zabawa – uzupełnianie luk wyrazowych.
25.Czytanie bożonarodzeniowych opowieści. Komponowanie obrazkowego listu do Mikołaja.
26.Praca z programem „Multimedialny Świat Jana Brzechwy”.
27.Słuchanie tekstu „ Dwie damy”. Wypowiedzi dzieci charakteryzujące postaci wiosny i zimy. Rysowanie orszaku wybranej damy.
28.Ortografia to dobra zabawa – uzupełnianie luk wyrazowych.
29.Zredagowanie słowno – obrazkowego wiersza o tematyce wiosennej.
30.Czytanie wierszy związanych z Wielkanocą. Wykonanie techniką origami koszyczka wielkanocnego.
31.Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat zawodów ich rodziców. Drama – Kim będę?
32.Ortografia to dobra zabawa – uzupełnianie luk wyrazowych.
33.Układanie zagadek w oparciu o wiersze o zwierzętach (np. „Niedźwiedź”, „Wilk”, „Lis”, „Żubr”, „Struś”, „Tygrys”.)
34.Oglądanie komiksów przyniesionych przez dzieci. Samodzielne próby stworzenia komiksu.
35.Wspólne zredagowanie słowno – obrazkowego listu do kolegi.
36.Tworzenie książeczki inspirowanej marzeniami wakacyjnymi.
37.Słuchanie baśni „Wydeptane trzewiki”. Gra dramowa „Chcę być królewną, królewiczem”.
38.Przedstawienie bajek pt. „Czapla, ryby i raki”, „Przyjaciele”, „Mądry i głupi”. Wykonanie z papieru techniką origami czapli i zająca.

Opracowała: Danuta Guziejewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.