X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38118
Dział: Gimnazjum

Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą układów równań. Konspekt lekcji matematyki w gimnazjum z elementami oceniania kształtującego

Konspekt lekcji matematyki z elementami oceniania kształtującego
Prowadzenie lekcji: Renata Bartz
Przedmiot: matematyka
Termin: 2.02.2018
Klasa: 2d gimnazjum
Uczniowie ze SPE: 4-dysleksja,2-dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą układów równań
Cele lekcji
Uczeń:
- analizuje treść zadania tekstowego,
- grupuje, selekcjonuje informacje,
- zapisuje układ równań do zadania,
- rozwiązuje układ równań wybraną metodą algebraiczną,
- poprawnie formułuje odpowiedzi do zadania
- współpracuje w grupie

Cele sformułowane w języku ucznia
- czytam ze zrozumieniem i porządkuję informacje w zadaniu
- opisuję treść zadania używając niewiadomych,
- rozwiązuję układy równań
- współpracuję w grupie

Przebieg lekcji:
1. Pytanie kluczowe:

Czy można rozmienić złotówkę na monety o nominałach 2 gr i 5 gr tak, aby monet tych było 30?

2. Wspólne sformułowanie tematu i celów lekcji
3. Praca w grupach
Podział na grupy czteroosobowe – gra dydaktyczna- uczniowie otrzymują 21 kart (wraz z instrukcją) z różnymi informacjami z których muszą wybrać informacje istotne i ułożyć treść zadania, a następnie rozwiązać je za pomocą układu równań.
Treść zadania:
Staś przekłada 5 orzechów z lewej do prawej kieszeni. Gdy przekłada orzechy z lewej do prawej kieszeni to w prawej po przełożeniu będzie miał 5 razy tyle co w lewej. Zamiast przekładać z lewej do prawej może przełożyć 5 orzechów z prawej do lewej kieszeni. Gdy przełoży orzechy z prawej do lewej kieszeni to w obu kieszeniach będzie miał tyle samo orzechów. Ile orzechów miał początkowo Staś w lewej , a ile w prawej kieszeni?
4. Omówienie wyników pracy w grupach i zapisanie rozwiązania na tablicy
5. NaCoBeZu
Schemat rozwiązywania zadania tekstowego za pomocą układu równań – według tego schematu będę oceniała rozwiązanie zadania tekstowego za pomocą układu równań (za każdy element schematu 1 punkt)
1) Analiza zadania –poprawne opisanie niewiadomych
2) Zapisanie układu równań
3) Rozwiązanie układu – poprawne zastosowanie wybranej metody (podstawianie lub przeciwne współczynniki)
4) Sprawdzenie zgodności rozwiązania z treścią zadania
5) Zapisanie odpowiedzi
6. Praca samodzielna – zadanie 2 strona 128 z podręcznika do klasy II gimnazjum „Matematyka wokół nas” wydawnictwo WSiP
Treść zadania:
W dwóch skrzynkach są 54 pomarańcze. Po przełożeniu 9 pomarańczy z jednej skrzynki do drugiej, w obu skrzynkach jest ich tyle samo. Ile pomarańczy było początkowo w każdej skrzynce?
7. Ocena koleżeńska – uczniowie wymieniają się zeszytami i według schematu przyznają punkty za zadanie z podręcznika
8. Ewaluacja i samoocena – uczniowie ustnie kończą zdania
Lekcja była ..............
Najlepiej zapamiętałem .................
Muszę popracować nad..................
9. Monitorowanie zajęć- na bieżąco poprzez dostrzeganie wysiłku uczniów, docenianie go, pochwałę, stosowanie za bieżąco informacji zwrotnej. Wspomaganie w czasie pracy indywidualnej uczniów ze SPE poprzez czuwanie nad prawidłowym przebiegiem ich pracy, motywowanie, zachęcanie do pracy.

Załącznik 1 - treść kart do gry

Staś lubi orzechy

Chłopiec włożył orzechy do dwóch kieszeni

Staś przekłada 5 orzechów z lewej do prawej kieszeni

Gdy przekłada orzechy z lewej do prawej kieszeni to w prawej po przełożeniu będzie miał 5 razy tyle co w lewej

Zamiast przekładać z lewej do prawej może przełożyć 5 orzechów z prawej do lewej kieszeni

Gdy przełoży orzechy z prawej do lewej kieszeni to w obu kieszeniach będzie miał tyle samo orzechów.

Staś dostał od dziadka pewną ilość orzechów

Nie wiadomo ile włożył do lewej kieszeni , a ile do prawej

Chłopiec szybko ukrył orzechy w kieszeniach, tak aby nie widział ich jego brat

Brat Stasia , Jurek też lubi orzechy Staś przy rozłupywaniu orzechów nie używa dziadka do orzechów Rozgniata orzechy rękami

Chłopiec jest silny

Staś uważa , że orzechy poprawiają pamięć i wspomagają proces uczenia się

Po zjedzeniu orzechów chłopiec szybko myje zęby

Staś szczególnie lubi włoskie orzechy

W kieszeni lewej chłopiec miał też chusteczki higieniczne

W prawej kieszeni Staś miał niewielką dziurkę

W lewej kieszeni nosił zawsze drobne monety

W prawej kieszeni Staś nosił zdjęcie swojej dziewczyny -Joli

Zdjęcie Joli było bardzo wygniecione i zniszczone

Załącznik 2 - instrukcja do gry

INSTRUKCJA DO ZADANIA Z KARTAMI

Za chwilę otrzymacie karty do gry. Po przeczytaniu powyższej instrukcji rozpocznijcie grę zgodnie z następującymi zasadami:
-Lider dokładnie tasuje karty i rozdaje je
-Nie wszyscy uczestnicy gry muszą mieć jednakową ilość kart
-Zapoznajcie się z treścią informacji na kartach(każdy „czyta” swoje karty po cichu)
-Zastanówcie się które informacje są ważne a które mniej ważne
-Nie wolno pokazywać swoich kart innym członkom grupy
-Nie wolno czytać na głos innym członkom grupy tekstu z kart
-Należy przekazywać sobie głośno własnymi słowami uzyskane informacje
-Dyskutujcie na temat informacji i rozwiązania zadania
-Starajcie się aby dyskusja przebiegała kulturalnie (nie przekrzykujcie się!!!)
-Sekretarz powinien zapisywać wasze ustalenia w dyskusji.

Szukajcie odpowiedzi na pytanie:

Ile orzechów miał początkowo Staś w lewej , a ile w prawej kieszeni?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.